کد خبر: 10294
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۳

رقابت نابرابر صنعت نساجی ایران و ترکیه

رقابت نابرابر صنعت نساجی ایران و ترکیه

عضوهيات‌مديره انجمن صنايع نساجي خبر داد‏

گروه توليد: عضوهيات‌مديره انجمن صنايع نساجي از رقابت نابرابر نساجان ايران و ترکيه خبرداد و گفت: نرخ بهره‌بانکي پايين، حق بيمه کمتر از توليدکنندگان ايراني و فضاي رقابتي کشور ترکيه، رقابتي نابرابر را رقم زده است‎.
‎عليمردان شيباني گفت: متاسفانه هنوز نگراني توليدکنندگان پوشاک ايراني نسبت به حضور ترکها و قرارداد تعرفه ترجيحي با آنها برطرف نشده است و عليرغم اينکه نمايشگاه توليدکنندگان ايراني و ترکيه‌اي همزمان با هم برگزار شده بود، اما مقايسه کالاها نشان مي داد که کالاي ايراني به لحاظ کيفيت، چيزي کم از پوشاک صاحب نام ترکيه ندارد‎.
‎عضوهيات مديره انجمن صنايع نساجي ايران افزود: اگرچه در رقابت قرار دادن هم زمان توليدکنندگان ايراني و ترکيه اي در قالب يک نمايشگاه، کج‌سليقگي به شمار مي رفت، اما برخي کالاهاي ايراني، يک سر و گردن از کالاهاي ترک، به لحاظ طراحي، دوخت و کيفيت پارچه بالاتر بود‎.‎
وي تصريح کرد: البته بايد توجه داشت که وقتي مقايسه ميان پوشاک ايراني و ترک صورت مي گيرد، برخي فاکتورها بايد لحاظ شود به اين معنا که توليدکنندگان ترکيه اي از بهره‌هاي بانکي پايين، حق بيمه تامين اجتماعي کمتر از توليدکنندگان ايراني و نيز فضاي رقابتي دراقتصاد خود بهره مند هستند؛ در حاليکه نرخ بهره هاي بانکي براي توليدکنندگان ايراني حداقل 25درصد، نرخ بيمه تامين اجتماعي 23 درصد و تعرفه واردات پنبه نيز به شدت بالا است.‏