رشد ۳۶ درصدی حجم و ارزش معاملات قراردادهای آتی سکه

0
۳۲۹ بازدید

گروه بازارسرمایه : طی اردیبهشت ماه با انعقاد ۱۹۹هزار و ۲۱۷ قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی و زیره سبز در ۸۹ هزار و ۵۹۲ نوبت توسط معامله گران در بورس کالای ایران، ارزش معاملات قراردادهای آتی در این بورس طی ماه مذکور به بیش از ۲۲ هزار و ۶۹۲میلیارد ریال رسید. این ارقام نشان دهنده رشد ۳۶ درصدی حجم و ارزش معاملات قراردادهای آتی در ماه مذکور است .
 طی اردیبهشت ماه در پی راه اندازی معاملات قراردادهای آتی زیره سبز به عنوان دارایی پایه جدید،  برای اولین بار ۳۵ قرارداد زیره سبز تحویل خرداد ماه ۹۳ در ۳۰ نوبت به ارزش بیش از ۲.۹ میلیارد ریال معامله شد.
در این ماه همچنین معاملات قراردادهای آتی سکه طلا تحویل آبان ماه ۹۳ با ۱۵۷ هزار و ۱۴۱ قرارداد در ۶۸هزار و ۳۱۱ نوبت در صدر قرار گرفت. ارزش معاملات قراردادهای مذکور به بیش از۱۷  هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال بالغ شد.
بر اساس این گزارش، رتبه دوم  بیشترین معاملات قراردادهای آتی در ماه گذشته را قراردادهای آتی سکه طلا تحویل دی ماه ۹۳ به خود اختصاص داد . در ماهی که گذشت ۱۹هزار و ۷۶۳ قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه در ۸ هزار و  949نوبت و به ارزش بیش از ۲ هزار و ۳۲۳میلیارد ریال توسط معامله گران آتی منعقد شد.
همچنین جایگاه سوم به قراردادهای سررسید شهریور ماه اختصاص یافت که معاملات ۱۳هزار و ۹۵۵ قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریورماه ۹۳ را در اردیبهشت ماه به ثبت رساند. قراردادهای آتی سکه این سررسید در ۷ هزار و ۷۵۲ نوبت و به ارزش بیش از یکهزار و ۵۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.
این گزارش حاکی است، قراردادهای آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت و تیرماه ۹۳ نیز به ترتیب با ۴ هزار و ۹۵۰ قرارداد و ۳ هزار و ۳۷۳ قرارداد در جایگاه بعدی این معاملات قرار گرفتند.

گروه بازارسرمایه : طی اردیبهشت ماه با انعقاد ۱۹۹هزار و ۲۱۷ قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی و زیره سبز در ۸۹ هزار و ۵۹۲ نوبت توسط معامله گران در بورس کالای ایران، ارزش معاملات قراردادهای آتی در این بورس طی ماه مذکور به بیش از ۲۲ هزار و ۶۹۲میلیارد ریال رسید. این ارقام نشان دهنده رشد ۳۶ درصدی حجم و ارزش معاملات قراردادهای آتی در ماه مذکور است .
 طی اردیبهشت ماه در پی راه اندازی معاملات قراردادهای آتی زیره سبز به عنوان دارایی پایه جدید،  برای اولین بار ۳۵ قرارداد زیره سبز تحویل خرداد ماه ۹۳ در ۳۰ نوبت به ارزش بیش از ۲.۹ میلیارد ریال معامله شد.
در این ماه همچنین معاملات قراردادهای آتی سکه طلا تحویل آبان ماه ۹۳ با ۱۵۷ هزار و ۱۴۱ قرارداد در ۶۸هزار و ۳۱۱ نوبت در صدر قرار گرفت. ارزش معاملات قراردادهای مذکور به بیش از۱۷  هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال بالغ شد.
بر اساس این گزارش، رتبه دوم  بیشترین معاملات قراردادهای آتی در ماه گذشته را قراردادهای آتی سکه طلا تحویل دی ماه ۹۳ به خود اختصاص داد . در ماهی که گذشت ۱۹هزار و ۷۶۳ قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه در ۸ هزار و  949نوبت و به ارزش بیش از ۲ هزار و ۳۲۳میلیارد ریال توسط معامله گران آتی منعقد شد.
همچنین جایگاه سوم به قراردادهای سررسید شهریور ماه اختصاص یافت که معاملات ۱۳هزار و ۹۵۵ قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریورماه ۹۳ را در اردیبهشت ماه به ثبت رساند. قراردادهای آتی سکه این سررسید در ۷ هزار و ۷۵۲ نوبت و به ارزش بیش از یکهزار و ۵۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.
این گزارش حاکی است، قراردادهای آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت و تیرماه ۹۳ نیز به ترتیب با ۴ هزار و ۹۵۰ قرارداد و ۳ هزار و ۳۷۳ قرارداد در جایگاه بعدی این معاملات قرار گرفتند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2000