رسالت ما حمایت از تولید، اشتغالزایی و رونق اقتصادی است

0
۶۰۱ بازدید

گروه بازارپول : مهندس پیشرو مدیر عامل بانک صادرات ایران در جلسه ای با حضور مدیران عالی و میانی سیاست، برنامه و اولویت های بانک در سال ۹۳ را اعلام کرد .
مهندس پیشرو با اشاره به نامگذاری سال ۹۳ به عنوان سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» است. در این عرصه مأموریت و رسالت ما سنگین‌تر است. به ویژه در بخش اقتصاد که سنخیت کاری ما با آن مرتبط است و ما در بانک برای این شعار مهم و محوری بهتر می‌توانیم ایفای نقش کنیم. ان‌شاءالله امسال بتوانیم در این عرصه دین خود را ادا کنیم و کارنامه خوبی را در پایان سال رقم بزنیم و در بخش فرهنگ نیز در انجام رسالتهای اجتماعی همانند ساخت ۱۰ مدرسه با همکاری کارکنان شبکه سعی در انجام اینگونه رسالت داریم.
وی در رابطه با دستاوردهای سال گذشته گفت: در سال ۱۳۹۲ با همت همه همکاران در بخش‌های مختلف توفیقاتی را رقم زده‌ایم که به‌صورت کلی به آن تحقق EPS مورد تعهد بانک به بورس و همچنین تحقق افزایش سرمایه که با ۶/۲ برابر شدن آن توانستیمEPS مورد نظر را حتی کمی فراتر از حد انتظار محقق کنیم. در بخش منابع رشد مطلوبی را شاهد بودیم.
 وی افزود: آمار نشان می‌دهد که رقم قدر مطلق مطالبات غیر جاری علی­رغم رشد مصارف و تسهیلات، ۶ درصد کاهش داشته و نسبت ریسک مطالبات به تسهیلات کاهشی بوده و این توفیق نشان دهنده تلاش همکاران بانک در بخش‌های ریالی و ارزی می باشد.
مهندس پیشرو تصریح کرد: یکی دیگر از موفقیت‌های بانک رفع پوزیشن باز ارزی و بدهکاری حساب به بانک مرکزی است که از معضلات و فرازهای اصلی بازرسی و حسابرسی قانونی بانک در سال گذشته بود. این معضل خوشبختانه با تلاش همکاران در واحدهای مختلف رفع گردید.
وی در ارتباط با برنامه‌های سال ۹۳ اظهار داشت: دو موضوع مدیریت نقدینگی و خلق یا کسب درآمد مورد توجه قرار بگیرد. این دو مقوله، دو موضوع اصلی و کلیدی است که همه موضوعات دیگر ذیل این دو موضوع حرکت خواهند کرد.
پیشرو تاکیدکرد: رسالت ما در سال ۹۳ به عنوان یک بانک خصوصی حمایت از تولید، اشتغالزایی و ایجاد رونق اقتصادی می باشدکه از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.
مهندس پیشرو با اشاره به شعارهای اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی گفت: این بانک با نگرش مدیریت جهادی و بهادادن بر سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی نسبت به تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی اقدام نموده و برنامه‌های سال ۹۳ با در نظر گرفته شاخص‌های مربوطه به آن به اجرا درخواهد آمد.   

گروه بازارپول : مهندس پیشرو مدیر عامل بانک صادرات ایران در جلسه ای با حضور مدیران عالی و میانی سیاست، برنامه و اولویت های بانک در سال ۹۳ را اعلام کرد .
مهندس پیشرو با اشاره به نامگذاری سال ۹۳ به عنوان سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» است. در این عرصه مأموریت و رسالت ما سنگین‌تر است. به ویژه در بخش اقتصاد که سنخیت کاری ما با آن مرتبط است و ما در بانک برای این شعار مهم و محوری بهتر می‌توانیم ایفای نقش کنیم. ان‌شاءالله امسال بتوانیم در این عرصه دین خود را ادا کنیم و کارنامه خوبی را در پایان سال رقم بزنیم و در بخش فرهنگ نیز در انجام رسالتهای اجتماعی همانند ساخت ۱۰ مدرسه با همکاری کارکنان شبکه سعی در انجام اینگونه رسالت داریم.
وی در رابطه با دستاوردهای سال گذشته گفت: در سال ۱۳۹۲ با همت همه همکاران در بخش‌های مختلف توفیقاتی را رقم زده‌ایم که به‌صورت کلی به آن تحقق EPS مورد تعهد بانک به بورس و همچنین تحقق افزایش سرمایه که با ۶/۲ برابر شدن آن توانستیمEPS مورد نظر را حتی کمی فراتر از حد انتظار محقق کنیم. در بخش منابع رشد مطلوبی را شاهد بودیم.
 وی افزود: آمار نشان می‌دهد که رقم قدر مطلق مطالبات غیر جاری علی­رغم رشد مصارف و تسهیلات، ۶ درصد کاهش داشته و نسبت ریسک مطالبات به تسهیلات کاهشی بوده و این توفیق نشان دهنده تلاش همکاران بانک در بخش‌های ریالی و ارزی می باشد.
مهندس پیشرو تصریح کرد: یکی دیگر از موفقیت‌های بانک رفع پوزیشن باز ارزی و بدهکاری حساب به بانک مرکزی است که از معضلات و فرازهای اصلی بازرسی و حسابرسی قانونی بانک در سال گذشته بود. این معضل خوشبختانه با تلاش همکاران در واحدهای مختلف رفع گردید.
وی در ارتباط با برنامه‌های سال ۹۳ اظهار داشت: دو موضوع مدیریت نقدینگی و خلق یا کسب درآمد مورد توجه قرار بگیرد. این دو مقوله، دو موضوع اصلی و کلیدی است که همه موضوعات دیگر ذیل این دو موضوع حرکت خواهند کرد.
پیشرو تاکیدکرد: رسالت ما در سال ۹۳ به عنوان یک بانک خصوصی حمایت از تولید، اشتغالزایی و ایجاد رونق اقتصادی می باشدکه از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.
مهندس پیشرو با اشاره به شعارهای اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی گفت: این بانک با نگرش مدیریت جهادی و بهادادن بر سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی نسبت به تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی اقدام نموده و برنامه‌های سال ۹۳ با در نظر گرفته شاخص‌های مربوطه به آن به اجرا درخواهد آمد.   

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1053