کد خبر: 11822
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۴

رشد نگران کننده بیکاری در ترکیه

رشد نگران کننده بیکاری در ترکیه

نرخ بيکاري در ترکيه در اولين ماه سالجاري ميلادي به 11.3 درصد وشمار بيکاران نيز به سه ميليون و 259 هزار نفر رسيد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 454 هزار نفر افزايش دارد.‏

به گزارش ايرنا، براساس داده هاي موسسه آمار دولتي ترکيه که روز چهارشنبه مطابق با تقويم کاري اعلام منظم داده هاي اقتصادي منتشر شد، نرخ بيکاري در بخش خارج از کشاورزي ترکيه با 1.3 واحد افزايش به 13.4 درصد رسيد.‏
از سوي ديگر نرخ بيکاري در بين جوانان بين 24 - 15 سال ترکيه نيز با 2.3 واحد افزايش به 20 درصد و نرخ بيکاري در بين افراد داراي سن 64- 15 سال نيز با 1.1 واحد رشد به 11.6 درصد رسيد.‏
براساس همين داده ها در دوره يک ساله منتهي به ژانويه سالجاري ميلادي اقتصاد ترکيه با 998 هزار نفر اشتغال زايي، شمار شاغلين را به 25 ميليون و 454 هزار نفر رسيد که نشان مي دهد رشد اشتغال زايي در اين دوره برابر 1.1 درصد بوده است. با اين ارقام نسبت اشتغال به 44.3 درصد رسيد.‏
در اين ميان نسبت اشتغال غير رسمي در ترکيه نيز در همين دوره با 0.4 واحد کاهش به 32.4 درصد رسيده است.‏
افزايش نرخ بيکاري در ترکيه همسو با افت جدي نرخ رشد اقتصادي و توليد، نگرانيهاي جدي در محافل اجتماعي و اقتصادي اين کشور ايجاد کرده است.‏
در دوره اخير همسو با رشد نرخ تورم، افت بيکاري و کاهش شديد ارزش ليرترک در قبال دلار، انتقادهاي تندي نسبت به الگوي رشد اقتصادي دولت آنکارا صورت مي گيرد. اين انتقادها به ويژه در شرايطي که ترکيه در آستانه برگزاري يکي از حساس ترين انتخابات پارلماني خود مي باشد، دقت انگيز است.‏
انتخابات عمومي ترکيه قرار است خرداد ماه سالجاري برگزار شود.‏