راز ششم ” نگاهی به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا “

0
۳,۳۷۸ بازدید

اهمیت همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی و نزدیک شدن بر مدار شورای کار و خدمت را در شرایط فعلی می توان یکی از بهترین رویکردها دانست که می تواند با ظرفیتی که در سطوح محلی دارد ، باعث بروز موج نشاط و پویایی در انتخابات شود و از این روی این گفتمان ، توانایی بسیج گری جدی را دارد.

مرتضی طلایی، کارشناس سیاسی

محیط سیاسی کشور به زودی دستخوش تحولات و تلاطمات ناشی از دو انتخابات شوراها و ریاست جمهوری می شود ، اهمیت انتخابات شوراها در مرحله ششم را می بایست در این حوزه بسیار جدی در نظر داشت ، تجربیات پنج دوره قبلی اداره محلی شهرها و روستاها ، شناخت چالش ها و نقاط قوت و ضعف مدیریت شهری و در عین حال اقدامات متنوع منتج از اتخاذ سیاست ها و اقدامات شوراها در ارتقای کیفیت زندگی در شهرها و توسعه این کالبد پر اهمیت زندگی شهروندان و در عین حال این اثرات نگاه های متنوع در سازمان شهرداری ها ، مباحث جدی ست که به نظر می بایست در جای خودش به واکاوی آن پرداخت .

اما این روزها بزرگترین دغدغه به نظر می بایست در حوزه حکمروایی مطلوب ، مشارکت و بازیابی اعتماد شهروندان به نهادهای مدنی شهری مثل شوراها باشد، نقد اصلی به مجموع عملکرد پنج دوره قبلی در بسیاری مواقع سیاسی عمل کردن در سیر متنوع تصمیمات است که باعث گردیده خسارت های عمیقی بر پیکر یکصد ساله مدیریت شهری وارد شود و اینجانب نیز با تجربه ای که داشتم ، این موضوع را با صداقت باید تایید نمایم .

در این حال شاید بتوان ضرورت همبستگی نیروهای کارآمد سیاسی را در مسیر تحقق حکمروایی شایسته شهری و تحقق یک پارلمان واقعی شهری یکی از اصلی ترین راهبردها دانست، راهبردی که فارغ از هرگونه نگاه سیاسی چپ و راست مرسوم بتواند بر اساس کارآمدی و توانایی خدمت با تکیه بر نیروهای متخصص بومی درون سازمان تخصص محور شهرداری ها و با درک درست تغییرات سریع محیط شهرها و نیازمندی به قوانین نوظهور در چارچوب هایی نظیر دین مداری بر محور اخلاق ، خلاقیت ، شفافیت ، انسان محوری ، توسعه پایدار انسانی و توجه به محیط زیست و فضای سبز ، دیپلماسی شهری ، سلامت و عمق بخشی به خدمات شهری ، توجه به حمل و نقل پاک و عمومی ، تسهیلگری و ایجاد زیرساخت های اقتصاد شهری و ایفای نقش در توسعه گردشگری شهری ، ترویج هویت شهروندی به جای شهرنشینی ، مسیر روشنی را پیش روی اداره کنندگان و شهروندان شهر قرار دهد .

اهمیت همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی و نزدیک شدن بر مدار شورای کار و خدمت را در شرایط فعلی می توان یکی از بهترین رویکردها دانست که می تواند با ظرفیتی که در سطوح محلی دارد ، باعث بروز موج نشاط و پویایی در انتخابات شود و از این روی این گفتمان ، توانایی بسیج گری جدی را دارد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=136383

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here