رشد اجاره‌ در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ

0
۶۵۶ بازدید

براساس بررسی‌های بانک مرکزی، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴ به عدد ۱۸۰٫۲ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۳٫۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۱٫۹ درصد افزایش یافت.

جزئیات تحولات اجاره بهای مسکن به روایت بانک مرکزی

معاملات مسکن نیمه اول سال ۹۴ را هم در رکودی عمیق به پایان رساند

گروه امورزیربنایی-اجاره بهای مسکن در یک سال منتهی به پاییز امسال ۱۱٫۹ درصد، در شهرهای بزرگ ۱۲ درصد، شهرهای متوسط ۱۱٫۱ درصد و شهرهای کوچک ۱۳٫۲ درصد افزایش داشته است.

براساس بررسی‌های بانک مرکزی، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴ به عدد ۱۸۰٫۲ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۳٫۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۱٫۹ درصد افزایش یافت.

متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در ۹ ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۳ معادل ۱۳٫۲ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای مسکن اجاری در استان‌های مختلف کشور

شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴ نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان‌های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به چهارمحال و بختیاری معادل ۶٫۹ درصد بود و استان‌های مازندران با ۵٫۳ درصد و اصفهان با ۵٫۱ درصد افزایش در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

کمترین میزان افزایش مربوط به استان‌های کرمانشاه معادل ۱٫۲ درصد بود و استان‌های قزوین با ۱٫۵درصد و خراسان جنوبی با ۲٫۰ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. افزایش شاخص فوق طی سه ماهه مورد بررسی در استان تهران برابر با ۳٫۰ درصد بوده است.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴ به عدد ۱۸۰٫۱ رسید که نسبت به سه ماهه قبل برابر ۳٫۶ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۲٫۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ معادل ۱۳٫۳ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴ به عدد ۱۷۵٫۴ رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان ۳٫۲ درصد و نسبت به سه ماهه قبل ۱۱٫۱ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴ به عدد ۱۹۵٫۰ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۳٫۹ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۳٫۲ درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در وازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۴۵ به دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۳ معادل ۱۵٫۳ درصد افزایش یافته است.

فروش خانه ۲۴٫۴ درصد کاهش یافت

از سوی دیگر نیز مرکز آمار ایران همزمان با بانک مرکزی گزارشی از وضعیت معاملات مسکن منتشر کرد که این گزارش نشان می دهد برخلاف رشد اجاره بها، معاملات مسکن در نیمه اول سال ۱۳۹۴ در رکودی عمیق به سر برده است؛ تا جایی که تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در سطح کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۴٫۴ درصد کاهش داشته است.

گزارش مرکز آمار وضعیت قیمت مسکن در نقطه شهری کشور در نیمه اول امسال نشان می‌دهد که متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور یک میلیون و ۴۷۵ تومان بوده که نسبت به دوره قبل ۱٫۲ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۱۵٫۱ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۴٫۴ درصد کاهش داشته است.

مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در میان استان‌های کشور حاکی از آن است که بیشترین آن ۳ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان در استان تهران و کمترین آن، ۱۸۲ هزار تومان در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان خوزستان با  ۹٫۸ هزار تومان و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با ۲۴ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان بوده است.

کاهش معاملات خانه‌های کلنگی

گزارش مرکز آمار همچنین حکایت از آن دارد که متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان بوده است که نسبت به دوره قبل ۰٫۷ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱٫۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل ۲۱ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۶ درصد کاهش داشته است.

در میان استان های کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده ۳ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان در استان تهران و کمترین آن ۵۸ هزار تومان در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با ۷٫۵ هزار تومان و بیشترین میزان آن در استان تهران با ۲۵ میلیون تومان به‌دست آمده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=26617