کد خبر: 99392
تاریخ انتشار: ۰۳ تیر ۱۳۹۸

راهنمای آغاز فعالیت تجارت خارجی در سال ۱۳۹۸ با کتاب مقررات صادرات و واردات

راهنمای آغاز فعالیت تجارت خارجی در سال ۱۳۹۸ با کتاب مقررات صادرات و واردات ‎ ‎طی چند سال اخیر، یکی از بخش‌هایی که چندان از ثبات لازم برای شروع هر گونه کسب و کار برخوردار نبوده، بخش تجارت خارجی می‌باشد. واقعیت این است که برای شروع هر گونه کسب و کار موفق در بازار ایران بدون شناخت از فضای کسب و کار تجارت خارجی اعم صادرات و واردات بسیار شکننده و سخت. ‏ به گزارش جهان اقتصاد به دلیل ویژگی ساختار تولیدات صنعتی ایران به جهت تنوع پایین‌، وابستگی بازار داخلی به واردات رسمی و غیر رسمی و همچنین تامین نیاز مصرفی کشورهای پیرامون از محل صادرات‌، بخش زیادی از کسب و کارهای کشورمان خواه ناخواه با تجارت خارجی پیوند خورده‌است. این مسئله باعث شده هر گونه تغییر در محیط تجارت خارجی ایران، شاهد تاثیر این تغییرات در سایر کسب و کارهای تولید و خدماتی مرتبط باشیم. یکی از منابع اطلاعاتی مهم و کاربردی جهت شناخت فضای تجارت خارجی کشور،آشنایی با مجموعه مقررات صادرات و واردات جاری کشور است. خوشبختانه جریان آزاد اطلاعات مجموعه مقررات صادرات و واردات و نرخ حقوق ورودی کشور همه ساله همزمان با شروع سال جدید توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی(‏cppc.ir‏) وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به صورت فراگیر در قالب بسته‌ای الکترونیکی و کتاب منتشر و در اختیار علاقمندان به مباحث تجارت خارجی، ترخیص‌کاران، کارشناسان، محققان و از همه مهمتر صادرکنندگان و واردکنندگان و مرزنشینان و مدیران ارشد مناطق آزاد، تشکلها و اتحادیه های صادراتی، صنوف و متقاضیان ایجاد کسب و کار و سفرای خارجی کشورها قرار می‌گیرد. امسال هم همانند سنوات گذشته کتاب مجموعه مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۸ توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر و در اختیار علاقمندان دسترسی به اطلاعات تولید و تجارت قرار گرفته‌است.‏ این کتاب تنها مرجع قانونی و معتبر اطلاعات مقررات صادرات و واردات ایران در سال ۱۳۹۸ برای کلیه فعالین حوزه گمرکی، امور صادرات‌، واردات‌، بیمه و حمل و نقل می‌باشد. این کتاب دارای سه ویژگی ذیل است که چنانچه امعان نظر خریداران این کتاب قرار گیرد بی‌شک اطلاعات بسیار خوبی را در زمینه آخرین قوانین مقررات صادرات و واردات جاری کشور و نرخ حقوق ورودی سال ۱۳۹۸ ارایه می کند:‏ جامعیت کمی و کیفی : کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۸ از حیث ارایه کمی و کیفی از آخرین اطلاعات نرخ حقوق ورودی و قوانین مقررات جاری صادرات و واردات برای بیش از ۶ هزار قلم کالا را پوشش می‌دهد. مهمترین اطلاعات قابل دسترس در این کتاب قوانین امور گمرکی و قوانین مرتبط با بازارچه مرزی و مناطق آزاد و منطقه ویژه. این کتاب بر پاسخ دادن به پرسش‌هایی است که فعالین صادراتی و وارداتی برای رصد فضای کسب و کار در سال ۱۳۹۸ و برای حل مشکلات خود با آن در ثبت سفارش کالا و تجارت مرزی مواجه هستند و آنگاه در منابع اطلاعاتی غیر رسمی بدنبال پاسخ آن می‌گردد.‏ مرجعیت : ویژگی دوم این کتاب مرجعیت است که کلیه فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۸ طبق مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات تنظیم و توسط تنها مرجع قانونی انتشار کتاب‌،شرکت چاپ و نشر بازرگانی انجام انتشار یافته‌است.‏ تسهیل : سازماندهی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۸ به گونه ای است که استخراج اطلاعات مربوط به نرخ حقوق ورودی و قوانین جاری صادرات و واردات مربوط به هر فصل و قسمت در یک مجموعه بصورت الکترونیکی (سی دی ) و جداول قابل استخراج و مشاهده می‌باشد.‏