کد خبر: 1570
تاریخ انتشار: ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

رایزنی مجدد برای افزایش سود سپرده بانکی

رایزنی مجدد برای افزایش سود سپرده بانکی

گروه بازارپول : رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي با تأکيد براينکه در صورت توافق بانکي‌ها و بانک مرکزي حداکثر نرخ سود سپرده 22 درصد خواهد شد، گفت:‌ بانک مرکزي طي يک الي 2 روز آينده نرخ‌هاي توافقي‌ بانک‌ها را به منظور اجرا ابلاغ مي کند ‎.
‎عبدالناصر همتي در ارتباط با توافق بانکداران دولتي و خصوصي براي کاهش نرخ هاي سود سپرده و زمان اعمال نرخ‌هاي جديد در سيستم بانکي، به تسنيم اظهار داشت: هنوز بخشنامه مربوط به کاهش نرخ سود سپرده از سوي بانک مرکزي به سيستم بانکي ابلاغ نشده است‎.
‎وي با بيان اينکه احتمال ابلاغ اين بخشنامه طي روز جاري بعيد است، گفت: بانک‌ها پيشنهاد خود براي نرخ هاي جديد سود بانکي را به بانک مرکزي ارائه داده‌اند و الان منتظر ابلاغ بخشنامه اجرايي از سوي بانک مرکزي هستند‎.
‎رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي نرخ هاي جديد سود سپرده‌هاي بانکي را نرخ هاي توافقي بين بانکداران عنوان کرد و افزود: بانک مرکزي احتمالا طي يک الي دو روز آينده نرخ هاي جديد را به سيستم بانکي ابلاغ خواهد کرد‎.
‎همتي ضمن تأکيد براينکه اعمال نرخ هاي جديد سود سپرده نيازي به مصوبه و يا تاييد شوراي پول و اعتبار ندارد، تصريح کرد: از آنجايي که پيش از اين در بسته سياستي-نظارتي نرخي براي سپرده در نظر گرفته نشده بود نيازي به مصوبه اجرايي نرخ هاي جديد از سوي شوراي پول و اعتبار نيست اما براي تغيير نرخ هاي سود تسهيلات بايد اين شورا تصميم بگيرد‎.
‎مديرعامل بانک ملي با تاکيد براينکه بانک مرکزي دنبال انضباط نرخ‌هاي سود بانکي است، ادامه داد: براساس توافقي که بين بانکداران انجام شده کف نرخ سود سپرده هاي بانکي براي کوتاه مدت 10 درصد و بلند مدت 22 درصد خواهد بود‎.
‎وي در پاسخ به ذکر اين نکته که در متن توافق بانک‌هاي دولتي و خصوصي نرخ سود بلند مدت 21 درصد قيد شده است، گفت: علت تاخير در ابلاغ نرخ هاي جديد هم احتمالا همين موضوع است چراکه در حال هماهنگي براي تعيين نرخ سود 22 درصدي براي سپرده هاي بلندمدت هستيم؛ البته بايد توجه داشت که اجازه افزايش نرخ سود سپرده بيشتر از 22 درصد را نمي‌دهند‎.
‎همتي همچنين تاکيد کرد:‌ نکته اساسي در تعيين و اعمال نرخ هاي جديد بانکي ضمانت اجرايي است و اگر بانکي در اعمال اين نرخ‌ها تخلف کند ثبات ايجاد شده در نرخ هاي سود بهم مي خورد‎.
‎به گفته مديرعامل بانک ملي، در بحث هاي صورت گرفته بين بانک‌هاي دولتي و خصوصي، بانکداران در مورد اينکه نرخ سود سپرده‌هاي کوتاه مدت نبايد بالا باشد اجماع داشتند‎.
‎رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي همچنين تاکيد کرد که بانک مرکزي نرخ هاي جديد سود بانکي را اعلام نخواهد کرد و قرار است در بخشنامه اجرايي دستورالعمل اعمال نرخ هاي سود سپرده بانکي لحاظ شود‎.
‎همتي ضمن اشاره به اينکه بانک مرکزي قصد دارد به طور جدي وارد عرصه نظارت شود، ادامه داد: بانک مرکزي دنبال کاهش نرخ سود نيست بلکه مي خواهد از بي انضباطي هاي مالي جلوگيري کند‎.
‎به گزارش تسنيم، مؤسسات اعتباري و بانک‌هاي دولتي و خصوصي طي روزهاي اخير در پايان رايزني‌هاي خود کف و سقف نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار بانکي را تعيين کردند‎.?‎
‎?‎بر اساس اين توافق که به اطلاع بانک مرکزي نيز رسيده است، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار تا يک ماه 10 درصد، سپرده‌هاي سه‌ماهه 14 درصد، سپرده‌هاي 6ماهه 16 درصد، سپرده‌هاي 9ماهه 18 درصد و سپرده‌هاي يک‌ساله و بيشتر 21 درصد تعيين شد.?‏