راه‌اندازی سامانه اظهار از راه دور در بزرگترین گمرک کشور

0
۵۴۳ بازدید

مهر: سامانه اظهار از راه دور در گمرک شهید رجایی بندرعباس از سوی مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران افتتاح شد.‏
سامانه اظهار از راه دور در بزرگترین گمرک کشور همزمان با نخستین سفر استانی مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران رسما افتتاح شد. وی در مراسم افتتاح رسمی سامانه اظهار از راه دور در گمرک شهید رجایی بندرعباس گفت: با افتتاح این سامانه، مدت زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها به خصوص کالاهای اساسی از ۲ تا ۳ روز به ۳۰ دقیقه کاهش می یابد.‏
کرباسیان افزود: الان زمان انجام تشریفات گمرکی مسیر قرمز به ۱۴ روز و مسیر سبز به ۲ تا ۳ روز کاهش یافته است که قبلا کار واردات کالاها فراتر از مدت زمان یاد شده انجام می شد. وی حمایت از تولید داخلی، روانسازی صادرات و حمایت از کارآفرینان بخش اقتصادی را مهم ترین برنامه های سال ۹۳ در گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.‏
به گفته رئیس کل گمرک، سامانه سامانه اظهار از راه دور در گمرک به منظور تسریع بخشیدن به امر ترخیص کالا و روان سازی امور گمرکی به اجرا درآمده و در آن تنها با دسترسی به اینترنت و با ارائه اسناد و مدارک از سوی تجارامکان انجام تشریفات گمرکی اعم از مراحل اظهار کالا، تنظیم اسناد و ورود اطلاعات، از راه دور و بدون حضور فیزیکی صاحب کالا از هر مکانی فراهم شده است.‏
وی در ادامه گزارشی از وضعیت تجارت خارجی ایران ارائه کرد و اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۴۱ میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار انواع کالا با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی صادر و در مقابل ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار انواع کالا از سایر کشورها وارد کرد.‏
کرباسیان افزود: صادرات غیر نفتی ایران در ماه های پایانی سال گذشته بهبود یافت و در مجموع ۴۳ صدم درصد افزایش داشت. همچنین میزان واردات ایران در سال ۱۳۹۲ در مجموع به ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار رسید که ارزش واردات کشورمان در سال گذشته ۴ و ۹۲ صدم درصد در مقایسه با سال ۱۳۹۱ کاهش داشته است.‏
رئیس کل گمرک ایران بیان داشت: وزن صادرات غیرنفتی ایران نیز در سال گذشته به ۹۲ میلیون و ۹۲۷ هزار تن رسید و وزن صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به میزان ۱۶ و ۷۹ صدم درصد افزایش داشت. کرباسیان ادامه داد: میزان وزنی کالاهای وارداتی در سال گذشته به ۳۳ میلیون و ۵۶۸ هزار تن رسید که از این حیث ۱۴ و ۹۸ صدم درصد کاهش داشته است..‏

مهر: سامانه اظهار از راه دور در گمرک شهید رجایی بندرعباس از سوی مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران افتتاح شد.‏
سامانه اظهار از راه دور در بزرگترین گمرک کشور همزمان با نخستین سفر استانی مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران رسما افتتاح شد. وی در مراسم افتتاح رسمی سامانه اظهار از راه دور در گمرک شهید رجایی بندرعباس گفت: با افتتاح این سامانه، مدت زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها به خصوص کالاهای اساسی از ۲ تا ۳ روز به ۳۰ دقیقه کاهش می یابد.‏
کرباسیان افزود: الان زمان انجام تشریفات گمرکی مسیر قرمز به ۱۴ روز و مسیر سبز به ۲ تا ۳ روز کاهش یافته است که قبلا کار واردات کالاها فراتر از مدت زمان یاد شده انجام می شد. وی حمایت از تولید داخلی، روانسازی صادرات و حمایت از کارآفرینان بخش اقتصادی را مهم ترین برنامه های سال ۹۳ در گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.‏
به گفته رئیس کل گمرک، سامانه سامانه اظهار از راه دور در گمرک به منظور تسریع بخشیدن به امر ترخیص کالا و روان سازی امور گمرکی به اجرا درآمده و در آن تنها با دسترسی به اینترنت و با ارائه اسناد و مدارک از سوی تجارامکان انجام تشریفات گمرکی اعم از مراحل اظهار کالا، تنظیم اسناد و ورود اطلاعات، از راه دور و بدون حضور فیزیکی صاحب کالا از هر مکانی فراهم شده است.‏
وی در ادامه گزارشی از وضعیت تجارت خارجی ایران ارائه کرد و اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۴۱ میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار انواع کالا با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی صادر و در مقابل ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار انواع کالا از سایر کشورها وارد کرد.‏
کرباسیان افزود: صادرات غیر نفتی ایران در ماه های پایانی سال گذشته بهبود یافت و در مجموع ۴۳ صدم درصد افزایش داشت. همچنین میزان واردات ایران در سال ۱۳۹۲ در مجموع به ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار رسید که ارزش واردات کشورمان در سال گذشته ۴ و ۹۲ صدم درصد در مقایسه با سال ۱۳۹۱ کاهش داشته است.‏
رئیس کل گمرک ایران بیان داشت: وزن صادرات غیرنفتی ایران نیز در سال گذشته به ۹۲ میلیون و ۹۲۷ هزار تن رسید و وزن صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به میزان ۱۶ و ۷۹ صدم درصد افزایش داشت. کرباسیان ادامه داد: میزان وزنی کالاهای وارداتی در سال گذشته به ۳۳ میلیون و ۵۶۸ هزار تن رسید که از این حیث ۱۴ و ۹۸ صدم درصد کاهش داشته است..‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=947