کد خبر: 5649
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۳
گروه : ایران

دیدگاه صاحب نظران جهان درباره اظهارات حسن روحانی در سازمان ملل سخنانی برای جهان

دیدگاه صاحب نظران جهان درباره اظهارات حسن روحانی در سازمان ملل سخنانی برای جهان

ايرنا:سخنراني حسن روحاني رييس جمهوري ايران در مقر سازمان ملل متحد که با منطق و برهاني مستدل همراه بود، سبب شد تا کارشناسان و صاحبنظران سياسي و رسانه اي جهان بر سخنان سنجيده رييس دولت تدبير و اميد مُهر تاييد بزنند.

حضور حسن روحاني رييس جمهوري ايران در سال پيش در مقر سازمان ملل و تماس تلفني روساي جمهوري ايران و آمريکا بازتاب هاي گوناگوني در جهان داشت در صورتي که امسال محتواي سخنان و ديدگاه هاي وي محور بررسي هاي رسانه ها و محافل سياسي شد و توجه همگان را برانگيخت. حسن روحاني شهريور سال جاري براي دومين بار به عنوان رييس جمهوري ايران براي شرکت در شصت و نهمين نشست ساليانه ي مجمع عمومي سازمان ملل به نيويورک سفر کرد؛ شهري که محمود احمدي نژاد و محمد خاتمي نيز در سال هاي قرارگرفتن بر مسند رياست جمهوري اسلامي ايران به آن سفر و ديدگاه هاي خود را در مجمع ياد شده بيان کردند.
حسام الدين آشنا عضو هيات همراه رييس جمهوري درباره ي اهميت حضور حسن روحاني در اين اجلاس گفت: اجلاس ساليانه ي مجمع عمومي سازمان ملل براي همه کشورها 2 ويژگي دارد، نخست اين که مواضع کشور خود را مطرح مي کنند و از مواضع ديگر کشورها نيز آگاه مي شوند و مي توانند ديدارهاي دو جانبه اي با سران کشورهاي ديگر داشته باشند. زيرا سران کشورهاي مختلف در اين اجلاس حضور دارند و مي توان به جاي مسافرت هاي طولاني، در يک مسافرت چندين ديدار را صورت داد.
نخستين سفر حسن روحاني به عنوان رييس جمهوري اسلامي ايران براي شرکت در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در شهريور 1392 هجري خورشيدي صورت گرفت و پيشنهاد رياست جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي براي مقابله با افراطي گرايي و خشونت بدون مخالفت در سازمان ملل به تصويب رسيد. اما گفت و گوي تلفني روساي جمهوري ايران و آمريکا تمامي ابعاد سفر و سخنان رياست جمهوري ايران را تحت الشعاع قرارداد.
اينک که سفر دوم رييس جمهوري ايران در نيويورک به پايان رسيد، در يک جمع بندي مي توان ارزيابي کرد که حسن روحاني در سال جاري بيشتر از آن که اهميت ديدار با شخصيت هاي حاضر در اين اجلاس، نتيجه سفرش باشد محتواي سخنانش در محافل مختلف مورد توجه قرار گرفت.
حسام الدين آشنا در مورد تفاوت سفر سال جاري با سال پيش اظهار داشت: تفاوت در اين بود که حسن روحاني تلاش کرد، سخناني را عنوان کند که شنيده شود نه صحبتي که تنها گفته شود. وي در ادامه افزود: به نظر مي آيد منطق ايران، منطق پذيرفتني حتي در جامعه ي آمريکاست. اميدواريم که نتايج اين گونه تلاش هاي حسن روحاني و تيم وي، برگشت عزت عزتمندانه ايران به صحنه ي روابط بين الملل با قدرت و تاثيرگذاري بيشتر و نتيجه هاي بهتر براي ملت ايران باشد.
اکنون بر ديدگاه هاي شخصيت ها و رسانه هاي مختلف جهان درباره ي سفر و سخنان رييس جمهوري گذري کوتاه داريم تا بتوانيم تاثيرها و نتيجه ي اين سفر را از دريچه ي ديگري مورد ارزيابي قرار دهيم.
"جياندومينيکو پيکو" معاون سياسي دبير کل سازمان ملل در دهه هاي 80 و 90 ميلادي: هويت خاورميانه در حال تغيير است و اين حقيقتي محسوب مي شود که بايد آن را پذيرفت. همچنين ديپلماسي خاورميانه اي حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران، محصول آگاهي وي از آغاز دوران جديد در اين منطقه است.
نويسنده ي کتاب معروف "انسان بدون اسلحه" افزود: در مقطع کنوني، صفحه ي تازه اي در تاريخ خاورميانه در حال نگارش است و ترديدي نيست که اين صفحه را آن هايي که جنگ افروزي مي کنند، نمي نگارند بلکه پيش بيني و اميد من اين است که رهبراني اين را خواهد نوشت که مي توانند اين منطقه را از راه هاي مسالمت آميز رهبري کنند.
"جياندومينيکو پيکو" در توضيح اين مطلب گفت: مهم اين است که با درس گرفتن از گذشته، جلوي تکرار آن را بگيريم و هم اکنون در خاورميانه رهبراني هستند که به اين آگاهي رسيده اند و به نظر من، روحاني يکي از اين شخصيت ها و رهبران در سطح منطقه است.
"سي اودي بهاسکار" رييس پيشين مرکز پژوهش هاي نظامي هند، سخنراني حسن روحاني را سازنده و ضامن امنيت و صلح جهاني قلمداد کرد و گفت: سخنراني حسن روحاني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، زمينه را براي کاهش تنش ميان تهران و غرب به ويژه واشنگتن فراهم کرد.
اين کارشناس هندي در ادامه افزود: بهبود روابط ايران و آمريکا براي حل تنش هاي سوريه سودمند است و هر گونه بهبود روابط اين 2 کشور براي حل بحران سوريه و برقراري امنيت و ثبات کارساز خواهد بود.
"جيمز والش" پژوهشگر مطالعات امنيتي دانشگاه "ماساچوست" آمريکا، گفت: ما حضور شمار زيادي از رهبران و روساي جمهوري در نيويورک را ديده ايم، اما تاکنون شمار کمي از آنان چنين آثار شگفت و خوبي در محافل سياسي به جاي گذاشته اند و تا اين اندازه توجه محافل گوناگون را به خود جلب کرده اند.
وي آثار مثبت ناشي از حضور جهاني حسن روحاني در يک سال پيش را بي مانند و بي پيشينه خواند و اظهار کرد: پرونده ي هسته اي، کليدي ترين موضوعي است که اکنون رييس جمهوري و دولت ايران با آن روبرو هستند و اگر موانع از سر راه آن برداشته شود و توافق لازم به دست بيايد، راه براي پرداختن به موضوع هاي ديگر و همکاري در زمينه هاي گوناگون همچون ثبات عراق و افغانستان و برخورد با تروريسم باز خواهد شد.
"ويليام بي کوانت" کارشناس ارشد انديشکده ي بروکينگز گفت: با توجه به اين که خلاء هاي بسياري در گفت و گوهاي هسته اي پر شده، دستيابي به توافق نهايي در آينده نزديک امکان پذير است.
اين کارشناس ارشد بخش سياست هاي خارجي انديشکده بروکينگز افزود: اگر چه منافع آمريکا و ايران در منطقه به صورت دقيق با يکديگر منطبق نيست، اما با هم اشتراکاتي دارد.
وي در ادامه بيان کرد: براي مثال دولت جديد عراق مورد حمايت هر 2 کشور است و هر 2 در مقابله با گروه تروريستي داعش قرار گرفته اند که به همين دليل هم به طور فعال با کردهاي عراقي همکاري مي کنند.

