رئیس اتاق بازرگانی ایران: ‏دولتمردان نقاط ضعف و قوت را واقع بینانه ارزیابی کنند ‏

0
۵۷۴ بازدید

گروه بازار: رئیس اتاق ایران در سی و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به دوره جدید مذاکرات ایران و ۱ + ۵ و امکان دستیابی به موفقیت های جدید در این رابطه، قرار گرفتن کشور در مرحله توسعه اقتصادی را منوط به برنامه‌ریزی بلندمدت و ایجاد انسجام در این حوزه دانست‎.‎
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی موفقیت در توسعه اقتصاد را منوط به رعایت چند شرط مهم ارزیابی و توضیح داد: اگر در این دوره از مذاکرات بتوانیم محدودیت های ناشی از تحریم را بهبود ببخشیم بدون رفع موانع کلی و دگرگونی در شرایط موفق نخواهیم شد‎.‎
وی ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته در گذشته و بدون محدودیت های ناشی از تحریم سهم ایران از تولید جهانی در سال ۱۹۸۳ میلادی در حدود ۳۱۶ / ۱ درصد بود و در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۲۷۴ / ۱ درصد تنزل پیدا کرد. همچنین در همین دوره جایگاه ایران براساس تقسیم کار جهانی هیچ گونه تغییر اساسی نداشته است. در همین دوره ایران صادرکننده عهده نفت و مواد نفتی بوده و همچنان هم هست و به عنوان یک واردکننده کالاهای مصرفی شناخته می شود‎.‎
شافعی در ادامه به آمارهای بانک ها در مورد ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی اشاره و تشریح کرد، طبق آمار بانک ها در طول ۲ سال گذشته ارائه تسهیلات تداوم داشته است در حالی که براساس آنچه دیده می شود در عمل چنین اتفاقی نیافتاده و همچنان بخش خصوصی و واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نیاز دارند‎.‎
رئیس اتاق ایران افزود: در آن دوران با وجود معوقات بانکی بسیار به سراغ بانک ها می رفتیم و درخواست تمدید بازپرداخت های بدهی وام های قبلی را داشتیم. بانک ها نیز طی قرارداد جدیدی این بدهی ها را به عنوان وام جدید تقسیط می کردند در حالی که در عمل هیچ پولی ردوبدل نشده بود‎.‎
شافعی ارائه آمار صحیح از سوی بانک ها در مورد پرداخت تسهیلات را امری ضروری ارزیابی کرد و گفت: آمارهای ارائه شده شاید بر روی کاغذ درست باشد، ولی در عمل این گونه نیست‎.‎
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود تجدید نظر در رفتارهای نامتعادل و غیرمنصفانه سیستم بانکی در مقابل فعالان اقتصادی را خواستار شد و توضیح داد: امروز فعالیت های یک فعال اقتصادی برای برگشت یک چک ۱۰۰۰ تومانی متوقف می شود، آیا این نوع برخوردها با شرایط اقتصادی متناسب دارد و انتظار می رود که دولتمردان فهیم در این وضعیت خاص به درستی تصمیم بگیرند‎.‎
به اعتقاد شافعی در حال حاضر تغییر، یک انتخاب نیست بلکه شرط بقای اقتصاد است‎.‎
رئیس پارلمان بخش خصوصی، تداوم شیوه های گذشته در قبال بخش خصوصی و تولید را بی نتیجه خواند و تصریح کرد: دگرگون کردن سیاست های اقتصادی برای رسیدن به اقتصاد رقابتی در بعد جهانی یک ضرورت است. در این رابطه دولتمردان باید راه حل های اسطوره های خود را رها کرده و به ارزیابی واقع بینانه از نقاط ضعف و قوت تهدیدها و فرصت ها بپردازند‎.‎
شافعی افزود: بخش خصوصی حضور دولت یازدهم را یک فرصت می داند و اعتقاد راسخ دارد که برای رسیدن به موفقیت باید صادقانه تلاش کند‎.‎
وی توجه به نظرات تشکل ها قبل از تدوین و تصویب آیین نامه ها و قوانین را طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ضروری دانست و از دولت خواست که از ظرفیت شورای گفت و گو بهره بیشتری ببرد‎.‎

