دو میلیون از شهرنشینان ایرانی بیکار هستند

0
۲۴۱ بازدید

با نرخ بیکاری ۱۰٫۵ درصدی در پاییز ‏

گروه توسعه: نرخ بیکاری فصل پاییز سال ۹۳ با یک درصد افزایش نسبت به فصل تابستان به ۱۰٫۵درصد رسید.‏
به گزارش جهان اقتصاد از چکیده نتایج آمارگیری نیروی کار پاییزسال ۹۳ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، نرخ بیکاری برای مردان دراین فصل ۸٫۷ درصد و برای زنان ۲۰٫۳درصد می باشد.‏
بنابراین گزارش، همچنین نرخ بیکاری مناطق شهری ۱۱٫۷ درصد و مناطق روستایی ۷٫۴ درصد، مشارکت اقتصادی مردان ۶۲٫۹ و زنان ۱۱٫۸درصد در فصل پاییز بوده است.‏
براساس این گزارش همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری ۳۶٫۹ و روستایی ۳۸٫۶درصد بوده است.‏
نرخ بیکاری جوانان۱۵تا ۲۴ ساله ۲۵٫۷درصد است که به تفکیک برای مردان و زنان به ترتیب ۲۱٫۹ و ۴۲٫۸درصد گزارش شده است.‏
همچنین سهم اشتغال در بخش های کشاورزی ۱۶٫۸، صنعت ۳۴٫۴ درصد و خدمات ۴۸٫۸درصد است.‏
براساس این گزارش سهم اشتغال ناقص ۹٫۵درصد است که برای مردان ۱۰٫۳ و زنان ۴٫۸درصد می باشد.‏
استان های کرمانشاه با ۱۵٫۳ درصد و مرکزی با ۵٫۵ درصد بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده اند.‏
طبق این گزارش، تعداد بیکاران در کشور ۲میلیون و ۵۱۷هزار و ۶۷۴ نفر می باشد که بیش از ۲ میلیون نفر آنان درمناطق شهری و بقیه(۴۸۵هزار و ۳۱ نفر) در مناطق روستایی کشور زندگی می کنن

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8506