کد خبر: 43142
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۵

رئیس کل بانک مرکزی: ‏ هیچ تعهد محرمانه‌ای در کار نیست

رئیس کل بانک مرکزی: ‏ هیچ تعهد محرمانه‌ای در کار نیست

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد ایران هیچ تعهد محرمانه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) نداده است؛ تصریح کرد: امضای آن وزیر، محرمانه نبوده‌ و مصوبه شورای عالی پولشویی را داشته و همچنین تعهدی نبوده است.‏ به گزارش ایرنا، ولی الله سیف گفت:‌ مهم این است که بخواهیم تعهدی و اطلاعاتی از نظام بانکی و کشورمان بدهیم که چنین چیزی مطلقا وجود ندارد؛ ما در همکاری‌های بین‌المللی مان، ارتباطاتی داریم؛ برای برخورداری از امکانات این ارتباطات باید استانداردهایی را بپذیریم؛ هرچه هست در این حد است و چیزی بیش از این نیست.‏ سیف افزود: آنچه پیش خواهد رفت با پشتوانه تصمیم گیری در داخل و توسط نهادهای مسئول خواهد بود. همچنین اگر مقررات و ضوابطی وضع شود، منوط به ارائه پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی است. هیچ کس نمی تواند تعهدی خارج از این روال را بپذیرد.‏ سیف افزود: اگر اف.ای.تی.اف متوجه اقدامات ما شد و آن را پذیرفت، ما را از فهرست کشورهای غیرهمکار خارج می کند وگرنه مهم نیست؛ اما ترجیح می‌دهیم برای برقراری رابطه بانکی بین المللی، استانداردهایی که اجرا می کنیم، به دنیا اطمینان دهد نظام بانکی ایران از ضوابط برخورداراست.‏ وی در پاسخ به این پرسش که یکی از بحث ها در این زمینه تشخیص گروه های تروریستی است که ممکن است معیارهای ایران با اف.ای.تی.اف متفاوت باشد، گفت: هرگونه تصمیم و تشخیص مربوط به خود ایران است. اف.ای.تی.اف اسمی از گروهی ندارد و فقط بر مکانیزم تاکید دارد.‏