گروه بازار: رئیس اتاق ایران در سی و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به دوره جدید مذاکرات ایران و ۱ + ۵ و امکان دستیابی به موفقیت های جدید در این رابطه، قرار گرفتن کشور در مرحله توسعه اقتصادی را منوط به برنامه‌ریزی بلندمدت و ایجاد انسجام در این حوزه دانست‎.‎
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی موفقیت در توسعه اقتصاد را منوط به رعایت چند شرط مهم ارزیابی و توضیح داد: اگر در این دوره از مذاکرات بتوانیم محدودیت های ناشی از تحریم را بهبود ببخشیم بدون رفع موانع کلی و دگرگونی در شرایط موفق نخواهیم شد‎.‎
وی ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته در گذشته و بدون محدودیت های ناشی از تحریم سهم ایران از تولید جهانی در سال ۱۹۸۳ میلادی در حدود ۳۱۶ / ۱ درصد بود و در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۲۷۴ / ۱ درصد تنزل پیدا کرد. همچنین در همین دوره جایگاه ایران براساس تقسیم کار جهانی هیچ گونه تغییر اساسی نداشته است. در همین دوره ایران صادرکننده عهده نفت و مواد نفتی بوده و همچنان هم هست و به عنوان یک واردکننده کالاهای مصرفی شناخته می شود‎.‎
شافعی در ادامه به آمارهای بانک ها در مورد ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی اشاره و تشریح کرد، طبق آمار بانک ها در طول ۲ سال گذشته ارائه تسهیلات تداوم داشته است در حالی که براساس آنچه دیده می شود در عمل چنین اتفاقی نیافتاده و همچنان بخش خصوصی و واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نیاز دارند‎.‎
رئیس اتاق ایران افزود: در آن دوران با وجود معوقات بانکی بسیار به سراغ بانک ها می رفتیم و درخواست تمدید بازپرداخت های بدهی وام های قبلی را داشتیم. بانک ها نیز طی قرارداد جدیدی این بدهی ها را به عنوان وام جدید تقسیط می کردند در حالی که در عمل هیچ پولی ردوبدل نشده بود‎.‎
شافعی ارائه آمار صحیح از سوی بانک ها در مورد پرداخت تسهیلات را امری ضروری ارزیابی کرد و گفت: آمارهای ارائه شده شاید بر روی کاغذ درست باشد، ولی در عمل این گونه نیست‎.‎
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود تجدید نظر در رفتارهای نامتعادل و غیرمنصفانه سیستم بانکی در مقابل فعالان اقتصادی را خواستار شد و توضیح داد: امروز فعالیت های یک فعال اقتصادی برای برگشت یک چک ۱۰۰۰ تومانی متوقف می شود، آیا این نوع برخوردها با شرایط اقتصادی متناسب دارد و انتظار می رود که دولتمردان فهیم در این وضعیت خاص به درستی تصمیم بگیرند‎.‎
به اعتقاد شافعی در حال حاضر تغییر، یک انتخاب نیست بلکه شرط بقای اقتصاد است‎.‎
رئیس پارلمان بخش خصوصی، تداوم شیوه های گذشته در قبال بخش خصوصی و تولید را بی نتیجه خواند و تصریح کرد: دگرگون کردن سیاست های اقتصادی برای رسیدن به اقتصاد رقابتی در بعد جهانی یک ضرورت است. در این رابطه دولتمردان باید راه حل های اسطوره های خود را رها کرده و به ارزیابی واقع بینانه از نقاط ضعف و قوت تهدیدها و فرصت ها بپردازند‎.‎
شافعی افزود: بخش خصوصی حضور دولت یازدهم را یک فرصت می داند و اعتقاد راسخ دارد که برای رسیدن به موفقیت باید صادقانه تلاش کند‎.‎
وی توجه به نظرات تشکل ها قبل از تدوین و تصویب آیین نامه ها و قوانین را طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ضروری دانست و از دولت خواست که از ظرفیت شورای گفت و گو بهره بیشتری ببرد‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1893