رئیس موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی:‏ داشتن بنگاه‌های خیریه مایه افتخار نیست

0
۴۳۴ بازدید

ایلنا: تولیت حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در همایش کار و محرومیت در گفتمان امام یکی از مهمترین واژه‌های گفتمان امام را جنگ فقر و غنا دانست.‏
حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با اشاره به اینکه در سال‎ ‎های آخر عمر امام بحث ستیزه فقر و غنا بسیار پررنگ شده بود گفت: در آن زمان عده ای هدف از این مجادله را پیروزی فقر و فقیر شدن همه مردم می‌دانستند اما این امر عاقلانه نیست نتیجه این جنگ بایستی غنای همه مردم باشد.‏
وی در تشریح جنگ فقر و غنا ادامه داد: این جنگ در واقع مبارزه با سیستمی است که منجر به شکاف عمیق طبقاتی و افزایش فاصله دهک های بالا و پایین جامعه شده است و به فقر در جامعه مشروعیت بخشیده است.‏
رئیس موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی گفت: وقتی بنا است دولت وارد این نزاع شود با زمانی که عده ای از سر خیر خواهی اقدامی می‌کنند متفاوت است چراکه انتظار از دولت بسیار بالاتر از سطح بنیاد خیریه است.‏
حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی جامعه ای با آمار بی سوادی بالا را بسیار خطرناک دانست و افزود: بیکاری عامل برگ فقر است و در سرزمینی که گروهی فقیر و محروم باشند، افتخاری وجود ندارد.‏
نوه امام خمینی (ره) گفت: در جنگ فقر و غنا باید با هرنوع قانون و قرارداد که به گسترش فقر وایجاد شکاف بیشتر طبقاتی منتهی می شود مبارزه کرد.‏
وی شعار زدگی و درک ناصحیح از محرومیت را از عوامل عدم موفقیت دولت درمبارزه با فقردانست و یاد آورشد: شعارزدگی موجب عملکرد های احساساتی و شتابزده دررفع فقر می شود ولی درنهایت نتیجه ای نخواهد داشت.‏
سید حسن خمینی، مبارزه با فقر را یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی خواند و تاکید کرد: مهار بیکاری یکی از راهکارهای اصلی در این زمینه است.‏
وی تصریح کرد: در جامعه ای که محرومیت وجود داشته باشد، مسئولانی که شب را با آرامش بخوابند، باید در حیثیت انسانی خود تجدیدنظر کنند.‏
این مدرس حوزه علیمه قم تاکید کرد: دولت باید بداند که ما در جامعه اصلا نباید احتیاجی به بنیاد های خیریه داشته باشیم چه رسد به اینکه با افتخار از بیشتر شدن کمک بگیران از دولت صحبت کنیم.‏
تولیت حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اقدامات دولت درمبارزه با فقرخاطرنشان کرد: انتظار ازدولت ها ایجاد یک بنیاد خیریه نیست که البته آن هم به جای خود لازم است ولی اینکه دولت باتاسیس یک بنگاه خیریه عام المنفعه چشمش را به روی بقیه مسائل ببندد شاید فقط در کوتاه مدت پاسخگو باشد‎.‎
وی نسبت به شعار زده شدن مسئولان درجنگ با فقر هشدار داد و گفت: باید از اقدامات شتابزده بپرهیزیم و یکی از مهمترین مسئله ها نیز روی کار آمدن افرادی در دولت است که درک صحیحی از محرومیت داشته باشند.‏
به گفته حجت الاسلام خمینی در این مجادله حساسیت و فعالیت تشکلهای کارگری نیز به اندازه عزم دولت برای فقرزدایی مهم است.‏
وی با اشاره به این که در دولت تدبیر و امید عزم جدی برای مقابله با محرمیت وجود دارد، گفت: باید تلاش ها برای رفع محرومیت در جامعه افزایش یابد.‏
همچنین در ادامه این نشست آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در همایش کار و محرومیت در گفتمان امام اساس حکومت را قدرت، مقبولیت و عدالت اجتماعی دانست و گفت: هر اقدام حکومت باید براساس رضای خدا و اراده ملت باشددرغیر این صورت حکومت مشروع نیست.‏
این مدرس حوزه علیمه قم گفت: در هشت سال گذشته ظلم زیادی به ما رفت و اقداماتی انجام شد که در راستای اراده ملت نبود اما امروز ما به این دولت و وزارت خانه امیدواریم اما وزیر محترم فراموش نکند که بیکاری در حال حاضر بسیار فراگیر شده و کار وزارت خانه بسیار سنگین است.‏

