رقم نقدینگی به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسید

0
۶۰۵ بازدید

تازه ترین آمارهای بانک مرکزی نشاد داد

رقم نقدینگی به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسید

گروه نهاد های مالی

financials@jahaneghtesad.com

بانک مرکزی در جدیدترین آمارهای اقتصادی، رقم کل نقدینگی را ۷۸۲ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک ها را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته اعلام کرد. بانک مرکزی براساس جدیدترین آمارها که مربوط به اسفندماه سال قبل است، اعلام کرد که نقدینگی کشور با رشد ۳۸.۸ درصدی نسبت به سال ۹۲ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی که در سال ۹۲ جمعا ۶۳۹ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان گزارش شده بود در اسفند ماه سال ۹۳ به ۷۸۲ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان رسیده است.

بانک مرکزی البته در توضیحاتی تأکید کرده که در سال ۹۲ آمار شش بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و چهار مؤسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است. ضمناً اطلاعات بانک قرض الحسنه مهر از اسفند ۹۲ به بعد از شمول بانک های تخصصی خارج و به طبقه بانک های غیردولتی اضافه شده است. همچنین بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرد که بدهی دولت به بانک ها در پایان سال ۹۳ از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. بدهی دولت به بانک ها در پایان سال ۹۳ با رشد ۳۸ درصدی به ۱۰۰ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان رسید. بدهی شرکت های دولتی به بانک ها در پایان سال گذشته ۳۵۵۴ میلیارد تومان شد که در مقایسه با سال ۹۲بیش از ۱۳.۵ درصد رشد داشته است. بخش غیر دولتی در پایان سال ۹۳ بیش از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار بوده که در مقایسه با سال ۹۲ رشد ۱۶.۷ درصدی داشته است. مجموع دارایی بانک ها در پایان سال ۹۳ به بیش از یک میلیون و ۶۳۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14001