رقابت ناسالم در صادرات زعفران ‏

0
۳۵۹ بازدید

ایسنا: عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی گفت: مشکل اصلی در صادرات زعفران، رقابت ناسالم بین صادرکنندگان است.‏

عباس همتی کاخکی بیان کرد: مشکل اصلی ما در بخش زعفران، صادرات محصول زعفران به صورت فله‌ای است که این امر به دلیل وجود رقابت‌های غیر علمی و ناسالم بین تجار داخلی اتفاق می‌افتد.‏
وی ادامه داد: تجار داخلی برای رقابت با یکدیگر بخش عظیمی از زعفران را به صورت فله و با قیمت پایین به بازار به اسپانیا و دبی صادر می‌کنند و این امر باعث می‌شود زعفران ایرانی با برند اسپانیا به سایر کشورهای اروپایی صادر شود.‏
همتی کاخکی با بیان اینکه ارزش افزوده یک کیلو زعفران نسبت به قیمت خود زعفران بسیار بیشتر است، تصریح کرد: اگر بتوانیم زعفران را با برند ایرانی صادر کنیم مطمئنا سود بیشتری نصیب تجار و صادرکنندگان خواهد شد، اما متاسفانه وجود رقابت ناسالم، صادرکنندگان کشور را از ارزش افزوده زعفران بی‌نصیب گذاشته است.‏
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی گفت: چنانچه یک اتحادیه واقعی در زمینه زعفران وجود داشته باشد و اعضای آن با یکدیگر اتحاد داشته باشند و از رقابت ناسالم جلوگیری کنند، ایران می‌تواند به راحتی از اسپانیا پیشی بگیرد. ‏

ایسنا: عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی گفت: مشکل اصلی در صادرات زعفران، رقابت ناسالم بین صادرکنندگان است.‏

عباس همتی کاخکی بیان کرد: مشکل اصلی ما در بخش زعفران، صادرات محصول زعفران به صورت فله‌ای است که این امر به دلیل وجود رقابت‌های غیر علمی و ناسالم بین تجار داخلی اتفاق می‌افتد.‏
وی ادامه داد: تجار داخلی برای رقابت با یکدیگر بخش عظیمی از زعفران را به صورت فله و با قیمت پایین به بازار به اسپانیا و دبی صادر می‌کنند و این امر باعث می‌شود زعفران ایرانی با برند اسپانیا به سایر کشورهای اروپایی صادر شود.‏
همتی کاخکی با بیان اینکه ارزش افزوده یک کیلو زعفران نسبت به قیمت خود زعفران بسیار بیشتر است، تصریح کرد: اگر بتوانیم زعفران را با برند ایرانی صادر کنیم مطمئنا سود بیشتری نصیب تجار و صادرکنندگان خواهد شد، اما متاسفانه وجود رقابت ناسالم، صادرکنندگان کشور را از ارزش افزوده زعفران بی‌نصیب گذاشته است.‏
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی گفت: چنانچه یک اتحادیه واقعی در زمینه زعفران وجود داشته باشد و اعضای آن با یکدیگر اتحاد داشته باشند و از رقابت ناسالم جلوگیری کنند، ایران می‌تواند به راحتی از اسپانیا پیشی بگیرد. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3175