کد خبر: 12079
تاریخ انتشار: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

رشد فوق العاده تولید کامیون و نزول ساخت تراکتور

رشد فوق العاده تولید کامیون و نزول ساخت تراکتور

وزارت صنعت، معدن و تجارت طی گزارش مشروحی کارنامه عملکرد سال گذشته را منتشر کرد که براساس آن تولید کامیون و کشنده با رشد 193 درصدی نسبت به 1392 و تراکتورسازی با افت 17 درصدی به ترتیب بالاترین رشد و بیشترین کاهش را در جدول مربوطه ثبت کردند.

آمارهای منتشر شده نشان می دهد تولید فولاد خام در پایان سال 93 به رقم 16.6 میلیون تن رسید که نسبت به 15.5 میلیون تن عملکرد سال 92 رشد هفت درصدی داشت.

انواع خودرو سواری در سال گذشته به رقم 974 هزار دستگاه رسید که نسبت به سال 92 که رقم 625 هزار دستگاه بود، رشدی بالغ بر 56 درصد داشت.

وانت تولیدی نیز در سال 93 به میزان 152 هزار دستگاه بود که در مقایسه با 105 هزار دستگاه تولید شده در سال ماقبل افزایش 45 درصدی را ثبت کرد.

تولید اتوبوس و مینی بوس در 1393 بالغ بر 600 دستگاه شد و نسبت به سال 92 که میزان آن 500 دستگاه بود، رشد 15 درصدی را به همراه داشت.

مجموع تولید کامیون و کشنده در سال گذشته به رقم 21 هزار دستگاه رسید و افزایش 193 درصدی را در مقایسه با عملکرد سال ماقبل که هفت هزار دستگاه بود، نشان داد.

کمباین تولید شده در سال 93 بالغ بر 561 دستگاه بود که در مقایسه با رقم 202 دستگاه تولیدی سال 92 برابر با 177 درصد رشد یافت.

علاوه براین در سال گذشته 22 هزار و 429 دستگاه تراکتور تولید شد، درحالی که عملکرد سال 92 به میزان 27 هزار و 122 دستگاه بود که افت 17 درصدی را نشان می دهد.

تولیدات فولادی نیز در سال گذشته به رقم 16.9 میلیون تن رسید که این رقم در مقایسه با عملکرد سال ماقبل با 16.6 میلیون تن رشد دو درصدی را ثبت کرد.

کاتد مس تولیدی پارسال به میزان 194 هزار تن رسید که نسبت به 189 هزار تن تولید سال 92 به میزان سه درصد رشد نشان می دهد.

شمش آلومینیوم در 1393 به میزان 287 هزار تن تولید شد که با افت چهار درصدی در مقایسه با سال ماقبل روبه رو و عملکرد 1392 به میزان 299 هزار تن ثبت شده بود.

آلومینا تولیدی نیز در سال گذشته به رقم 251 هزار تن رسید، در حالی که سال 92 عملکرد این ماده معدنی 249 هزار تن بود و به این ترتیب پارسال یک درصد رشد را در این زمینه به دست آوردیم.

سنگ آهن تولیدی نیز در 1393 به رقم 65 میلیون تن رسید که در مقایسه با سال ماقبل که رقم 62 میلیون تن بود رشدی به میزان پنج درصد داشت.

کنسانتره زغالسنگ در سال گذشته به رقم یک میلیون و 150 هزار تن رسید که در مقایسه با 922 هزار تن تولید سال 92 رشدی به میزان 25 درصد را ثبت کرد.

سیمان تولید شده در سال گذشته به میزان67 میلیون تن بود که نسبت به سال 92 با کاهش چهار درصدی همراه بود.

در دوره مورد بررسی یک میلیون و 476 هزار تن روغن نباتی تولید شد که این رقم در مقایسه با عملکرد سال 92 که یک میلیون و 437 هزار تن بود از رشد سه درصدی برخوردار شد.

در حالی که میزان دارو تولید شده در سال گذشته با رشد 9 درصدی به رقم 38 میلیارد عدد رسید این میزان در سال 92 بالغ بر 35 میلیارد عدد بود.

کاشی و سرامیک تولیدی در سال گذشته با رشد 24 درصدی به 410 میلیون مترمربع رسید، درحالی که عملکرد سال 92 برابر با 330 میلیون مترمربع ثبت شده بود.

شیشه جام تولید شده در سال گذشته یک میلیون و 221 هزار تن بود که با رشد دو درصدی همراه شد و عملکرد سال 92 هم یک میلیون و 193 هزار تن را نشان می دهد.

ظروف شیشه ای در سال گذشته به رقم 518 هزار تن رسید و در مقایسه با عملکرد 509 هزار تنی سال ماقبل به میزان دو درصد رشد نشان می دهد.

ظروف چینی نیز در سال 93 با هفت درصد رشد به 50 هزار تن رسید و عملکرد سال 92 هم 47 هزار تن ثبت شده بود.

چینی بهداشتی در سال گذشته با 11 درصد رشد نسبت به سال ماقبل، به رقم 98 هزار تن رسید و عملکرد سال 92 نیز 88 هزار تن بود.

لاستیک خودرو در سال گذشته 225 هزار تن تولید داشت که با رشد سه درصدی روبه رو شد، سال 92 به میزان 218 هزار تن این نوع کالا تولید شده بود.

پودر شوینده در سال گذشته 633 هزار تن تولید شده که نسبت به 730 هزار تن عملکرد سال 92 کاهش 13 درصدی را نشان می دهد.

کاغذ تولیدی در سال گذشته رشد 6 درصدی را ثبت کرد و به رقم 591 هزار تن رسید و سال 92 هم 559 هزار تن تولید شده بود.

تولید محصولات پتروشیمی هم در سال گذشته 18 درصد رشد داشت که به رقم 48 میلیون تن رسید، عملکرد سال 92 در این زمینه 40 میلیون تن بود.

در دوره مورد بررسی سموم دفع آفات نباتی با هفت درصد کاهش نسبت به سال ماقبل به 31 هزار تن رسید.

خبرنگار اقتصادی ایرنا در این گزارش آورده است، تولید فرش ماشینی در سال گذشته 87.2 میلیون مترمربع بود که هشت درصد نسبت به سال 92 که معادل 80.6 میلیون مترمربع بود، رشد داشته است.

انواع تلویزیون تولید شده در سال گذشته رشد 20 درصدی را نسبت به سال ماقبل داشت و به یک میلیون و 921 هزار دستگاه رسید.

تولیدات یخچال و فریزر در سال گذشته به یک میلیون و 344 هزار دستگاه رسید که این امر نشان از 35 درصد رشد نسبت به 995 هزار دستگاه یخچال و فریزر تولید شده در سال 92 دارد.

کولر آبی نیز در سال گذشته با افت 17 درصدی به میزان 760 هزار دستگاه بود، عملکرد سال 92 این بخش برابر با 912 هزار دستگاه بود.

الکتروموتور تولیدی در سال گذشته هم 6 درصد رشد داشت و به هشت میلیون و 125 هزار دستگاه رسید و سال 92 تولید این کالا برابر با هفت میلیون و 648 هزار دستگاه شده بود.