کد خبر: 4961
تاریخ انتشار: ۰۳ شهریور ۱۳۹۳

رئیس کانون زنان بازرگان:‏ حاشیه سازی ها حرکت رو به تعالی کانون زنان بازرگان را متوقف نمی کند

رئیس کانون زنان بازرگان:‏ حاشیه سازی ها حرکت رو به تعالی کانون زنان بازرگان را متوقف نمی کند

علي شفائي
هفتمين دوره فعاليت اتاق هاي بازرگاني در حالي به ماه هاي پاياني نزديک مي شود، که برخي از اعضاي هيات نمايندگان و فعالان اقتصادي که قصد دارند، براي دوره آتي در رقابت انتخاباتي حاضر شوند، فعاليت هاي انتخاباتي خود را از چندي پيش آغاز کرده اند.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اتاق هاي بازرگاني در حالي براي انتخابات دوره هشتم در آخرين ماه سال جاري آماده مي شوند، که حضور در هيات نمايندگان براي برخي به اندازه اي اهميت دارد که اخلاق و قانون را زيرپا گذشته و براي رسيدن به هدف دست به هر اقدامي مي زنند.
اينکه اتاق هاي بازرگاني در دوره هفتم فعاليت خود تا چه اندازه تاثير گذار عمل کرده و نمايندگان فعالان بخش خصوصي در هيات نمايندگان به چه ميزان براي تامين منافع و حقوق موکلانشان تلاش کرده اند، موضوعي است، که بايد توسط صاحبنظران و قعالان اقتصادي مورد نقد و بررسي قرارگيرد.‏
اما در خصوص اين مهم که حضور در هيات نمايندگان براي برخي به منزله تامين منافع شخصي، بنگاهي و گروهي بوده، شکي نيست و البته نمي توان منکر اين شد که منافع برخي فقط با قرارگرفتن در فهرست هيات نمايندگان يک اتاق بازرگاني تامين مي شود، ادعايي که با بررسي فهرست حضور و غياب جلسات هيات نمايندگان و کميسيون هاي تخصصي و مشخص شدن غيبت هاي مکرر برخي افراد تا جاييکه حتي در نيمي از جلسات حاضر نشده اند، آنرا تاييد مي کند.‏
دسترسي سريع تر به اطلاعات اقتصادي، امکان مذاکره مکرر با مديران دولتي، امکان حضور مکرر در هيات هاي تجاري اعزامي، فرصت همراهي مديران دولتي در مذاکرات خارجي و ملاقات نامحدود با هيات هاي تجاري ديگر کشورها، تنها برخي از امتيازاتي است که مي تواند برخي فعالان اقتصادي را براي حضور در جمع هيات نمايندگان به منظور تامين منافع شخصي وسوسه کند.‏
اگرچه اکثريت اعضاي هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني، بي توجه به منافع شخصي و با هدف کمک به توسعه اقتصاد ملي به جاي فعاليت در بنگاه هاي خود، زمان زيادي را صرف انجام ماموريت هاي تعريف شده در اتاق هاي بازرگاني مي کنند، اما تعداد محدودي نيز تنها به منافع شخصي انديشيده و براي حفظ مناقع خود دست به هر کاري مي زنند.
اين انديشه موجب شده تا اين گروه معدود از ماه ها پيش از برگزاري انتخابات فعاليت هاي انتخاباتي را آغاز کنند و براي نيل به هدف دست به هر کار درست نادرستي بزنند، رفتاري که بعضا تا جايي از مسير صحيح خارج مي شود که نه تنها قانون را شکسته بلکه اخلاق و شرافت انساني را زير سوال مي برد.‏
يکي از اتفاقاتي که اين روزها گروهي از فعالان اقتصادي را مشغول خود کرده، کانون زنان بازرگان است، کانون جواني که در مدت کوتاه عمر خود موجب رقم خوردن اتفاقاتي شده که حتي اتاق کهنسال بازرگاني را تحت شعاع قرارداده و شايد برگزاري انتخابات هيات رئيسه آن در روز چهارشنبه به شفاف شدن موضوع کمک کند و بتوان قضاوت کرد که کدام يک از افرادي که اين روزها اسمشان با اتفاقات کانون مطرح است، محق بوده و ديگري خطاکار و قانون شکن.
