رشد دارایی های بانک اقتصاد نوین

0
۵۶۶ بازدید

گروه بازارپول : مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در گزارش خود به سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه گفت: روند رو به رشد بانک اقتصادنوین در سال گذشته نیز ادامه داشت و با تلاش و کوشش تک تک همکاران، شاهد استمرار کسب موفقیت‌های ارزشمند بانک در این سال بودیم

حسن معتمدی گفت: تلاش همکاران موجب شد سهم بانک اقتصادنوین از بازار پولی کشور افزایش یابد ضمن اینکه در بخش جذب سپرده و اعطای تسهیلات بانک اقتصادنوین موفق شد، نسبتی بالاتر از نظام بانکی را به ثبت برساند. علاوه بر این حضور موثر در هیاءت مدیره انجمن بانکداران آسیایی برای دومین دوره پیاپی، کسب جایزه ملی داده‌کاوی، تندیس خلاقیت در حوزه فناوری اطلاعات، گواهی بین‌المللی نوآوری و خلاقیت از جمله موفقیت‌های بانک اقتصادنوین در سال گذشته است.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین گفت: در سال ۱۳۹۲ افزایش در بانک اقتصادنوین بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت که این مهم موجب بهبود عملکرد بانک اقتصادنوین در سیستم بانکی شد.
وی افزود: مانده سپرده‌های تودیع شده در نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۲ به ۵ میلیون و ۳۸۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۸ درصد رشد نشان می‌دهد، این در حالی است که میزان رشد سپرده‌های تودیع شده در شعب بانک اقتصادنوین در مدت زمان یاد شده حدود ۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
معتمدی اظهار داشت: مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۲ به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ۴ میلیون و ۶۷ هزار میلیارد ریال پایان سال قبل از آن ۲۰.۴۶ درصد نشان می‌دهد. میزان رشد تسهیلات اعطایی بانک اقتصادنوین در این زمان ۲۳.۳۸ درصد بوده است.
به گفته وی در سال گذشته، در مجموع ۱۰۲ هزار و ۷۵۰ قرارداد تسهیلاتی در بانک اقتصادنوین منعقد شد که در مقایسه با سال قبل از آن بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین در ادامه گزارش خود در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اشاره به مطلوبیت ضریب بهره‌وری در اکثر شاخص‌ها در این بانک گفت: میانگین درآمد بانک به ازای پرسنل در سال ۱۳۹۲ از مرز ۱۴ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال گذشت که در مقایسه با سال پیش از آن بیش از ۱۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: نسبت میانگین سود به ازای پرسنل نیز در سال گذشته افزایش یافت و از یک میلیارد و ۵۴۴ میلیون ریال در سال ۱۳۹۱ به یک میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال رسید.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین از رشد ۲۵ درصدی نسبت سرانه سپرده‌های جذب شده توسط شعب این بانک خبر داد و گفت: سرانه سپرده‌های جذب شده توسط شعب بانک به یک هزار و ۴۷ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ۸۳۸ میلیارد ریال سال قبل از آن بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال رشد نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: سرانه تسهیلات پرداخت شده شعب نیز در پایان سال گذشته به ۸۳۷ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ۷۰۴ میلیارد سرانه تسهیلات اعطایی توسط شعب بانک در سال پیش از آن، حدود ۱۹ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی همچنین از رشد بیش از ۲۹ درصدی دارایی‌های این بانک در سال گذشته خبر داد و گفت: دارایی‌های بانک در پایان سال گذشته به ۲۹۳ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مجموع ۲۲۶ هزار میلیارد ریال دارایی سال گذشته ۶۷ هزار میلیارد ریال رشد نشان می‌دهد.
معتمدی در ادامه به افزایش سرمایه بانک اقتصادنوین در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سرمایه بانک در سال گذشته به ۱۱ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال رسید. این افزایش سرمایه از محل اندوخته تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت محقق و ثبت گردید و شاخص‌های بانک را در عرصه‌های مختلف بهبود بخشید.
وی افزود: با این سرمایه نسبت کفایت سرمایه بانک به ۱۰.۱۷ درصد رسید که این عدد با اعمال استانداردهای بال دو و سه نیز بانک را در جایگاه مطلوب قرار می‌دهد.
معتمدی به افزایش ۴۷ درصدی درآمدهای غیرمشاع بانک در سال ۱۳۹۲ اشاره کرد و اظهار داشت: درآمدهای غیرمشاع بانک در پایان سال گذشته به ۵ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ۳ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال سال ۱۳۹۱، بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال رشد نشان می‌دهد.

