رئیس جمهور:‏‏ وحدت با شعار دادن ایجاد نمی شود

0
۲۹۲ بازدید

گروه اخبار ایران: حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری با بیان اینکه وحدت در دنیای اسلام با تکرار کلمه وحدت ایجاد نخواهد شد، گفت: وحدت نیاز به سعه صدر، شناسایی یکدیگر و مدارا دارد‎.‎

رییس جمهوری روز گذشته در بیست و هشتمین همایش بین المللی وحدت اسلامی با موضوع امت واحده اسلامی، چالش ها و راهکارها افزود: ما مسلمانان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند به تابش نور مولود مسعود این ایام هستیم؛ پیامبری که برای مسلمان ها راه اخلاق، اعتلای زندگی مادی و معنوی و تمدن اسلامی را به ارمغان آورد و امت واحده اسلامی را در چارچوب وحی آسمانی تشکیل داد و از ما خواست تا آن مسیر و آن راه را پاس بداریم و ادامه دهیم‎.‎
رییس جمهوری اضافه کرد: در طول یکسال گذشته دنیای اسلام شاهد کشتارها، کشمکش ها و اختلافات و جنگ های باور ناکردنی بود‎.‎
روحانی با تاکید بر اینکه وحدت در دنیای اسلام با تکرار کلمه وحدت ایجاد نخواهد شد، گفت: کنفرانس های وحدت اسلامی هم تنها و تنها می تواند آغازی برای پیمودن مسیر دشوار وحدت و اتحاد و یکپارچگی باشد؛ کنفرانس ها به تنهایی قادر نیستند تفرقه دنیای اسلام را به وحدت جهان اسلام تبدیل سازند‎.‎
رییس دولت یازدهم با تاکید بر اینکه وحدت نیاز به سعه صدر، شناسایی یکدیگر و مدارا دارد، افزود: اگر ما راه مذاهب را، طرق مختلف به سمت هدفی واحد ببینیم و بیابیم وحدت امکان پذیر است اما اگر مذاهبی را در مسیر اهداف و مذاهبی را معکوس در مسیر دوری از اهداف، تلقی کنیم و ببینیم، وحدت حاصل نخواهد شد‎.‎
رییس جمهوری به این حدیث از ائمه معصومین(ع) اشاره کرد که “فلیس من طلب الحقّ فأخطأه کمن طلب الباطل فادرکه” و گفت: اگر کسی مسیری را به حق انتخاب و فکر کند که حق است اما “فاخطاه”، اشتباه و خطا هم بکند، او معذور است‎.‎
وی ادامه داد: اگر ما مذاهب را حداکثر این چنین ببینیم “طلب الحق فاخطاه”، اگر ما مذاهب را این چنین ببینیم که هدف و مراد اطاعت خداست، اما اگر اساس را باطل ببینیم آن وقت هر گروهی “فادرکه” آن باطل را که به آن رسیده، وحدت ایجاد نخواهد شد‎.‎
روحانی گفت: این معنایش این نیست که مذاهب اسلامی دست از مذهب خود بردارند، حتی معنایش این نیست که مناسک خود را طبق فقه خود عمل نکنند اما اگر همه را به عنوان راهروان مسیر و سیره پیامبر ببینیم و اگر این چنین باور کردیم که ما مقصدی را داریم و راههای متعدد که برخی از راهها مستقیم و برخی دارای پیچ و خم و اما نهایت همه آن راهها قرآن مجید و تسلیم در برابر اسلام است و پیروی از سیره پیامبر، آنوقت وحدت امکان پذیر است‎.‎
رییس جمهوری یادآور شد: وحدت تنها با گفتن و تکرار کردن کلمه وحدت و حتی اعتصام به حب الله با بیان ایجاد نمی شود؛ باید همه ساز و کار خود را در مسیر وحدت به کار بگیریم‎ .‎
روحانی گفت: اگر یک کانال تلویزیونی یا رادیویی به نام دفاع از شیعه یا به نام دفاع از اهل سنت در برابر دیگر مذاهب می ایستد با صدای واحد آن را محکوم کنیم. اگر ما دنبال وحدت و اتحاد هستیم اگر کسی به مقدسات مذهب دیگر اهانتی روا می دارد، با صدای واحد او را مطرود و محکوم کنیم‎.‎
وی اضافه کرد: اگر ما دنبال وحدت و اتحاد هستیم باید جهان اسلام همکاری های عملی را آغاز کند. چطور در یک جمع و جامعه اسلامی و کشور اسلامی که همه دنبال وحدت هستیم، آیا امکان پذیر است که یک گروه همواره ایثار و گروهی دیگر همواره مطالبه کند یا هر دو باید ایثار و فداکاری کنیم؟
رییس جمهوری گفت: در جمع و جامعه اسلامی همه مسلمانان ها و همه مذاهب سهیم و شریک در حکومت باشند و “امرهم شورا بینهم” اختصاص به مذهبی دون مذهبی ندارد. امرهم یعنی امر مسلمین، شورا بینهم یعنی شورا بین مسلمین‎ .‎