چندي پيش گيتي توانا بازرس سال اول فعاليت کانون زنان بازرگان در گفتگو با رسانه از عملکرد اين مجموعه انتقاد کرده و با واردکردن ايراداتي چون عدم شفافيت عملکرد هيات رئيسه از عملکرد مالي اين مجموعه نيز انتقاد کرده است.‏
اما زهرا اخوان رئيس کانون زنان بازرگان در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد ضمن رد مسائل مطرح شده از سوي بازرس سال اول کانون، اظهارداشت: از آنجاييکه ايشان کارمند دولت هستند و مطابق قانون امکان فعاليت اقتصادي در بخش خصوصي را ندارند، حضورشان در کانون زنان بازرگان به عنوان مجموعه اي که از فعالان اقتصادي بخش خصوصي تشکيل شده خود موضوعي است که مورد سوال بوده و ابهاه دارد.‏
وي گفت: مطابق قانون داشتن کارت بازرگاني براي کارمندان دولت ممنوع است و در حاليکه خانم توانا ارباب جمعي سازمان توسعه تجارت هستند، نمي توانند کارت بازرگاني داشته باشند، مضاف بر اينکه ايشان مدعي عضويت در هيات مديره کانون هستند، که در اين خصوص نيز بايد متذکر شد که به طور معمول بازرس عضو هيات رئيسه نيست و اين مسائل حضور ايشان در کانون را با ابهام روبرو مي کند.
رئيس کانون زنان بازرگان با بيان اينکه متاسفانه در روزهاي اخير برخي افراد با منتسب کردن خود به کانون زنان بازرگان مسائلي را مطرح مي کنند که از اساس کذب است، ادامه داد: موضوع ديگري که ايشان در مقام بازرس ادعا کرده اند، عدم دعوت از ايشان در جلسات هيات مديره است، که در اين خصوص نيز لازم به توضيح است که ايشان براي حضور در تمامي جلسات دعوت شده اند که متاسفانه تنها در يک سوم جلسات حضور داشته اند.
وي با تکذيب خبر انحلال کانون زنان بازرگاني گفت: نکته قابل بررسي اين است که اگر ايشان واقعا مدعي اين موضوع هستند و بازرسي دلسوز بوده اند چرا پيش از اين و در زماني که بازرس کانون بوده اند، به عدم دعوت در جلسات اعتراض و شکايت نداشته اند و حال پس از گذشت اين مدت چني ادعايي را مطرح مي کنند.‏
زهرا اخوان با اشاره به اينکه متاسفانه مسائل مطرح شده مبين اين است که گروهي ايشان را هدايت کرده و تلاش مي کنند به کانون زنان بازرگان صدمه بزنند، تصريح کرد: متاسفانه گذر از چارچوب اخلاق از سوي برخي افراد نه تنها به کانون زنان بازرگان صدمه زده بلکه اتاق بازرگاني ايران را نيز مورد هجمه ادعاهاي غيرواقعي خود قرار داده اند.
وي در پاسخ به اين سوال که ريشه اين رفتارها مي تواند به دليل نزديک شدن به برگزاري انتخابات اتاق هاي بازرگاني باشد گفت: متاسفانه برخي افراد که خود را در نقطه ضعف مي بينند به جاي رقابت با تهمت زدن و تخريب ديگران، ارزش هاي اخلاقي را زير مي گذارند.
رئيس کانون زنان بازرگان ضمن ابراز تاسف مجدد براي اينگونه رفتارهاي غيراخلاقي که شان و اعتبار بخش خصوصي کشور را خدشه دار مي کند، تاکيد کرد: متاسفانه افرادي که در انتخابات قبلي کانون موفقيتي کسب نکرده اند و يا از موفقيت خود در انتخابات روز چهارشنبه کانون و يا انتخابات آتي اتاق هاي بازرگاني نااميد هستند با پيش گرفتن رفتارهاي نادرست تلاش مي کنند نقاط ضعف خود را بپوشانند. ‏
وي در پايان با بيان اينکه کانون زنان بازرگان در مسير تعالي و توسعه اقتصاد کشور حرکت کرده و حاشيه سازي ها حرکت آنرا متوقف نمي کند، افزود: جايگاه بخش خصوصي بالاخص بانواني که در حوزه اقتصاد فعاليت مي کنند، بسيار ارزشمندتر و بالاتر از اين است که بخواهند با ابزار غيراخلاقي جايگاهي براي خود به دست آورند.‏