رئیس کل گمرک ایران:‏ پنجره واحد تجاری درمان بروکراسی اداری گمرک

0
۴۵۲ بازدید

ایلنا: پنجره واحد گمرک به دلیل گردش اسناد بین سازمانهای دولتی، درمان بروکراسی تجارت در سازمانهای همجوار گمرک است.‏

مسعود کرباسیان،‌ رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: پنجره واحد تجاری شامل ارائه متمرکز مجموعه تسهیلات سازمانهای دولتی به فعالان اقتصادی و تجاری است و تجار، صاحبان صنعت و تجارت، فعالان حوزه حمل و نقل و صاحبان کالا از طریق پنجره واحد، گردش کار مربوط به اسناد تجارت خود را از یک قسمت متمرکز دنبال می‌کنند.‏
وی گفت: در آن سوی پنجره واحد مجموعه‌ای از مجریان، هر کدام به نمایندگی از وزارتخانه و سازمان خود خدمات مورد نیاز تجار را در یک نقطه به وی ارائه می‌کنند.‏
وی اظهار کرد: در سیستم پنجره واحد، فعال تجاری پس از تحویل اسناد خود در قالبهای استاندارد، سازمانها و مجری اقتصادی را قادر می‌کند یک بار و از یک نقطه به فعال اقتصادی سرویس دهند که مجموعه‌ای از مجوزها، گواهی‌ها و اسناد تجاری و حمل را شامل می‌شود.‏
کرباسیان گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و سازمانی که بیشترین ارتباط و تماس را با فعالان تجارت و حوزه کسب و کار دارد، تلاش می‌کند ضمن به روز رسانی خدمات خود همگام باUN/CEFACT‏ (مرکز تسهیل تجارت الکترونیک سازمان ملل) و ‏WCO‏ (سازمان جهانی گمرک) با اجرای پنجره واحد گمرکی و تسهیل مبادله اسناد، گام بلندی در جهت حذف اسناد کاغذی از بزرگ ترین نهاد دولت بر دارد.‏
رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: این مهم نه تنها تاثیر بسزایی در بهبود رتبه کسب و کار کشور خواهد داشت، بلکه نقش مهمی در شفاف سازی تراکنشهای مالی و اطمینان از رفتار برابرمجریان اقتصادی با تاجر و ذی نفع دارد.‏

ایلنا: پنجره واحد گمرک به دلیل گردش اسناد بین سازمانهای دولتی، درمان بروکراسی تجارت در سازمانهای همجوار گمرک است.‏

مسعود کرباسیان،‌ رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: پنجره واحد تجاری شامل ارائه متمرکز مجموعه تسهیلات سازمانهای دولتی به فعالان اقتصادی و تجاری است و تجار، صاحبان صنعت و تجارت، فعالان حوزه حمل و نقل و صاحبان کالا از طریق پنجره واحد، گردش کار مربوط به اسناد تجارت خود را از یک قسمت متمرکز دنبال می‌کنند.‏
وی گفت: در آن سوی پنجره واحد مجموعه‌ای از مجریان، هر کدام به نمایندگی از وزارتخانه و سازمان خود خدمات مورد نیاز تجار را در یک نقطه به وی ارائه می‌کنند.‏
وی اظهار کرد: در سیستم پنجره واحد، فعال تجاری پس از تحویل اسناد خود در قالبهای استاندارد، سازمانها و مجری اقتصادی را قادر می‌کند یک بار و از یک نقطه به فعال اقتصادی سرویس دهند که مجموعه‌ای از مجوزها، گواهی‌ها و اسناد تجاری و حمل را شامل می‌شود.‏
کرباسیان گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و سازمانی که بیشترین ارتباط و تماس را با فعالان تجارت و حوزه کسب و کار دارد، تلاش می‌کند ضمن به روز رسانی خدمات خود همگام باUN/CEFACT‏ (مرکز تسهیل تجارت الکترونیک سازمان ملل) و ‏WCO‏ (سازمان جهانی گمرک) با اجرای پنجره واحد گمرکی و تسهیل مبادله اسناد، گام بلندی در جهت حذف اسناد کاغذی از بزرگ ترین نهاد دولت بر دارد.‏
رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: این مهم نه تنها تاثیر بسزایی در بهبود رتبه کسب و کار کشور خواهد داشت، بلکه نقش مهمی در شفاف سازی تراکنشهای مالی و اطمینان از رفتار برابرمجریان اقتصادی با تاجر و ذی نفع دارد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3518