رئیس مرکز اورژانس : ۸۰۰تماس مرتبط با کودک آزاری در ۶ ماهه نخست امسال داشتیم

0
۳۱۴ بازدید

از میان تماس‌های مرتبط با این مرکز حدود ۸۰۰تماس، مرتبط با کودک آزاری بوده که این رقم تنها مربوط به چند استان معدود است و در روزهای آتی آمار دقیقی در این زمینه منتشر خواهیم کرد.

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: از میان تماس‌های اندکی که مرتبط با وظایف اورژانس اجتماعی است، بیشترین تماس‌ها مربوط به موارد کودک‌آزاری است.

حسین اسدبیگی در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: در طول ۶ماهه نخست امسال حدود ۲۱۲هزار تماس با مراکز اورژانس اجتماعی در سطح کشور گرفته شده است، که از این تعداد، ۵۵هزار و ۵۰۰تماس مرتبط داشتیم.

وی ادامه داد: از میان تماس‌های مرتبط با این مرکز حدود ۸۰۰تماس، مرتبط با کودک آزاری بوده است که این رقم تنها مربوط به چند استان معدود بوده است و در روزهای آتی آمار دقیقی در این زمینه منتشر خواهیم کرد.

مقابله با کودک‌آزاری اولویت اورژانس اجتماعی

اسدبیگی خاطر نشان کرد: از ابتدای ایجاد شماره ۱۲۳تاکنون، هدف ما مقابله با کودک‌آزاری بوده و سایر بحران‌ها در مرحله بعد قرار داشتند، به همین دلیل نیز چنین شماره ساده‌ای را برای تماس با اورژانس اجتماعی در نظرگرفته‌ایم تا کودکان بتوانند به سهولت با این مرکز تماس بگیرند. هرچند که تا به حال تماسی از طرف کودکان با این مراکز نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه متاسفانه بیشترین تماس‌هایی که با اورژانس اجتماعی کشور گرفته می‌شود، غیرمرتبط با وظایف اورژانس است؛ اظهار کرد: پس از کودک‌آزاری بیشترین تعداد تماس‌ها مربوط به همسرآزاری، اختلافات فامیلی و پس از آن با درصد کمتری موارد خودکشی بوده است.

اسدبیگی با بیان اینکه کودک‌آزاری چهار نوع است، کودک‌آزاری جسمی‌، جنسی، عاطفی-روانی و غفلت یا مساحمه در مورد کودک ادامه داد: در ۳مورد اول آنچه که نباید انجام شود؛ توسط والدین یا سایر اطرافیان وی انجام می‌‌شود و در مورد آخر، والدین یا سرپرستان به وظایف خود در قبال کودکان عمل نمی‌کنند.

وی افزود: این وظایف شامل، تامین خوراک، پوشاک، سرپناه، تحصیلات و بهداشت برای کودک است که عدم تامین آن‌ها در حکم مسامحه و غفلت است.

آمار کودک‌آزاری جنسی پنهان است

اسد بیگی ادامه داد: در گزارش‌های مرتبط با کودک‌آزاری بیشترین آمار متعلق با کودک آزاری جسمی است، در تمام جهان موارد مرتبط به کودک آزاری جنسی پنهان نگه داشته شده و کمتر گزارش می‌شود.

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر همکاران ما با مواردی از کودک‌آزاری جنسی مواجه شوند، آن را در اولویت قرار می‌دهند چرا که برای ما این نوع کودک‌آزاری مهم‌تر ازسایر موارد همچون، کودک‌آزاری neglected (غفلت و مسامحه) است.

وی درباره نحوه تشخیص کودک‌آزاری جنسی در اورژانس اجتماعی گفت: همکاران ما آموزش دیده‌اند که با کودک و اطرافیان وی مصاحبه‌هایی انجام داده و چنانچه به موضوع شک کنند، مساله را بیشتر مورد توجه و بررسی قرار می‌دهند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9028