کد خبر: 5408
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

رابطه صنعت و دانشگاه تقویت می شود‏

رابطه صنعت و دانشگاه تقویت می شود‏

‏ درراستاي گسترش ارتباطات علمي و فناوري صنعت و دانشگاه در جهت توسعه پايدار و دانش بنيان كشور  تفاهم نامه همكاري مشترك بين معاون وزير صنعت،معدن وتجارت و معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري  منعقد شد. ‏


معاون وزير صنعت، معدن وتجارت در اين آيين ضمن اظهار خرسندي از امضاي اين تفاهم نامه با اشاره به تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: رابطه صنعت و دانشگاه مي تواند آينده كشور را از بعد دانش فني و صنعتي تضمين كند.‏
دكتر سيد محمد علي سيد ابريشمي ادامه داد: با كمك دانشگاهيان به واحدهاي صنعتي مي توانيم شاهد روز آمد شدن دانش فني واحدهاي صنعتي  و همچنين ايجاد اشتغال پايدار در كشور باشيم.‏
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بااشاره به مفاد تفاهم نامه  اظهار كرد: بازديد اساتيد دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي از صنايع منتخب در جهت رفع مسايل و مشكلات پيش روي آنها و تجاري سازي يافته هاي پژوهشي ازجمله محورهايي است كه دراين تفاهم نامه موردتاكيد قرار گرفته است.‏
وي با بيان اينكه هر دو سازمان بايد تمامي تلاش خود را در جهت اجرايي شدن مفاد اين تفاهم نامه به عمل آورند خاطر نشان كرد: اين دو سازمان بايد ضمن ارزيابي توانمندي هاي فناورانه بنگاه ها، شركت هاي خدمات فني و مهندسي و واحدهاي تحقيق و توسعه  درزمينه كمك به توسعه واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع كوچك و   برگزاري دوره هاي آموزشي فناوري و كارگاه هاي آموزشي تخصصي همكاري  مشترك داشته باشند.‏
سيد ابريشمي ضمن بيان آمادگي  هرگونه همكاري سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در جهت برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه گفت:  ارتباط مناسب بين صنعت و دانشگاه منجر به ايجاد رونق در فضاي كسب و كار كشور خواهد شد.‏
معان وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تاكيد بر ايجاد مميزي محصولات واحدهاي صنعتي كوچك و پياده سازي ساز و كار لازم جهت جلوگيري از واردات بي‌رويه  تصريح كرد: در جهت ايجاد آزمايشگاه هاي مرجع در داخل شهركهاي فناوري  همكاري  دوجانبه صورت گيرد.‏
در ادامه اين مراسم دكتر احمد اكبري معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: امضاي اين تفاهم نامه نقطه عطفي در ارتباط موثر بين صنعت و دانشگاه است.‏
رييس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران پيشنهاد داد: درراستاي  برقراري ارتباط دو سويه و نيز بهره مندي از دانش كشورهاي ديگر، همايش بين المللي ارتباط صنعت و دانشگاه برگزار نماييم.‏
وي ضمن دعوت از مديران سازمان در جشنواره هايي كه سازمان پزوهش هاي علمي و صنعتي كشور برگزاري مي نمايد اظهار كرد: ارتباط مستمر و سازنده بين دو  سازمان مي تواند كمك شايان توجهي به ارتباط صنعت ودانشگاه كند.‏
گفتني است، تفاهم‌نامه مذكور در 4 ماده بين دكتر سيد محمدعلي سيد ابريشمي، مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران ودكتر احمد اكبري، معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري به امضا رسيد .‏