کد خبر: 11322
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

رفع محدودیت ریالی وصول چک‌های دو بانک

رفع محدودیت ریالی وصول چک‌های دو بانک

بانک مرکزي محدوديت دريافت چک‌هاي دو بانک از سوي بانک‌هاي ديگر را برداشت و در مقابل وصول چک‌هاي بالاي 100 ميليون تومان يک موسسه مالي و اعتباري را محدود کرد.

در اواسط بهمن ماه سال گذشته بود که بانک مرکزي با صدور بخشنامه‌اي دريافت چک‌هاي بالاي 100 ميليون تومان سه بانک را در ساير بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري منع کرد و در حدود يک هفته بعد اين محدوديت را براي بانک آينده که در آن زمان هنوز در ليست بانکهاي مجاز بانک مرکزي قرار نگرفته بود به 10 ميليون تومان کاهش داد. اما در روزهاي آخر اسفندماه در سامانه چکاوک به بانکها اعلام شد که ممنوعيت دريافت چکهاي بانک آينده که در اواخر سال 1393 مجوز بانک مرکزي را دريافت کرده بود به همراه محدوديت ايجاد شده براي بانک سرمايه برطرف شده و از اين پس بانکها مجاز به دريافت تمامي ارقام چکهاي اين دو بانک خواهند بود.‏

همچنين بانک مرکزي در بخشنامه‌اي ديگر در سامانه چکاوک به بانک‌ها اعلام کرد که از اين پس تا اطلاع ثانوي چک‌هاي بالاي 100 ميليون تومان موسسه مالي و اعتباري توسعه از طرف ساير بانک‌ها قابل وصول نيست. در حال حاضر در کنار چک‌هاي بالاي 100 ميليون تومان موسسه توسعه، فقط چک‌هاي يکي ديگر از بانک‌هاي خصوصي که پيش از اين همراه با بانک آينده و بانک سرمايه در رقم بالاي 100 ميليون تومان محدود شده بود همچنان نزد بانک‌هاي ديگر قابل وصول نيست.‏