کد خبر: 3175
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۳

رقابت ناسالم در صادرات زعفران ‏

رقابت ناسالم در صادرات زعفران ‏

ايسنا: عضو هيات علمي پژوهشکده علوم و صنايع غذايي خراسان رضوي گفت: مشکل اصلي در صادرات زعفران، رقابت ناسالم بين صادرکنندگان است.‏

عباس همتي کاخکي بيان کرد: مشکل اصلي ما در بخش زعفران، صادرات محصول زعفران به صورت فله‌اي است که اين امر به دليل وجود رقابت‌هاي غير علمي و ناسالم بين تجار داخلي اتفاق مي‌افتد.‏
وي ادامه داد: تجار داخلي براي رقابت با يکديگر بخش عظيمي از زعفران را به صورت فله و با قيمت پايين به بازار به اسپانيا و دبي صادر مي‌کنند و اين امر باعث مي‌شود زعفران ايراني با برند اسپانيا به ساير کشورهاي اروپايي صادر شود.‏
همتي کاخکي با بيان اينکه ارزش افزوده يک کيلو زعفران نسبت به قيمت خود زعفران بسيار بيشتر است، تصريح کرد: اگر بتوانيم زعفران را با برند ايراني صادر کنيم مطمئنا سود بيشتري نصيب تجار و صادرکنندگان خواهد شد، اما متاسفانه وجود رقابت ناسالم، صادرکنندگان کشور را از ارزش افزوده زعفران بي‌نصيب گذاشته است.‏
عضو هيات علمي پژوهشکده علوم و صنايع غذايي خراسان رضوي گفت: چنانچه يک اتحاديه واقعي در زمينه زعفران وجود داشته باشد و اعضاي آن با يکديگر اتحاد داشته باشند و از رقابت ناسالم جلوگيري کنند، ايران مي‌تواند به راحتي از اسپانيا پيشي بگيرد. ‏