رایزنان بازرگانی خارج از کشور حلقه مفقوده شناسایی بازارها هستند

0
۴۵۳ بازدید

ایلنا: رایزنان بازرگانی خارج از کشور حلقه مفقوده شناسایی بازار مناسب و تبادل اطلاعات هستند که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرند.‏
محمدرضا نعمت زاده در دیدار با جمعی از رایزنان اقتصادی خارج از کشور با بیان به اینکه در حال حاضر حضور آنان در عرصه های مختلف اقتصادی به خوبی دیده نشده است افزود: رایزنان اقتصادی در واقع شاه بیت توسعه اقتصادی کشورند چرا که از نزدیک با زمینه های سرمایه گذاری و تبادلات تجاری بین المللی آشنا هستند.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اهمیت  موضوع درون زا و برون گرا بودن اقتصاد در سیاستهای  ابلاغی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: بر این اساس، جایگاه رایزنان اقتصادی،در دیگر کشورها پررنگ تر خواهد بود و از این رو یکی از برنامه های این وزارتخانه افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف است.‏
به گفته نعمت زاده برای ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور و پیشرفت دراین زمینه نگاه سرمایه گذاری به داخل مرزها کفایت نمی کند، بلکه باید نگاه به بیرون داشت.‏
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته به واسطه مسائلی چون تحریم کشور دچار مشکلاتی بوده است، بر شناسایی بازرهای بین المللی تاکید کرد وگفت:  بازارسازی در بیرون مرزها می تواند تاثیرات به مراتب بیشتری در داخل داشته باشد به شرطی که درست صورت بگیرد.‏
وی افزود: تجارت خارجی نیازمند زیرساخت و زیربنای لازم است که دراین بین توجه به سلامت، امانت، تعهدگرایی و رعایت اخلاق حرفه ای را نباید از یاد برد زیرا که  بزرگترین سرمایه یک بنگاه، اعتمادی است که دیگران مبذول می دارند.‏
نعمت زاده همچنین توجه به خدمات پیش و پس از فروش، کیفیت بسته بندی، سرمایه گذاریهای مشترک یا مستقل در ایران و سرمایه گذاری در خارج از کشور  را از موضوعاتی ذکر کرد که بیش از پیش باید مورد توجه قرار بگیرد.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود، استفاده از مزیتهای سایر کشورها را مورد اشاره قرار داد و گفت: شناسایی بازار سایر کشورها بویژه کشورهایی که از دانش فنی بالایی برخوردارند همچنین جمع آوری و تبادل اطلاعات از وظایفی است که رایزنان ما باید در اختیار مدیران و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در داخل کشور بگذراند.‏
در این دیدار شماری از رایزنان بازرگانی کشور، گزارشی از مسائل ومشکلات محل ماموریت خود ارائه کردند.‏

ایلنا: رایزنان بازرگانی خارج از کشور حلقه مفقوده شناسایی بازار مناسب و تبادل اطلاعات هستند که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرند.‏
محمدرضا نعمت زاده در دیدار با جمعی از رایزنان اقتصادی خارج از کشور با بیان به اینکه در حال حاضر حضور آنان در عرصه های مختلف اقتصادی به خوبی دیده نشده است افزود: رایزنان اقتصادی در واقع شاه بیت توسعه اقتصادی کشورند چرا که از نزدیک با زمینه های سرمایه گذاری و تبادلات تجاری بین المللی آشنا هستند.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اهمیت  موضوع درون زا و برون گرا بودن اقتصاد در سیاستهای  ابلاغی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: بر این اساس، جایگاه رایزنان اقتصادی،در دیگر کشورها پررنگ تر خواهد بود و از این رو یکی از برنامه های این وزارتخانه افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف است.‏
به گفته نعمت زاده برای ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور و پیشرفت دراین زمینه نگاه سرمایه گذاری به داخل مرزها کفایت نمی کند، بلکه باید نگاه به بیرون داشت.‏
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته به واسطه مسائلی چون تحریم کشور دچار مشکلاتی بوده است، بر شناسایی بازرهای بین المللی تاکید کرد وگفت:  بازارسازی در بیرون مرزها می تواند تاثیرات به مراتب بیشتری در داخل داشته باشد به شرطی که درست صورت بگیرد.‏
وی افزود: تجارت خارجی نیازمند زیرساخت و زیربنای لازم است که دراین بین توجه به سلامت، امانت، تعهدگرایی و رعایت اخلاق حرفه ای را نباید از یاد برد زیرا که  بزرگترین سرمایه یک بنگاه، اعتمادی است که دیگران مبذول می دارند.‏
نعمت زاده همچنین توجه به خدمات پیش و پس از فروش، کیفیت بسته بندی، سرمایه گذاریهای مشترک یا مستقل در ایران و سرمایه گذاری در خارج از کشور  را از موضوعاتی ذکر کرد که بیش از پیش باید مورد توجه قرار بگیرد.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود، استفاده از مزیتهای سایر کشورها را مورد اشاره قرار داد و گفت: شناسایی بازار سایر کشورها بویژه کشورهایی که از دانش فنی بالایی برخوردارند همچنین جمع آوری و تبادل اطلاعات از وظایفی است که رایزنان ما باید در اختیار مدیران و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در داخل کشور بگذراند.‏
در این دیدار شماری از رایزنان بازرگانی کشور، گزارشی از مسائل ومشکلات محل ماموریت خود ارائه کردند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1885