کد خبر: 165908
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۰

رشد ۴۵ درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه

رشد ۴۵ درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه

  • به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، سید روح اله لطیفی افزود: از تجارت 110 میلیون و 284 هزار تنی کشور به ارزش 63 میلیارد و 132 میلیون دلار در هشت ماهه امسال، 68 میلیون تن کالا به ارزش 33 میلیارد دلار با کشور‌های همسایه بوده، که 62 درصد وزن و 52 درصد ارزش تجارت کشور را به خود اختصاص داده است.

وی در خصوص تجارت کشور تا اول آذر ماه توضیح داد: تجارت 68 میلیون تنی کشور به ارزش 33 میلیارد دلار با 15 کشور همسایه، در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد در وزن و 45 درصد در ارزش رشد داشته است.

لطیفی در خصوص میزان صادرات به کشور‌های همسایه گفت: از 83 میلیون و 740 هزار تن کالای صادراتی به ارزش 31 میلیارد و 100 میلیون دلار در هشت ماه نخست، 52 میلیون و 390 هزار تن کالا به ارزش 16 میلیارد و 664 میلیون دلار به 15 کشور همسایه ایران صادر شده است که 62 درصد وزن و 53 درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد در وزن و 24 درصد در ارزش رشد داشته است.

سخنگوی گمرک درخصوص ترتیب مقاصد صادراتی به کشور‌های همسایه افزود: عراق با رشد 13 درصدی، 21 میلیون و 636 هزار تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 133 میلیون دلار، ترکیه با رشد 128 درصدی 11 میلیون و 351 هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و 768 میلیون دلار، امارات با رشد پنج درصدی، هفت میلیون و 289 هزار تن کالا به ارزش، دو میلیارد و 935 میلیون دلار، افغانستان با کاهش 16 درصدی سه میلیون و 57 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 271 میلیون دلار و پاکستان با رشد 28 درصدی یک میلیون و 866 هزار تن کالا به ارزش 764 میلیون دلار، پنج کشور اول همسایه در خرید محصولات ایرانی هستند.

وی در ادامه گفت: روسیه با رشد 28 درصدی، 697 هزار تن کالا به ارزش 370 میلیون دلار، عمان با رشد 58 درصدی، یک میلیون و 243 هزار تن کالا به ارزش 363 میلیون دلار، آذربایجان با کاهش هفت درصدی، 554 هزار تن کالا به ارزش 336 میلیون دلار، ارمنستان با کاهش 10 درصدی، 787 هزار تن کالا به ارزش 211 میلیون دلار، ترکمنستان با رشد 168 درصدی، 895 هزار تن کالا به ارزش 20 میلیون دلار، قزاقستان با رشد 23 درصدی، 312 هزار تن کالا به ارزش 113 میلیون دلار، قطر با کاهش دو درصدی، 784 هزار تن کالا به ارزش 97 میلیون دلار، کویت با کاهش 6 درصدی، یک میلیون و 912 هزار تن کالا به ارزش 91 میلیون دلار، بحرین هفت هزار 600 تن کالا به ارزش پنج میلیون دلار و عربستان با 428 تن کالا به ارزش 41 هزار دلار در رتبه‌های بعدی خرید کالا از ایران قرار دارند.

لطیفی تاکید کرد: 50 درصد وزن و 40 درصد ارزش صادرات به کشور‌های همسایه محصولات پتروشیمی، گازمایع و مشتقات نفتی بوده و مابقی موادغذایی و محصولات کشاورزی، محصولات صنعتی، مصالح ساختمانی و معدنی بوده است.

سخنگوی گمرک در خصوص واردات از کشور‌های همسایه گفت: از کل واردات کشور در هشت ماهه نخست که 26 میلیون و 540 هزار تن به ارزش 32 میلیارد و 32 میلیون دلار بوده 15 میلیون و 634 هزار تن کالا به ارزش 16 میلیارد و 302 میلیون دلار، از کشور‌های همسایه بوده است که 51 درصد وزن و 59 درصد ارزش کل واردات کشور در این مدت را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه 62 درصد وزن و 75 درصددر ارزش رشد داشته است.

لطیفی در خصوص میزان فروش کالا‌های مورد نیاز کشور توسط همسایگان گفت: امارات با رشد 85 درصدی بیش از 10 میلیارد دلار، ترکیه با رشد 24 درصدی سه میلیارد و 243 میلیون دلار، روسیه با رشد 38 درصدی یک میلیارد و چهار میلیون دلار، عراق با رشد هزار و 44 درصدی 707 میلیون دلار، عمان با رشد 32 درصدی، 356 میلیون دلار، پاکستان با رشد 43 درصدی 182 میلیون دلار، قزاقستان با رشد 54 درصدی 38 میلیون دلار، آذربایجان با رشد 87 درصدی 29 میلیون دلار کالا به کشورمان در هشت ماهه فروختند.

وی گفت: ترکمنستان با رشد 224 درصدی 23 میلیون دلار، ارمنستان با رشد 44 درصدی، 16 میلیون دلار، افغانستان با رشد 630 درصدی 11.4 میلیون دلار، کویت با رشد 97 درصدی 8.2 میلیون دلار، قطر با رشد 38 درصدی 6.6 میلیون دلار و بحرین با رشد هزار و 600 درصدی 1.3 میلیون دلار کالا به کشورمان فروختند که در این مدت کالایی از سوی عربستان فروخته نشده است.