راهکارهای کوتاه مدت به بورس ضربه می‌زند

0
۲۸۷ بازدید

گروه بازارسرمایه :دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری از تدوین طرح جامع صنایع مختلف بورس خبر داد و تاکید کرد که راهکارهای کوتاه مدت به بازار سرمایه آسیب زده و باید سیاست های بلند مدت و عملی برای رونق بورس تهران تدوین شود

بهروز خدارحمی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری، به پیشنهادات مجلس برای توسعه بازار سرمایه اشاره کرد و گفت:یکی از سیاست هایی که بنده به شدت با اجرای آن مخالف هستم پشتیبانی کوتاه مدت از بازار سرمایه از طریق تزریق منابع کوتاه مدت است زیرا این سیاست در بلند مدت کمکی به رونق بازار سرمایه نمی کند.
وی افزود:به این ترتیب آنچه که امروز بازار سرمایه منتظر اجرای آن است تصمیمات بلند مدت عملی برای بازار است ولی متاسفانه به اسم پشتیبانی از بازار سرمایه امروز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار تزریق کرده و فردا صندوق دیگری تاسیس می کنند.
خدارحمی با بیان اینکه در روزهای اخیر جلسات خوبی در مجلس، دولت و وزارت اقتصاد برگزار شد، خاطرنشان کرد:امیدواریم با برگزاری این جلسات تغییرات زیر ساختی به کمک بازار سرمایه بیاید و اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود باید اثرات سوء آن تصمیم بر بازار سرمایه بررسی شده و حتی نگاه کارشناسان بازار سرمایه در خصوص این تصمیم اخذ شود نه اینکه با این تصمیمات یک بخشی رشد کرده و بخش دیگر آسیب ببیند.
این مقام مسئول در ادامه به تشکیل کارگروه بورس و مجلس اشاره کرد و ادامه داد:کارگروه بورس و مجلس باید بتواند ریسک سیستماتیک را در سطح کلان کاهش دهد زیرا در حال حاضر ریسک سیستماتیک به بازار سرمایه تحمیل شده و تشکیل این کارگروه بیشتر به بازار سرمایه کمک می کند.
وی تاکید کرد:آنچه که بازار سرمایه از آن آسیب می بیند تصمیمات خلق الساعه و لحظه ای و کمک از یک بخش و صنعت بدون توجه به بخش دیگر است.
خدارحمی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه سیاستی می تواند به کمک بورس بیاید، گفت:باید برای کمک به بازار سرمایه برنامه بلند مدت داشته باشیم زیرا اگر قرار است بانکها به بورس کمک کنند منابعی را که وارد بازار سرمایه می کنند بعد از مدتی این منابع را خارج می کنند همانطور که رئیس کل بانک مرکزی نیز در ماه های گذشته اعلام کرد که بانکها سهام و دارایی خود را در بازار سرمایه بفروشند لذا باید برنامه بلندمدتی تدوین شود تا از وقوع این مسائل جلوگیری کند.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری از راه اندازی طرح جامع صنایع خبر داد و گفت:در حال حاضر کانون نهادهای سرمایه گذاری به همراه شرکت بورس و وزارت اقتصاد در حال تدوین طرح جامع صنایع مختلف بورسی است تا این طرح بتواند به رونق و توسعه بازار سرمایه کمک کند.
وی توضیح داد:بنابراین همانطور که سند چشم انداز و برنامه ۵ ساله توسعه تدوین شده،قرار است طرح جامع صنایع با برنامه ریزی ۵، ۱۰و ۲۰ ساله تدوین شود تا مشخص شود که برنامه دولت برای صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی چیست.
وی یادآور شد:بازار سرمایه آسیب مستقیم و اصلی خود را از افزایش نرخ خوارک ندید بلکه آسیب اصلی را از این دید که پیش بینی می کرد افزایش نرخ خوراک در سال های آینده نیز تکرار شود زیرا قانون مشخصی در این خصوص وجود ندارد.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با اشاره به اینکه طرح جامع با این کیفیت در بازار سرمایه وجود ندارد،تصریح کرد: با داشتن طرح های جامع این امکان فراهم می شود که برنامه بلند مدت و میان مدت تدوین شده و بازار سرمایه برنامه ریزی دقیقی در این خصوص داشته باشند که این طرح با همکاری نهادهای مختلف در حال اجرا است.

