کد خبر: 5537
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۳

رئیس هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران:‏ تعاونی ها عروسک های خیمه شب بازی نیستند

رئیس هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران:‏ تعاونی ها عروسک های خیمه شب بازی نیستند

رئيس هيات مديره اتاق تعاون مرکزي ايران خواستار پيگيري نمايندگان مجلس محترم در ارتباط با حقوق حقه بخش تعاون شد و اظهار داشت دولت محترم به بخش تعاون مسئوليت بدهد و در مقابل تعاون همانند سنوات گذشته در انجام وظائف

پاسخگوي شايسته اي به اعتماد دولت در توزيع و حمايت از توليد ملي کشور خواهد بود، وي اظهار داشت هرگز از خداوند نخواهيم خواست وظائفي در حد توان به مسئولين بخش تعاون بدهد بلکه دعا مي کنيم که خداوند تواني در حد وظائف به آنان بدهد. تعاون مورد تائيد مقام معظم رهبري و مجلس محترم مي باشد و تعاونيها عروسکهاي خيمه شب بازي نيستند که نيروهاي قدرتمند بيروني آنها را بازيچه خود قرار دهند تعاون مي تواند با حمايتهاي قانوني موجود خود، بعنوان يک نيروي قدرتمند اقتصادي و توزيعي در اختيار دولت محترم باشد، متاسفانه در برنامه هاي خروج از رکود اقتصادي رد پايي از تعاون وجود ندارد و موفقيتهاي تعاون در سنوات گذشته بطور کامل ناديده گرفته شده است هر چند که تجميع سرمايه هاي کوچک در بخش تعاون مي تواند تبديل شود به يک قدرت اقتصادي و تاثير گذار در توزيع عادلانه کالا و حمايت از توليد کشور لذا ما تعاونگران تقاضا داريم کارايي بخش تعاون را با حمايت دولت مردان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مجدداً احيا کنند و آن را به فراموشي نسپارند بخش تعاون آمادگي کامل دارد در برنامه خروج از رکود اقتصادي همکاريهاي لازم را با دولت محترم بعمل آورد. ‏
رئيس هيات مديره اتاق به اهميت وجود بيش از 2700 شرکت تعاوني حمل ونقل در کشور اشاره نمود واز خدمات تاثير گذار آنان در جابه جايي بيش از 90 درصد حمل و نقل بار و مسافر در سراسر کشور قدرداني نمود و تامين و توزيع قطعات مصرفي مورد نياز آنان و بطور شاخص به تاير و روغن موتور اشاره نمود و خواستار حمايتهاي قانوني دولت در تهيه وتوزيع آن شد. ‏
رئيس هيات مديره اتاق تعاون نهايتاً اعلام داشت تقويت اتاقهاي تعاون و اتحاديه هاي مربوطه و شرکتهاي تعاوني در برنامه هاي اقتصادي و توزيع و توليدي در حال حاضر يک ضرورت انکار ناپذير است وهيات مديره اتاق پيگيري آن را در دستور کارخود دارد.