کد خبر: 108204
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

رشد شارپی تولید و فروش و درآمد زایی قطعه سازها/صنعت قطعه سازی مورد توجه بنیادی کارهای بازار سرمایه

رشد شارپی تولید و فروش و درآمد زایی قطعه سازها/صنعت قطعه سازی مورد توجه بنیادی کارهای بازار سرمایه

مرتضی ابراهیمی

از ابتدای سال ۹۹ شاهد رشد شارپی قطعه سازها در بازار سرمایه هستیم به طوری که سرمایه های حقیقی با حجم انبوه وارد این صنعت شده است و این رشد شارپی گروه خودرو سازی از ابتدای سال ۹۷ بی سابقه است.

گروه خودروسازی آغاز جهش خود را در سال ۹۹ از کانال حدود ۳۵ هزار واحدی شروع کرد و تا به امروز به کانال حدود ۷۵ هزار واحدی رسیده است، یعنی ثبت رشد بیش از ۱۰۰ درصدی.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، از نظر بنیادی، شرکت های قطعه سازی بسیار جذاب هستند، چرا که گزارش های تولید و فروش شرکت های بورسی در سامانه کدال نشان می دهد که در ۴ ماه ابتدایی سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ رشد بسیار بالایی کسب کرده اند و احتمالا رشد بنیادی قطعه سازها تا پایان سال ۹۹ دوام خواهد یافت.

برای بررسی هرچه بیشتر و دقیق تر این موضوع چند شرکت قطعه سازی فعال در بازار سرمایه را از لحاظ بنیادی بررسی کرده ایم.

**تولید محور خودرو «خمحور»

میزان فروش ماهیانه شرکت در تیر ماه امسال ۲۶۲,۲۳۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به خرداد ماه ۹۹ رشد ۱۵ درصدی را نشان می دهد. مقایسه فروش شرکت در تیر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۸۶ درصد افزایش  یافته است. تقریبا تمامی محصولات تولید شده در طی تیر ماه به فروش رسیده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه۹۹ در مجموع مبلغ ۷۹۲,۶۹۷ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۵ درصدی داشته است.

**شرکت: چرخشگر« خچرخش»

میزان فروش ماهیانه شرکت در تیرماه امسال ۲۵۲,۶۰۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به خردادماه ۹۹ افزایش ۳۴ درصدی را نشان می هد. مقایسه فروش شرکت در تیر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۱۷۹ درصد افزایش یافته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای تیر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۶۲۶,۶۷۵ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۱۰ درصدی داشته است.

**رادیاتور ایران «ختور»

میزان فروش ماهیانه شرکت در تیر ماه امسال ۵۳۳,۷۱۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به خرداد ماه ۹۹  افزایش ۴۶ درصدی را نشان می دهد. مقایسه فروش شرکت در تیر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۶۹ افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه تیر مبلغ ۴۸۴,۸۹۶ میلیون ریال بوده است که رشد ۴۴ درصدی را نسبت به خرداد ۹۹ نشان می دهد. فروش صادراتی شرکت در تیر ماه امسال مبلغ ۴۸,۸۱۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به خرداد ۹۹ افزایش ۶۲ درصدی داشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای تیر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱,۲۳۸,۱۰۷ میلیون ریال فروش داشته است.که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ افزایش ۱۵۱ درصدی داشته است.

**صنعتی نیرو محرکه «خمحرکه»

میزان فروش ماهیانه شرکت در تیر ماه امسال  ۱,۲۵۲,۵۳۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به خرداد ماه ۹۹ رشد ۱۷ درصدی را نشان می دهد.مقایسه فروش شرکت در تیر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۱۰۹ درصد رشد یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه تیر مبلغ ۱,۲۵۴,۳۳۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای تیر ماه۹۹ در مجموع مبلغ  ۴,۰۱۴,۹۱۴ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۷ درصدی داشته است.

**رینگ سازی مشهد «خرینگ»

میزان فروش ماهیانه شرکت در تیر ماه امسال ۶۹۴,۶۷۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به خرداد ماه ۹۹  افزایش ۹ درصدی را نشان می دهد. مقایسه فروش شرکت در تیر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۱۶۲ افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه تیر مبلغ ۶۹۲,۲۴۰ میلیون ریال بوده است که رشد ۹ درصدی را نسبت به خرداد ۹۹ نشان می دهد. فروش صادراتی شرکت در تیر ماه امسال مبلغ ۲,۴۳۴ میلیون ریال بوده است درحالی که در خرداد ۹۹ عایدی از این محا نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای تیر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲,۱۶۲,۱۹۰ میلیون ریال فروش داشته است.که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ افزایش ۱۵۱ درصدی داشته است.

لازم به ذکر است که یکی از شرکت های قطعه سازی در هفته گذشته مجوز افزایش قیمت دریافت کرد و این احتمال وجود دارد تا دیگر شرکت های خودروسازی مجوز افزایش قیمت دریافت کنند. شرکت فنرسازی زر با نماد “خزر” طی اطلاعیه ای افشاء کرد که مجوز افزایش نرخ محصولات به میزان ۹ درصد دریافت کرده است.

لازم به ذکر است، رشد درآمدزایی شرکت های قطعه سازی در بازار سرمایه ارتباط بسیار نزدیکی به رشد تولید دوغول خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا دارد. سیاست دولت بر این است که این دو خودرو ساز با تمام توان تولیدات خود را افزایش دهند، که این موضوع عاملی برای رشد قطعه سازها نیز شده است، اما متاسفانه گزارش تولید و فروش شرکت سایپا که در کدال منتشر شده است حاکی از آن است که میزان فروش ماهیانه شرکت در تیرماه امسال  درحدود یک هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به خرداد ماه ۹۹ رشد ۳ درصدی را نشان می دهد. اما مقایسه فروش شرکت در تیر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت یک درصد کاهش یافته است. این کاهش تولید زنگ خطری است برای قطعه سازها به همین دلیل از ابتدای هفته گذشته شاخص گروه خودروسازی در فاز اصلاح قرار گرفته است.

در این رابطه دبیر انجمن صنایع قطعه سازی خبر داده است که «به دنبال قیمت گذاری خودرو، برای ایجاد تعادل و تناسب میان قیمت‌گذاری خودرو و زنجیره تامین است و قرار است از سرچشمه تا انتهای محصول نهایی، یک شیوه قیمت ‌گذاری دستوری اعمال شود.»

در صورت تحقق این موضوع رشد سود آوری شرکت های قطعه سازی شارپی خواهد بود و این صنعت مجدد مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار خواهد گرفت.