راهمرد، درامی بر اساس الگوپذیری انقلاب اسلامی از واقعه عاشورا

0
۴,۱۵۳ بازدید

دکتر علی عارفی کیا-استاد دانشگاه

نمایشنامه “راهمرد” که به طراحی و نویسندگی حامدهوشیاری به نگارش در آمده است. در یک نگاه کلی ،اثری نو در سبک ، موضوع و محتوا است  و در پی بیان این است که دین برای آسایش و آرامش مردمان است و دین داران راستین بایستی در فکر و ذکر هم نوعان خود ، محرومان و نیازمندان جامعه باشند. وگرنه دین به تعبیر امام حسین (ع) دین دار واقعی در پی آن باید باشد که دردی را از اجتماع و جامعه دوا کند. در غیر اینصورت در دین داری او باید شک کرد.و این موضوع در ابتدای نمایش و در گفتگوی بین “دخترک آدامس فروش” و “هادی” با زبان هنرنمایش به خوبی بیان شده است.

نمایشنامه “راهمرد”کوشیده است که الگو پذیر، انقلاب بزرگ ملت ایران از پانزده خرداد۴۲و انقلاب بهمن۵۷ و نیز دفاع مقدس از قیام حسینی را با زبان هنر نمایشنامه نویسی ترسیم کند و همچنین رابطه عاطفی و معنوی و نیز منطقی آن را به خوانندگان نمایشنامه به طور غیر مستقیم بیان کند. و روایت این ارتباط مهم با زبان تعزیه به نظر می رسد کاری نو و ابتکاری است که می تواند ،شیوه و مسیری نو را برای بیان مفاهیم ارزشی و دینی و انقلابی باز کند.

از مفهوم و کلیات نمایشنامه راهمرد می توان چنین برداشت کرد که،دین داری و بصیرت و شجاعت برخواسته از فهم و درک درست از تعالیم انبیا و اولیا است.که در نهضت انقلاب ملت ایران و همچنین رهبری بزرگ آن، این مسئله نمایان است.و ظلم ستیزی و عدالت خواهی حضرت امام حسین(ع) که در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از سخنان امام خمینی تبلور پیدا کرده،در این نمایشنامه “راهمرد” از زبان “هادی” و “معین البکاء” و حتی “دختر آدامس فروش” بیان شده است. به طوری که می شود در مجموع گفت که دین داری و عشق به اولیا به مترادف با عدالت خواهی و ظلم ستیزی همراه با دانش و فهم و مبارزه در راه عقیده و هدف تا آخرین نفر و نفس و وطن خواهی و دفاع از حقوق محرومان و مظلومان را به طور مطلوب و با زبان تعزیه بیان می کند.که این رویکرد یعنی استفاده از هنر تعزیه و نقالی  در ساختار نمایشنامه روایی  با استفاده از عنصر بازی در بازی و بیان مفاهیم ارزشی و انقلابی در قالب نمایشنامه آئینی عاشورایی که تا اکنون طرح نگردیده است،ارزشمند و قابل توجه است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=70631