گروه بازارسرمایه :دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری از تدوین طرح جامع صنایع مختلف بورس خبر داد و تاکید کرد که راهکارهای کوتاه مدت به بازار سرمایه آسیب زده و باید سیاست های بلند مدت و عملی برای رونق بورس تهران تدوین شود

بهروز خدارحمی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری، به پیشنهادات مجلس برای توسعه بازار سرمایه اشاره کرد و گفت:یکی از سیاست هایی که بنده به شدت با اجرای آن مخالف هستم پشتیبانی کوتاه مدت از بازار سرمایه از طریق تزریق منابع کوتاه مدت است زیرا این سیاست در بلند مدت کمکی به رونق بازار سرمایه نمی کند.
وی افزود:به این ترتیب آنچه که امروز بازار سرمایه منتظر اجرای آن است تصمیمات بلند مدت عملی برای بازار است ولی متاسفانه به اسم پشتیبانی از بازار سرمایه امروز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار تزریق کرده و فردا صندوق دیگری تاسیس می کنند.
خدارحمی با بیان اینکه در روزهای اخیر جلسات خوبی در مجلس، دولت و وزارت اقتصاد برگزار شد، خاطرنشان کرد:امیدواریم با برگزاری این جلسات تغییرات زیر ساختی به کمک بازار سرمایه بیاید و اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود باید اثرات سوء آن تصمیم بر بازار سرمایه بررسی شده و حتی نگاه کارشناسان بازار سرمایه در خصوص این تصمیم اخذ شود نه اینکه با این تصمیمات یک بخشی رشد کرده و بخش دیگر آسیب ببیند.
این مقام مسئول در ادامه به تشکیل کارگروه بورس و مجلس اشاره کرد و ادامه داد:کارگروه بورس و مجلس باید بتواند ریسک سیستماتیک را در سطح کلان کاهش دهد زیرا در حال حاضر ریسک سیستماتیک به بازار سرمایه تحمیل شده و تشکیل این کارگروه بیشتر به بازار سرمایه کمک می کند.
وی تاکید کرد:آنچه که بازار سرمایه از آن آسیب می بیند تصمیمات خلق الساعه و لحظه ای و کمک از یک بخش و صنعت بدون توجه به بخش دیگر است.
خدارحمی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه سیاستی می تواند به کمک بورس بیاید، گفت:باید برای کمک به بازار سرمایه برنامه بلند مدت داشته باشیم زیرا اگر قرار است بانکها به بورس کمک کنند منابعی را که وارد بازار سرمایه می کنند بعد از مدتی این منابع را خارج می کنند همانطور که رئیس کل بانک مرکزی نیز در ماه های گذشته اعلام کرد که بانکها سهام و دارایی خود را در بازار سرمایه بفروشند لذا باید برنامه بلندمدتی تدوین شود تا از وقوع این مسائل جلوگیری کند.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری از راه اندازی طرح جامع صنایع خبر داد و گفت:در حال حاضر کانون نهادهای سرمایه گذاری به همراه شرکت بورس و وزارت اقتصاد در حال تدوین طرح جامع صنایع مختلف بورسی است تا این طرح بتواند به رونق و توسعه بازار سرمایه کمک کند.
وی توضیح داد:بنابراین همانطور که سند چشم انداز و برنامه ۵ ساله توسعه تدوین شده،قرار است طرح جامع صنایع با برنامه ریزی ۵، ۱۰و ۲۰ ساله تدوین شود تا مشخص شود که برنامه دولت برای صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی چیست.
وی یادآور شد:بازار سرمایه آسیب مستقیم و اصلی خود را از افزایش نرخ خوارک ندید بلکه آسیب اصلی را از این دید که پیش بینی می کرد افزایش نرخ خوراک در سال های آینده نیز تکرار شود زیرا قانون مشخصی در این خصوص وجود ندارد.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با اشاره به اینکه طرح جامع با این کیفیت در بازار سرمایه وجود ندارد،تصریح کرد: با داشتن طرح های جامع این امکان فراهم می شود که برنامه بلند مدت و میان مدت تدوین شده و بازار سرمایه برنامه ریزی دقیقی در این خصوص داشته باشند که این طرح با همکاری نهادهای مختلف در حال اجرا است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3525