کد خبر: 1893
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

رئیس اتاق بازرگانی ایران: ‏دولتمردان نقاط ضعف و قوت را واقع بینانه ارزیابی کنند ‏

رئیس اتاق بازرگانی ایران: ‏دولتمردان نقاط ضعف و قوت را واقع بینانه ارزیابی کنند  ‏

گروه بازار: رئيس اتاق ايران در سي و پنجمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران، با اشاره به دوره جديد مذاكرات ايران و 1 + 5 و امكان دستيابي به موفقيت هاي جديد در اين رابطه، قرار گرفتن كشور در مرحله توسعه اقتصادي را منوط به برنامه‌ريزي بلندمدت و ايجاد انسجام در اين حوزه دانست‎.‎
غلامحسين شافعي، رئيس پارلمان بخش خصوصي موفقيت در توسعه اقتصاد را منوط به رعايت چند شرط مهم ارزيابي و توضيح داد: اگر در اين دوره از مذاكرات بتوانيم محدوديت هاي ناشي از تحريم را بهبود ببخشيم بدون رفع موانع كلي و دگرگوني در شرايط موفق نخواهيم شد‎.‎
وي ادامه داد: طبق بررسي هاي صورت گرفته در گذشته و بدون محدوديت هاي ناشي از تحريم سهم ايران از توليد جهاني در سال 1983 ميلادي در حدود 316 / 1 درصد بود و در سال 2010 ميلادي به 274 / 1 درصد تنزل پيدا كرد. همچنين در همين دوره جايگاه ايران براساس تقسيم كار جهاني هيچ گونه تغيير اساسي نداشته است. در همين دوره ايران صادركننده عهده نفت و مواد نفتي بوده و همچنان هم هست و به عنوان يك واردكننده كالاهاي مصرفي شناخته مي شود‎.‎
شافعي در ادامه به آمارهاي بانك ها در مورد ارائه تسهيلات به فعالان اقتصادي اشاره و تشريح كرد، طبق آمار بانك ها در طول 2 سال گذشته ارائه تسهيلات تداوم داشته است در حالي كه براساس آنچه ديده مي شود در عمل چنين اتفاقي نيافتاده و همچنان بخش خصوصي و واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش نياز دارند‎.‎
رئيس اتاق ايران افزود: در آن دوران با وجود معوقات بانكي بسيار به سراغ بانك ها مي رفتيم و درخواست تمديد بازپرداخت هاي بدهي وام هاي قبلي را داشتيم. بانك ها نيز طي قرارداد جديدي اين بدهي ها را به عنوان وام جديد تقسيط مي كردند در حالي كه در عمل هيچ پولي ردوبدل نشده بود‎.‎
شافعي ارائه آمار صحيح از سوي بانك ها در مورد پرداخت تسهيلات را امري ضروري ارزيابي كرد و گفت: آمارهاي ارائه شده شايد بر روي كاغذ درست باشد، ولي در عمل اين گونه نيست‎.‎
شافعي در بخش ديگري از سخنان خود تجديد نظر در رفتارهاي نامتعادل و غيرمنصفانه سيستم بانكي در مقابل فعالان اقتصادي را خواستار شد و توضيح داد: امروز فعاليت هاي يك فعال اقتصادي براي برگشت يك چك 1000 توماني متوقف مي شود، آيا اين نوع برخوردها با شرايط اقتصادي متناسب دارد و انتظار مي رود كه دولتمردان فهيم در اين وضعيت خاص به درستي تصميم بگيرند‎.‎
به اعتقاد شافعي در حال حاضر تغيير، يك انتخاب نيست بلكه شرط بقاي اقتصاد است‎.‎
رئيس پارلمان بخش خصوصي، تداوم شيوه هاي گذشته در قبال بخش خصوصي و توليد را بي نتيجه خواند و تصريح كرد: دگرگون كردن سياست هاي اقتصادي براي رسيدن به اقتصاد رقابتي در بعد جهاني يك ضرورت است. در اين رابطه دولتمردان بايد راه حل هاي اسطوره هاي خود را رها كرده و به ارزيابي واقع بينانه از نقاط ضعف و قوت تهديدها و فرصت ها بپردازند‎.‎
شافعي افزود: بخش خصوصي حضور دولت يازدهم را يك فرصت مي داند و اعتقاد راسخ دارد كه براي رسيدن به موفقيت بايد صادقانه تلاش كند‎.‎
وي توجه به نظرات تشكل ها قبل از تدوين و تصويب آيين نامه ها و قوانين را طبق قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار ضروري دانست و از دولت خواست كه از ظرفيت شوراي گفت و گو بهره بيشتري ببرد‎.‎