رئیس هیات تفحص از خودروسازان: ‏پراید تا ۴ میلیون جای ارزان شدن دارد

0
۵۸۲ بازدید

رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: اگر انضباط مالی به درستی پیاده شود، خودروهایی مانند پراید تا ۴ میلیون تومان و خودروهای گران قیمت ما شاید ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان جای کاهش قیمت دارد.‏

علی علیلو گفت: نباید مسئول یا متولی قیمت گذاری تعیین کنیم زیرا اقتصاد جهان آن قدر پیشرفت کرده که بازار، رضایتمندی، کیفیت و در یک کلام رقابت تعیین کننده قیمت است و وظیفه شورای رقابت ایجاد و حفظ فضای رقابتی و رفع موانع انحصار است.‏
او با تاکید بر اینکه انحصار، سم رقابت سالم است گفت: صنعت خودروسازی ایران انحصاری است.‏
علیلو با انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفت: چرا این شورا انحصار شکنی نکرده است.‏
او ادامه داد: وقتی دولت، سهامدار شرکت های خودروسازی از جمله ایران خودرو و سایپاست قطعا ابتدا به سود و زیان خود فکر می کند و سپس به رقابت می اندیشد.‏
علیلو گفت: برای رسیدن به قیمت گذاری با ثبات و واقعی باید عناصر اصلی قیمت گذاری برای خودرو اصلاح شود.‏
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی که در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما سخن می گفت اظهار داشت: اکنون قیمت تمام شده برای خودرو در کارخانه واقعی نیست و شورای رقابت بر اساس قیمت هایی که خود خودروسازان برای قطعات اعلام می کنند، قیمت گذاری می کند.‏
علیلو در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس شورای اسلامی نظارت نمی کند گفت : وارد نظارت شدیم اما موارد نظارتی زیاد است و مجلس فرصت کافی ندارد.‏
او گفت: بر اساس مطالعات، هزینه های مالی بهترین خودروسازها در جهان که بهترین انضباط مالی را دارد یک و نیم درصد و بدترین آن هم چهار و نیم درصد است اما هزینه های مالی خودروسازان در کشور ما ۱۳ تا ۱۵ درصد است.‏
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی ادامه داد: هزینه های سربار استاندارد هم در دنیا ۷ تا ۸ درصد است اما در شرکت های خودروسازهای ما تا ۲۵ درصد است و خودروسازان این هزینه های اضافی را روی قیمت تمام شده اتومبیل می کشند.‏
علیلو گفت: اگر انضباط مالی به درستی پیاده شود، خودروهایی مانند پراید تا ۴ میلیون تومان و خودروهای گران قیمت ما شاید ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان جای کاهش قیمت دارد. ‏
او با اشاره تلویحی به وجود مافیا در بازار خودرو و لزوم مبارزه با آن گفت: عزم جدی مجلس این است که تحقیق و تفحص از خودروسازان به بایگانی نرود. رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی ، مردم محوری است اما حدود ۳۵ سال است که در کشور ما دولت ها، این بنگاه اقتصادی خودروسازی را به بنگاه سیاسی تبدیل کرده اند.‏
علیلو با بیان اینکه در صنایع خودروسازی کشورمان به ازای هر۲ نفر نیروی کاری یک نفر نیروی ستادی داریم گفت: با این بهره وری ، قیمت ها کاهش نمی یابد. ‏
علیلو گفت: نمی گویم شورای رقابت وابسته به قوه ای است بلکه منظورم این است این شورا چرا در این سالها نیامده و اصل انحصار را از بین نبرده است؟ او ادامه داد: وظیفه اصلی شورای رقابت، ایجاد ، حفظ رقابت و رفع انحصارهاست نه تعیین قیمت.‏
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: پیشنهاد دادیم تعرفه های خودرو پایین بیاید تا رقابت با خودرو های خارجی انجام شود اما موافقت نکردند. علیلو گفت: دولت در یک شرکت خودروسازی حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد و در شرکت خودروسازی دیگر حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد سهام مدیریتی دارد.‏

رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: اگر انضباط مالی به درستی پیاده شود، خودروهایی مانند پراید تا ۴ میلیون تومان و خودروهای گران قیمت ما شاید ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان جای کاهش قیمت دارد.‏

علی علیلو گفت: نباید مسئول یا متولی قیمت گذاری تعیین کنیم زیرا اقتصاد جهان آن قدر پیشرفت کرده که بازار، رضایتمندی، کیفیت و در یک کلام رقابت تعیین کننده قیمت است و وظیفه شورای رقابت ایجاد و حفظ فضای رقابتی و رفع موانع انحصار است.‏
او با تاکید بر اینکه انحصار، سم رقابت سالم است گفت: صنعت خودروسازی ایران انحصاری است.‏
علیلو با انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفت: چرا این شورا انحصار شکنی نکرده است.‏
او ادامه داد: وقتی دولت، سهامدار شرکت های خودروسازی از جمله ایران خودرو و سایپاست قطعا ابتدا به سود و زیان خود فکر می کند و سپس به رقابت می اندیشد.‏
علیلو گفت: برای رسیدن به قیمت گذاری با ثبات و واقعی باید عناصر اصلی قیمت گذاری برای خودرو اصلاح شود.‏
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی که در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما سخن می گفت اظهار داشت: اکنون قیمت تمام شده برای خودرو در کارخانه واقعی نیست و شورای رقابت بر اساس قیمت هایی که خود خودروسازان برای قطعات اعلام می کنند، قیمت گذاری می کند.‏
علیلو در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس شورای اسلامی نظارت نمی کند گفت : وارد نظارت شدیم اما موارد نظارتی زیاد است و مجلس فرصت کافی ندارد.‏
او گفت: بر اساس مطالعات، هزینه های مالی بهترین خودروسازها در جهان که بهترین انضباط مالی را دارد یک و نیم درصد و بدترین آن هم چهار و نیم درصد است اما هزینه های مالی خودروسازان در کشور ما ۱۳ تا ۱۵ درصد است.‏
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی ادامه داد: هزینه های سربار استاندارد هم در دنیا ۷ تا ۸ درصد است اما در شرکت های خودروسازهای ما تا ۲۵ درصد است و خودروسازان این هزینه های اضافی را روی قیمت تمام شده اتومبیل می کشند.‏
علیلو گفت: اگر انضباط مالی به درستی پیاده شود، خودروهایی مانند پراید تا ۴ میلیون تومان و خودروهای گران قیمت ما شاید ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان جای کاهش قیمت دارد. ‏
او با اشاره تلویحی به وجود مافیا در بازار خودرو و لزوم مبارزه با آن گفت: عزم جدی مجلس این است که تحقیق و تفحص از خودروسازان به بایگانی نرود. رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی ، مردم محوری است اما حدود ۳۵ سال است که در کشور ما دولت ها، این بنگاه اقتصادی خودروسازی را به بنگاه سیاسی تبدیل کرده اند.‏
علیلو با بیان اینکه در صنایع خودروسازی کشورمان به ازای هر۲ نفر نیروی کاری یک نفر نیروی ستادی داریم گفت: با این بهره وری ، قیمت ها کاهش نمی یابد. ‏
علیلو گفت: نمی گویم شورای رقابت وابسته به قوه ای است بلکه منظورم این است این شورا چرا در این سالها نیامده و اصل انحصار را از بین نبرده است؟ او ادامه داد: وظیفه اصلی شورای رقابت، ایجاد ، حفظ رقابت و رفع انحصارهاست نه تعیین قیمت.‏
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: پیشنهاد دادیم تعرفه های خودرو پایین بیاید تا رقابت با خودرو های خارجی انجام شود اما موافقت نکردند. علیلو گفت: دولت در یک شرکت خودروسازی حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد و در شرکت خودروسازی دیگر حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد سهام مدیریتی دارد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2618