رشد ارزش چک‌های مبادله شده و برگشتی

0
۴۴۵ بازدید

گروه بازارپول : جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد چک‌ها مبادله‌شده در اسفندماه سال ۹۲ نسبت به ماه قبل آن در سال ۹۱، از نظر تعداد ۷.۱۷ درصد و از لحاظ مبلغ ۴.۳۴درصد رشد یافته است .
آمار منتشرشده گویای این مطلب است که این رشد (از نظر تعداد و مبلغ) در ۹ ماه اخیر سابقه نداشته است. آخرین بار در اردبیهشت۹۲ چنین ارقامی ثبت شده است و از این آمار می‌توان نتیجه گرفت بخش عمده‌ای از چک‌ها در اسفند سررسید شده است. در این گزارش عنوان شده که چک‌های برگشتی، در این ماه از نظر مبلغ حدود ۱/۲۷ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که حدود ۶/۶ درصد از تعداد آن کاسته شده است. رشد ۲۷ درصد رقم چک برگشتی در اسفند در مقایسه با دو ماه دیگر زمستان حکایت از آن دارد که این رشد از روند بهمن‌ماه و دی‌ماه بالاتر بوده است.
گزارش شاخص ماهانه اقتصادی در اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۸/۴ میلیون برگ چک معادل مبلغ
۵/۱۳۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. همچنین، در این ماه مبلغ کل اسناد مبادله شده نسبت به ماه قبل (بهمن‌ماه سال گذشته) حدود ۴/۳۴ درصد افزایش یافته است. این رشد (از نظر تعداد و مبلغ) در ۹ ماه اخیر بی‌سابقه بوده است. به‌عنوان مثال رشد این اسناد در بهمن‌ماه سال از نظر تعداد گذشته حدود ۱/۷ درصد (حدود ۶/۱۰ درصد کمتر از اسفندماه) و رشد آن از نظر مبلغ حدود ۴/۱۲ (حدود ۲۲ درصد کمتر از اسفندماه) بوده است. این آمار در حالی است که از تعداد چک‌های مبادله‌شده نسبت به اسفندماه ۹۱ حدود۳/۵ درصد کاسته شده، حال آنکه در همین بازه زمانی به مبلغ آن معادل ۳/۱۲ درصد افزوده شده است.
آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی در اسفندماه سال گذشته نیز نشان می‌دهد که تعداد این چک‌ها به حدود ۴۴۶ هزار برگ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۶/۶ درصد کاهش یافته است. علاوه‌بر این مبلغ چک‌های برگشتی در این ماه حدود ۹/۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل (بهمن ماه سال گذشته) ۱/۲۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد چک‌های برگشتی نسبت به اسفند ۹۱، حدود ۳/۸ درصد کاهش یافته است؛ اما از نظر مبلغ نسبت به سال گذشته، ارزش چک‌های برگشتی حدود ۶/۳۷ درصد رشد داشته است. این گزارش می‌گوید که در اسفندماه سال قبل، نسبت تعداد اسناد برگشتی به مبادله‌شده ۳/۹ درصد بوده است. همچنین نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل اسناد حدود ۴/۴ درصد عنوان شده است. در گزارش بانک مرکزی عنوان شده که در سال گذشته، ۹/۱۰ درصد از تعداد کل اسناد مبادله شده برگشت خورده است که این رقم برای سال ۹۱ حدود۶/۹ درصد عنوان شده بود.

گروه بازارپول : جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد چک‌ها مبادله‌شده در اسفندماه سال ۹۲ نسبت به ماه قبل آن در سال ۹۱، از نظر تعداد ۷.۱۷ درصد و از لحاظ مبلغ ۴.۳۴درصد رشد یافته است .
آمار منتشرشده گویای این مطلب است که این رشد (از نظر تعداد و مبلغ) در ۹ ماه اخیر سابقه نداشته است. آخرین بار در اردبیهشت۹۲ چنین ارقامی ثبت شده است و از این آمار می‌توان نتیجه گرفت بخش عمده‌ای از چک‌ها در اسفند سررسید شده است. در این گزارش عنوان شده که چک‌های برگشتی، در این ماه از نظر مبلغ حدود ۱/۲۷ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که حدود ۶/۶ درصد از تعداد آن کاسته شده است. رشد ۲۷ درصد رقم چک برگشتی در اسفند در مقایسه با دو ماه دیگر زمستان حکایت از آن دارد که این رشد از روند بهمن‌ماه و دی‌ماه بالاتر بوده است.
گزارش شاخص ماهانه اقتصادی در اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۸/۴ میلیون برگ چک معادل مبلغ
۵/۱۳۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. همچنین، در این ماه مبلغ کل اسناد مبادله شده نسبت به ماه قبل (بهمن‌ماه سال گذشته) حدود ۴/۳۴ درصد افزایش یافته است. این رشد (از نظر تعداد و مبلغ) در ۹ ماه اخیر بی‌سابقه بوده است. به‌عنوان مثال رشد این اسناد در بهمن‌ماه سال از نظر تعداد گذشته حدود ۱/۷ درصد (حدود ۶/۱۰ درصد کمتر از اسفندماه) و رشد آن از نظر مبلغ حدود ۴/۱۲ (حدود ۲۲ درصد کمتر از اسفندماه) بوده است. این آمار در حالی است که از تعداد چک‌های مبادله‌شده نسبت به اسفندماه ۹۱ حدود۳/۵ درصد کاسته شده، حال آنکه در همین بازه زمانی به مبلغ آن معادل ۳/۱۲ درصد افزوده شده است.
آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی در اسفندماه سال گذشته نیز نشان می‌دهد که تعداد این چک‌ها به حدود ۴۴۶ هزار برگ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۶/۶ درصد کاهش یافته است. علاوه‌بر این مبلغ چک‌های برگشتی در این ماه حدود ۹/۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل (بهمن ماه سال گذشته) ۱/۲۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد چک‌های برگشتی نسبت به اسفند ۹۱، حدود ۳/۸ درصد کاهش یافته است؛ اما از نظر مبلغ نسبت به سال گذشته، ارزش چک‌های برگشتی حدود ۶/۳۷ درصد رشد داشته است. این گزارش می‌گوید که در اسفندماه سال قبل، نسبت تعداد اسناد برگشتی به مبادله‌شده ۳/۹ درصد بوده است. همچنین نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل اسناد حدود ۴/۴ درصد عنوان شده است. در گزارش بانک مرکزی عنوان شده که در سال گذشته، ۹/۱۰ درصد از تعداد کل اسناد مبادله شده برگشت خورده است که این رقم برای سال ۹۱ حدود۶/۹ درصد عنوان شده بود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1594