وی تاکید کرد: نمی توان با گفتن ، شعار دادن، تکرار جمع ها و کنفرانس ها به وحدت و اتحاد و یگانگی دست یافت‎.‎
روحانی با بیان این که ما باید همکاری های اسلامی را آغاز کنیم، گفت: اگر مذاهب مختلف همکاری را شروع کردند حتی در نوشتن یک تفسیر مشترک، حتی در نوشتن یک تاریخ مشترک، حتی در نوشتن فقه مشترک، اگر همکاری ها در زمینه مسایل اجتماعی و فرهنگی آغاز شد، ما می توانیم به سمت وحدت حرکت کنیم‎.‎
رییس جمهوری ادامه داد: اگر بنا است همه ما متحد باشیم از دوران دبستان در کتاب های دبستانی همدیگر را به رسمیت بشناسیم. مذاهب اسلامی را به عنوان شعبه ها و شاخه های یک دین به رسمیت بشناسیم. اگر بناست به وحدت و اتحاد برسیم در دانشگاه ها و حوزه های علمیه و مدارس دینی همدیگر را به رسمیت بشناسیم‎.‎
رییس قوه مجریه گفت: معنای وحدت و اتحاد این نیست که کسی از مسیر خود دست بردارد. معنایش سعه صدر است. معنایش مداراست. معنایش جوانمردی است. همه همدیگر را به عنوان مسلمان بشناسیم و قبول کنیم که لا اله الا الله ادامه اش صلاح است و ذلالت نیست‎.‎
وی یادآور شد: اگر گفتار پیامبر ما این بوده است که قولوا لااله الا الله تفلحون، امروز هم بدانیم گویندگان لا اله الا لله و آنها که جز الله را معبودی نمی دانند و نمی پذیرند و فرمان هیچ کس جز خدا را اطاعت نمی کنند، در مسیر صلاح و رستگاری هستند‎.‎
روحانی تاکید کرد: مگر امکان پذیر است که جهان اسلام به سمت وحدت حرکت کند اما سیاسیون و سران کشورهای اسلامی این واقعیت را در زبان و عمل نپذیرند و مگر ممکن است دو جمع مسلمانان با هم متحد شوند در حالی که در منافع ملی رو در روی یکدیگر بایستند‎.‎
رییس جمهوری ادامه داد: اگر ما وحدت دنیای اسلامی را می خواهیم باید تضاد منافع را از بین ببریم. اگر وحدت دنیای اسلام را می خواهیم باید تهدیدات مشترک جهان اسلام را برای همدیگر تبیین کنیم و آن تهدیدات را تهدیدات همه بدانیم. اگر بناست به وحدت دنیای اسلام برسیم باید منافع مشترک دنیای اسلام را تبیین و قبول کنیم که وحدت و اتحاد به نفع مان، فرزندانمان، کشورمان و امت مان خواهد بود که همه ما مسوولیم “حتی عن البقاع و البهائم ” به تعبیر امیرالمومنین (ع) ما نه تنها در برابر یکدیگر مسوولیم که در برابر سرزمین یکدیگر ، آب و خاک مان، ساختمان هایمان و حتی حیواناتی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند، مسوولیم‎.‎
وی اضافه کرد: اگر احساس مسوولیت عمومی کردیم، اگر ویرانی حلب را ویرانی ریاض دانستیم. اگر ویرانی موصل را ویرانی اردن دانستیم. اگر ویرانی شهرهای لبنان را ویرانی شهرهای پاکستان دانستیم . “حتی عن البقاع” ما در برابر تک تک ساختمان ها و آثار تمدنی دنیای اسلام مسوولیم. خانه ها و شهرها و اماکن به نام دین و جهاد و خلافت و امارت ویران می شود و برخی در برابر آن سکوت می کنند بگذریم از آن که برخی کشورها به نحوی به این قاتلان پست تر از بهائم کمک می کنند و یاری می رسانند و پول و اسلحه به آنها می دهند‎.‎
رییس دولت یازدهم ادامه داد: اگر ما غم همه را مسلمان را غم خود دانستیم آنگاه وحدت در دنیای اسلام امکان پذیر است. شما بدانید گروهی غارتگر با نام دین و با نام جهاد با آبروی اسلام چه کرده است. نه تنها با مردم موصل چه کردند، نه با مردم رقه و حسکه چه کردند، نه با مردم حلب ومردم لبنان وافغانستان و پاکستان چه کردند، با آبروی پیامبر(ع) چه کردند، به نام دین سر بریدند، به نام دین بقاع و مساجد، کنیسه و کلیسا و همه را ویران و نابود و خراب کردند‎.‎
وی با بیان اینکه در برابر اهل کتابی که در یک کشور اسلامی متعاهد بود، بدون جرم آنها را کشتند وافتخار کردند‎.‎