گروه بازارپول : مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در گزارش خود به سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه گفت: روند رو به رشد بانک اقتصادنوین در سال گذشته نیز ادامه داشت و با تلاش و کوشش تک تک همکاران، شاهد استمرار کسب موفقیت‌های ارزشمند بانک در این سال بودیم

حسن معتمدی گفت: تلاش همکاران موجب شد سهم بانک اقتصادنوین از بازار پولی کشور افزایش یابد ضمن اینکه در بخش جذب سپرده و اعطای تسهیلات بانک اقتصادنوین موفق شد، نسبتی بالاتر از نظام بانکی را به ثبت برساند. علاوه بر این حضور موثر در هیاءت مدیره انجمن بانکداران آسیایی برای دومین دوره پیاپی، کسب جایزه ملی داده‌کاوی، تندیس خلاقیت در حوزه فناوری اطلاعات، گواهی بین‌المللی نوآوری و خلاقیت از جمله موفقیت‌های بانک اقتصادنوین در سال گذشته است.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین گفت: در سال ۱۳۹۲ افزایش در بانک اقتصادنوین بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت که این مهم موجب بهبود عملکرد بانک اقتصادنوین در سیستم بانکی شد.
وی افزود: مانده سپرده‌های تودیع شده در نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۲ به ۵ میلیون و ۳۸۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۸ درصد رشد نشان می‌دهد، این در حالی است که میزان رشد سپرده‌های تودیع شده در شعب بانک اقتصادنوین در مدت زمان یاد شده حدود ۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
معتمدی اظهار داشت: مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۲ به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ۴ میلیون و ۶۷ هزار میلیارد ریال پایان سال قبل از آن ۲۰.۴۶ درصد نشان می‌دهد. میزان رشد تسهیلات اعطایی بانک اقتصادنوین در این زمان ۲۳.۳۸ درصد بوده است.
به گفته وی در سال گذشته، در مجموع ۱۰۲ هزار و ۷۵۰ قرارداد تسهیلاتی در بانک اقتصادنوین منعقد شد که در مقایسه با سال قبل از آن بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین در ادامه گزارش خود در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اشاره به مطلوبیت ضریب بهره‌وری در اکثر شاخص‌ها در این بانک گفت: میانگین درآمد بانک به ازای پرسنل در سال ۱۳۹۲ از مرز ۱۴ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال گذشت که در مقایسه با سال پیش از آن بیش از ۱۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: نسبت میانگین سود به ازای پرسنل نیز در سال گذشته افزایش یافت و از یک میلیارد و ۵۴۴ میلیون ریال در سال ۱۳۹۱ به یک میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال رسید.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین از رشد ۲۵ درصدی نسبت سرانه سپرده‌های جذب شده توسط شعب این بانک خبر داد و گفت: سرانه سپرده‌های جذب شده توسط شعب بانک به یک هزار و ۴۷ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ۸۳۸ میلیارد ریال سال قبل از آن بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال رشد نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: سرانه تسهیلات پرداخت شده شعب نیز در پایان سال گذشته به ۸۳۷ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ۷۰۴ میلیارد سرانه تسهیلات اعطایی توسط شعب بانک در سال پیش از آن، حدود ۱۹ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی همچنین از رشد بیش از ۲۹ درصدی دارایی‌های این بانک در سال گذشته خبر داد و گفت: دارایی‌های بانک در پایان سال گذشته به ۲۹۳ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مجموع ۲۲۶ هزار میلیارد ریال دارایی سال گذشته ۶۷ هزار میلیارد ریال رشد نشان می‌دهد.
معتمدی در ادامه به افزایش سرمایه بانک اقتصادنوین در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سرمایه بانک در سال گذشته به ۱۱ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال رسید. این افزایش سرمایه از محل اندوخته تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت محقق و ثبت گردید و شاخص‌های بانک را در عرصه‌های مختلف بهبود بخشید.
وی افزود: با این سرمایه نسبت کفایت سرمایه بانک به ۱۰.۱۷ درصد رسید که این عدد با اعمال استانداردهای بال دو و سه نیز بانک را در جایگاه مطلوب قرار می‌دهد.
معتمدی به افزایش ۴۷ درصدی درآمدهای غیرمشاع بانک در سال ۱۳۹۲ اشاره کرد و اظهار داشت: درآمدهای غیرمشاع بانک در پایان سال گذشته به ۵ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ۳ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال سال ۱۳۹۱، بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال رشد نشان می‌دهد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3397