کد خبر: 11273
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۴

دو قیمتی بودن آرد به ایجاد رانت منتهی می شود

دو قیمتی بودن آرد به ایجاد رانت منتهی می شود

محمد رضا نظر‌نژاد در خصوص نشت آرد يارانه‌اي در نانوايي‌هاي آزاد پز گفت:

آرد آزاد از کيفيت بالاتري برخوردار است در گذشته براي آرد يارانه‌اي  پول واريز مي‌شد اما يا آرد نمي‌آمد يا اگر هم مي‌آمد داراي کيفيت مطلوبي نبود، اما آرد آزاد هميشه داراي کيفيت است‎.‎
رييس اتحاديه نان سنگک در گفت‌و‌گو با ايلنا افزود: در حال حاضر ما آرد آزاد را کيسه‌اي ‏‎52‎‏ تا ‏‎54‎‏ هزار تومان از شهرستان‌ها وارد مي‌کنيم در حالي که آرد دولتي ‏‎35‎‏ هزارتومان است‎ .‎
نظرنژاد اظهار داشت: در حال حاضر ‏‎20‎‏ درصد از نانوايي‌ها از آرد آزاد استفاده مي‌کنند و اين رقم تا ارديبهشت ماه ‏‎94‎‏ به ‏‎60‎‏ درصد مي‌رسد‎.‎
محمد جواد کرمي، رييس اتحاديه نان هاي فانتزي نيز در اين خصوص گفت: اين نشتي آرد طبيعي است زماني که دو واحد آرد با قيمت‌هاي متفاوت وارد بازار مي‌شود و آرد يارانه‌اي ‏‎40‎‏ درصد ارزان‌تر از آرد آزاد است قطعا نانوايي‌ها مشتاق‌تر به استفاده از اين نوع آرد مي‌شوند، اما اين روش درست نيست و بايد يکسان سازي شود زيرا باعث اختلال مي‌شود و رانت را بوجود مي‌آورد‎.‎