رییس جمهوری اظهار داشت: دنیایی که قدم به قدم احساس می کرد فردا راه نجاتی جز قرآن و اسلام پبش روی او نیست، دنیایی که احساس می کرد تمدن غرب نمی تواند همه نیازمندی های مادی و معنوی جهان امروز و فردا را تامین کند و آرام آرام نگاه به آیات نورانی قرآن مجید می کرد و در برابر سیره پیامبر عظم شان پیامبر (ع) سر فرود می آورد؛ ببینید گروهی مزدور با چهره پیامبر و با آیات نورانی قرآن چه کردند؟ از کشته شدن بی گناهان بدتر، کشته شدن و سر بریدن آبروی اسلام و پیامبر عظیم شان اسلام است‎.‎
رییس جمهور کشورمان گفت: امروز همه باید دست به دست همه دهیم، امروز باید همه علمای اسلامی برای وحدت امت اسلامی تلاش کنند، بیاییم سید جمال، عبدو، شلتوت و مرحوم آیت الله بروجردی را از نو زنده کنیم . بیاییم امام خمینی (ره) را زنده کنیم، بیاییم در شرایطی که امروز قرار داریم مسیر وحدت واتحاد و یکپارچگی و یگانگی را برگزینیم وافتخار کنیم‎ .‎
روحانی با تاکید بر اینکه امروز جوانان مسلمان در دنیای غرب و شرق از کار یک گروه هتاک به اسلام وآدم کش، احساس شرم می کنند، اظهارداشت: مگر اسلام دین سمحه سهله نیست، مگر اسلام دین بشارت نیست، مگر پیامبر به امیرالمومنین و سعد معاذ چه فرمود؟ کان رسول الله امرعلیا ومعاذا ان یسیرا الی الیمن وفقال: انطلقا، فبشرا و لا تنفرا و بشرا ولا تعسرا؛ پیامبر به امیرالمومنین و معاذ فرمود: به یمن بروید آنجا به گونه ای اسلام را ترویج و تبلیغ کنید که مردم مژده راه سعادت را بیابند و از اسلام فاصله نگیرند‎.‎
رییس دولت یازدهم تصریح کرد: اسلام را سهل به مردم معرفی کنید وسخت و پیچیده برای مردم تعریف نکنید؛ حتی به امیرالمنین فرمود نماز را آنچنان کوتاه بخوان تا پیرمردان و مریض ها بتوانند در نماز جماعت شرکت کنند‎.‎
روحانی تاکید کرد: این دین، دین سمحه سهله است. ما باید اسلام رحمانی ، اسلام معتدل، اسلام اعتدالی را به جهان معرفی کنیم . ما باید در برابر افراط و خشونت ایستادگی کنیم. به دنیا بگوییم اسلام دین افراط نیست اسلام دین خشونت نیست اسلام دین مماشات ومداراست ؛ دین سمحه سهله است، در کنار هم قرار بگیریم‎.‎
رییس قوه مجریه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت بزرگ منطقه ای جهان اسلام با راهبری رهبر عظیم شان انقلاب اسلامی در برابر هر گروه مسلمانی که در برابر هرملت مسلمانی که در برابر خشونت، افراط و تروریسم بایستد و مبارزه کند آنها را حمایت می کند. چه غزه باشد، چه دمشق، چه موصل و چه کردستان عراق ، چه افغانستان ، چه پاکستان و چه هرجای دیگر‎.‎
روحانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر مسلمان هایی که برای آزادی سرزمین شان در برابر غاصبین می جنگند و مبارزه می کنند در کنار آنهاست و از آنها دفاع خواهد کرد‎.‎
روحانی افزود: دنیای استعمار امروز می خواهد با تخفیف اسلام، با اهانت به اسلام و با تفرقه دردنیای اسلام، در سرزمین های اسلامی که این سرزمین های اسلامی از جایگاههای استراتژیک دنیای امروز هستند، به راحتی سلطه یابد. منابع دنیای اسلام را غارت کنند و با تفرقه واختلاف بین ما، بر ما حکومت و سیادت کنند‎.‎
رییس جمهوری با بیان اینکه ما امروز برای منافع آینده فرزندان مان باید متحد شویم و دست به دست هم دهیم، افزود: از تفرقه واختلاف دست برداریم، از مسایل کوچک بگذریم، به مسایل مهم واهداف مهم نگاه کنیم و به یاری دین خدا بپا خیزیم؛ امروز روزی است که خداوند و دین خدا از ما می خواهد به صحنه بیاییم.در برابر ظالمان و مشترکان و منحرفان و مزدوران آنها ایستادگی کنیم که اگر این چنین راه را برگزیدیم، خدا هم ما را یاری خواهد کرد‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8785