ایلنا: تولیت حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در همایش کار و محرومیت در گفتمان امام یکی از مهمترین واژه‌های گفتمان امام را جنگ فقر و غنا دانست.‏
حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با اشاره به اینکه در سال‎ ‎های آخر عمر امام بحث ستیزه فقر و غنا بسیار پررنگ شده بود گفت: در آن زمان عده ای هدف از این مجادله را پیروزی فقر و فقیر شدن همه مردم می‌دانستند اما این امر عاقلانه نیست نتیجه این جنگ بایستی غنای همه مردم باشد.‏
وی در تشریح جنگ فقر و غنا ادامه داد: این جنگ در واقع مبارزه با سیستمی است که منجر به شکاف عمیق طبقاتی و افزایش فاصله دهک های بالا و پایین جامعه شده است و به فقر در جامعه مشروعیت بخشیده است.‏
رئیس موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی گفت: وقتی بنا است دولت وارد این نزاع شود با زمانی که عده ای از سر خیر خواهی اقدامی می‌کنند متفاوت است چراکه انتظار از دولت بسیار بالاتر از سطح بنیاد خیریه است.‏
حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی جامعه ای با آمار بی سوادی بالا را بسیار خطرناک دانست و افزود: بیکاری عامل برگ فقر است و در سرزمینی که گروهی فقیر و محروم باشند، افتخاری وجود ندارد.‏
نوه امام خمینی (ره) گفت: در جنگ فقر و غنا باید با هرنوع قانون و قرارداد که به گسترش فقر وایجاد شکاف بیشتر طبقاتی منتهی می شود مبارزه کرد.‏
وی شعار زدگی و درک ناصحیح از محرومیت را از عوامل عدم موفقیت دولت درمبارزه با فقردانست و یاد آورشد: شعارزدگی موجب عملکرد های احساساتی و شتابزده دررفع فقر می شود ولی درنهایت نتیجه ای نخواهد داشت.‏
سید حسن خمینی، مبارزه با فقر را یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی خواند و تاکید کرد: مهار بیکاری یکی از راهکارهای اصلی در این زمینه است.‏
وی تصریح کرد: در جامعه ای که محرومیت وجود داشته باشد، مسئولانی که شب را با آرامش بخوابند، باید در حیثیت انسانی خود تجدیدنظر کنند.‏
این مدرس حوزه علیمه قم تاکید کرد: دولت باید بداند که ما در جامعه اصلا نباید احتیاجی به بنیاد های خیریه داشته باشیم چه رسد به اینکه با افتخار از بیشتر شدن کمک بگیران از دولت صحبت کنیم.‏
تولیت حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اقدامات دولت درمبارزه با فقرخاطرنشان کرد: انتظار ازدولت ها ایجاد یک بنیاد خیریه نیست که البته آن هم به جای خود لازم است ولی اینکه دولت باتاسیس یک بنگاه خیریه عام المنفعه چشمش را به روی بقیه مسائل ببندد شاید فقط در کوتاه مدت پاسخگو باشد‎.‎
وی نسبت به شعار زده شدن مسئولان درجنگ با فقر هشدار داد و گفت: باید از اقدامات شتابزده بپرهیزیم و یکی از مهمترین مسئله ها نیز روی کار آمدن افرادی در دولت است که درک صحیحی از محرومیت داشته باشند.‏
به گفته حجت الاسلام خمینی در این مجادله حساسیت و فعالیت تشکلهای کارگری نیز به اندازه عزم دولت برای فقرزدایی مهم است.‏
وی با اشاره به این که در دولت تدبیر و امید عزم جدی برای مقابله با محرمیت وجود دارد، گفت: باید تلاش ها برای رفع محرومیت در جامعه افزایش یابد.‏
همچنین در ادامه این نشست آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در همایش کار و محرومیت در گفتمان امام اساس حکومت را قدرت، مقبولیت و عدالت اجتماعی دانست و گفت: هر اقدام حکومت باید براساس رضای خدا و اراده ملت باشددرغیر این صورت حکومت مشروع نیست.‏
این مدرس حوزه علیمه قم گفت: در هشت سال گذشته ظلم زیادی به ما رفت و اقداماتی انجام شد که در راستای اراده ملت نبود اما امروز ما به این دولت و وزارت خانه امیدواریم اما وزیر محترم فراموش نکند که بیکاری در حال حاضر بسیار فراگیر شده و کار وزارت خانه بسیار سنگین است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2180