کد خبر: 4048
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

راندمان آبیاری کشور ۳۰ درصد است

راندمان آبیاری کشور ۳۰ درصد است

رئيس کميسيون کشاورزي مجلس با بيان اينکه راندمان آبياري کشور نزديک به 30 درصد است، گفت: استفاده از روش هاي نوين آبياري و تغيير الگوي کشت دو راه حل مناسب براي عبور از بحران کم آبي است‎.‎

عباس رجايي در گفت و گو با تسنيم افزود: خشکسالي که طي چند سال اخير در بعضي از استانها و طي يکي دو سال نيز در تمام کشور اتفاق افتاده افتاده باعث شده منابع آب ما شرايط ويژه اي پيدا کند و متاسفانه تزريق آب به سفره هاي زيرزميني با شرايط مساعدي پيش نرود‎.‎
وي اضافه کرد: در نتيجه اين امر برداشت آب از سفره هاي زيرزميني بيش از حد ظرفيت آنها بوده، به عبارت ديگر تعادل اين سفره ها را بطور کلي بر هم زده و سبب شده تا دشت هاي ممنوعه روز به روز گسترش بيشتري پيدا کنند‎.‎
رجايي تصريح کرد: طبيعتا اگر با همين شيوه بخواهيم پيش برويم در آينده مشکلات جديدي براي کشور بوجود مي آيد و باعث مي شود بخش هاي زيادي از آن با خشکسالي هاي مفرط و عدم تامين منابع آب روبرو شوند‎.‎
وي در رابطه با سخنان برخي از مسئولان مبني بر اينکه يکي از عوامل کاهش توليد پسته در استان کرمان کاهش ذخاير آبهاي زير زميني است، گفت: اين بحث تنها در مورد پسته نيست و در مورد بسياري از محصولات مي توانيم به آن بپردازيم‎ .‎
رجايي افزود: ما بايد الگوي کشت مان را در مناطق مختلف تغيير دهيم تا در مناطقي که کمبود آب داريم توليداتمان نيازمند آب مصرفي کمتري باشند بعنوان مثال در مناطق کم آب بايد از کشت ذرت و صيفي جات بپرهيزيم و تغييرات اساسي در نوع کشت مان ايجاد کنيم‎.‎
وي اضافه کرد: علاوه بر اين موارد اين نکته را هم نبايد فراموش کرد که بهره وري از آب در کشور بايد افزايش يابد امروزه اين بهره وري بسيار پايين و حدود 30 درصد است و ما بايد آن را به بيش از 60 درصد ارتقا دهيم‎ .‎
رجايي افزود: تنها راه اين مساله اين است که روش هاي آبياري مان را اصلاح کنيم ،روش هاي نوين آبياري مي تواند مشکلات کشورمان را به طور کلي حل و فصل نمايد‎.‎
رئيس کميسيون کشاورزي ادامه داد: طبيعتا دولت بايد در اين زمينه سرمايه گذاري مناسبي  انجام دهد‎.‎
رجايي افزود: علاوه بر اين، وزارت نيرو نيز بايد اقدامات جدي را انجام  دهد امروز تعادل بخشي سفره هاي آب هاي زير زميني يکي از وظايف اين وزارت خانه است که بايد بر روي آن کار کند و براي توليد آب، افزايش باران، انتقال آبهاي مرزي به داخل کشور و مسايلي از اين قبيل تلاش هاي لازم را انجام دهد‎.‎
وي تاکيد کرد: در اين صورت مي توان گفت که شرايط براي گذر از اين وضعيت مساعد است‎.‎
رجايي در مورد مباحث مطرح شده مبني بر اينکه محصولاتي مانند سيب زميني که نيازمند آب مصرفي فراواني هستند وارد شوند ، نيز گفت: ما به اين روش اعتقاد زيادي نداريم و مي گوييم الگوي کشت مناسب بايد در کشور رعايت شود در مناطقي که با مشکل کمبود آب مواجه نيستند مي توان سيب زميني کشت کرد‎.‎