کد خبر: 7261
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۳
گروه : فرهنگ

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی منتشر شد

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی منتشر شد

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی به روایت مهدی صلحی منتشر شد

به گزارش ایرنا ،ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی به روایت مهدی صلحی(منتظم الحکما) و نغمه نگاری: مهدیقلی هدایت و با مقدمه ی داریوش صفوت به بازار آمد.

در مقدمه این اثر آمده است: ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی، به روایت مهدی صلحی و با نت نگاری مخبرالسلطنه، که در این کتاب چاپ شده است، معتبرترین روایتی است که بدون هیچ گونه تحریف یا تغییر مستقیما از منابع دست اول (یعنی آقاعلی اکبر و آقامطلّب و میرزاعبدالله) منتقل شده است.

متن ردیف هفت دستگاه امروزی با الحان دوازده مقامِ قدما اختلاف بنیادی (ماهوی) ندارد. اختلاف فقط صوری است، یعنی مربوط به طرز دسته بندی گوشه ها و نغمه ها و گسترش آن ها است.