رسیدگی به ۳۴ میلیون نسخه مراجعات سرپایی توسط تامین اجتماعی

0
۲۲۶ بازدید

گروه توسعه: تا پایان شهریور ماه سال جاری، به ۳۴ میلیون و۳۳۶ هزار و۶۶۹ نسخه مراجعات سرپایی به پزشکان طرف قرار داد توسط سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی شده است.‏

به گزارش جهان اقتصاد، بر اساس اعلام دفتر آمار ومحاسبات اقتصادی واجتماعی این سازمان، از مجموع نسخ رسیدگی شده در این بخش، ۱۴ میلیون و۳۳۸ هزار و۳۱۴ مورد مربوط به پزشکان عمومی بوده است که معادل ۸/۴۱  مجموع نسخ رسیدگی شده را تشکیل می دهد.‏
همچنین، از ۳۴ میلیون و۳۳۶ هزار و۶۶۹ نسخه رسیدگی شده مراجعات سرپایی به پزشکان مستقل طرف قرارداد، ۱۸ میلیون و۸۹۴ هزار و۱۶ مورد متعلق به پزشکان متخصص (معادل ۵۵ درصد) بوده است. ‏
بر اساس این گزارش، یک میلیون و۱۰۴ هزار و۳۳۹ هزار نسخه رسیدگی شده در همین دوره، مربوط به دندانپزشکان بوده که معادل۲/۳ درصد از مجموع نسخ رسیدگی شده در این بخش است.‏
گفتنی است، سازمان تأمین اجتماعی تا پایان شهریور ماه سال جاری با ۲۵ هزار و ۹۶۷ پزشک ودندانپزشک مستقل طرف قرار داد بوده و از آنها خرید خدمت انجام داده است. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9286