کد خبر: 7078
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳

راه اندازی شهرک های صنعتی خصوصی در کشور

راه اندازی شهرک های صنعتی خصوصی در کشور

گروه توليد: سيدمحمدعلي سيدابريشمي معاون وزير صنعت،معدن و تجارت در گردهمايي معاونان عمران و محيط زيست شرکت شهرکهاي صنعتي سراسر کشور

در بندرعباس از تصويب دستورالعمل راه اندازي شهرک هاي صنعتي خصوصي در کشور خبر داد. ‏
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران افزود: شهرک هاي صنعتي خصوصي مي تواند در رشد صنعتي کشور به سازمان کمک کنند و ما از ايجاد اين شهرکها حمايت مي کنيم.‏
سيد ابريشمي به كيفي سازي شهركهاي صنعتي اشاره كرد و گفت: اولويت سازمان کيفي سازي شهرکهاي صنعتي است و فاز هاي بعدي بايد با مطالعه و کار کارشناسي آغاز شود. ‏
وي تاكيد كرد: شرکت هاي استاني بدنبال اخذ اسناد مالکيت شهرک ها و اسناد تفکيکي واحدهاي صنعتي باشند تا صنعتگران در سرمايه گذاريهاي با مشکلي روبرو نباشند.‏
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران با بيان اينکه مشکلات راه اندازي يک شهرک يا ناحيه صنعتي بيش از توسعه آن است تصريح کرد: مديران بايد از به هدر رفتن سرمايه هاي ملي در شهرک هاي صنعتي جلوگيري نمايند تا هرچه سريعتر به توسعه صنعتي دست يابيم.‏
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: در ايجاد شهرکهاي جديد صنعتي بايد مکان سنجي و مکان يابي به خوبي انجام شود و اين شهرک در بهترين موقعيت و شرايط جغرافيايي راه اندازي شود.‏
سيدابريشمي با اشاره به واگذاري شهركهاي صنعتي به شركتهاي خدماتي اشاره كرد و خاطرنشان کرد: بايد تمام زيرساخت هاي شهرک هاي صنعتي حتي تصفيه خانه فاضلاب از سوي شرکت هاي استاني آماده و سپس واگذار شود و شرکت هاي استاني فقط نقش ناظر داشته باشند.‏
معاون وزير صنعت،معدن و تجارت، کمبود آب را يکي از مشکلات واحدهاي صنعتي کشور عنوان کرد و افزود: يکي از راه هاي جبران کمبود آب استفاده از پساب فاضلاب صنعتي و شهري براي انجام فعاليت ها و فضاي سبز شهرک هاي صنعتي است.‏
سيدابريشمي با بيان اينکه مسئوليت واحدهاي صنعتي 11 منطقه ويژه کشور به اين سازمان واگذار شده است. خواستار تهيه کتابچه شناسايي اين واحدهاي مستقر در مناطق ويژه شد.‏
صدور مجوزها ‏
در ادامه اين گردهمايي علينقي قدس معاون عمران و محيط زيست سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران با تاکيد بر حمايت از سرمايه گذاران در شهرکها ونواحي صنعتي کشور گفت: کارشناسان استان ها نظارت جدي و دقيق برکار واحدهاي صنعتي داشته باشند. ‏
به گفته قدس صدور مجوزها،واگذاري ها بايد با رعايت قانون باشد. ‏
معاون عمران و محيط زيست سازمان اضافه کرد: از ايجاد شرکت هاي خدماتي در شهرک هاي صنعتي کشور استقبال و حمايت مي کنيم و شرکت هاي استاني نيز به بدنبال راه اندازي اين شرکتها باشند. ‏
وي با بيان اينکه براي ساخت و ساز ها، حريم ها بايد رعايت شود، برنظارت دقيق کارشناسان شرکت هاي استاني در اجراي پروژه ها در شهرک هاي صنعتي تاکيد کرد. ‏