اين کارشناس با سابقه ي آمريکايي که در زمان "نيکسون" و "کلينتون" روساي پيشين آمريکا در شوراي امنيت ملي اين کشور حضور داشت، افزود: منافع و اهداف مشترک بسياري ميان تهران و واشنگتن در منطقه وجود دارد، اما در زمان حاضر اين منافع حول محور عراق و سوريه دور مي زند که البته همواره به اين محدود نخواهد بود. در زمان کنوني بزرگترين هدف مشترک ايران و آمريکا مقابله و نابودي داعش به شمار مي رود اما برقراري ثبات و آرامش منطقه چيزي است که هر 2 کشور به دنبال آن هستند.
کوانت گفت: به همين دليل آمريکا از تحولاتي مثل ديدار وزير امور خارجه ايران با همتاي سعودي خود و ديگر رويدادهاي از اين قبيل با خرسندي استقبال مي کند.
کارشناس ارشد انديشکده بروکيگز در ادامه با بيان اين که ديدار روساي جمهوري آمريکا و ايران آرزوي همه است، عنوان کرد: اما همين که محمد جواد ظريف با جان کري ديدار و گفت وگو کرد خود قدم مثبت و اميدوار کننده اي محسوب مي شود.
وي در مورد گفت و گوهاي هسته اي و احتمال به نتيجه رسيدن اين گفت و گوها در محدوده ي زماني معين گفت: به نظر من رسيدن به توافق ممکن و دليل آن هم اين است که بسياري از خلاء هاي مربوط به موضوع هاي اصلي در اين گفت و گوها تاکنون پر شده و اختلافات به حداقل رسيده و تجربه ثابت کرده است که مرحله نهايي هر گفت و گويي دشوار ترين مرحله به شمار مي رود و دليل آن هم اين است که هر 2 طرف در اين مرحله سعي مي کنند به يک جمع بندي از آنچه به دست آورده اند و قرار است به ملت هاي خود ارايه دهند، برسند و حساب کنند که اين نتايج چه بازتاب و واکشني در کشورشان خواهد داشت.
او در ادامه اظهار کرد: گرچه در ايران نيز نا همواري هايي بر سر راه حسن روحاني براي ارايه ي نتايج تلاش هاي خود به مردم اين کشور وجود خواهد داشت، اما مشکل عمده اي که اوباما با آن روبه رو است، کنگره اين کشور محسوب مي شود. کنگره مي تواند به عنوان يک مانع اساسي، روند اين گفت و گوها و رسيدن به نتيجه ي مطلوب را در زمان مناسب دشوار کند.
** "فريد زکريا" روزنامه نگار آمريکايي روزنامه ي واشنگتن پست در اين باره نوشت: آمريکا براي مبارزه با داعش راهي جز جلب همکاري ايران ندارد که داراي قدرت و نفوذ فراوان در منطقه است.
وي در تفسيري که در شماره ي روز جمعه اين روزنامه منتشر شد، افزود: اگر اوباما مصمم به تضعيف و نابود کردن داعش است بايد به دنبال راهي باشد تا از مسيري با ايران در اين مبارزه همکاري کند؛ ايران قدرت بزرگ خاورميانه است.
** "سوزان ديماجيو" سرپرست بخش ايران انديشکده "بنياد آمريکاي نوين" در تحليل سخنان حسن روحاني او را سياستمداري با تجربه و واقع بين خواند و گفت: همين واقع بيني ها و تجربيات است که توفيق او در حل مسايل جهاني و برقراري روابط بهتر را با جهان تضمين مي کند.
وي در گفتگو با ايرنا بيان داشت: نخستين برداشت من از سخنان حسن روحاني اين بود که او در موضع خود جدي و مصم به حل اختلافات و رسيدن به توافق در گفت و گوهاي هسته اي است.