کد خبر: 100758
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

دویدیم که نمانیم…

دویدیم که نمانیم… فرزانه خرقانی، جانشین مدیرمسئول بیست‌و‌هشت سال با تمام ملایمت‌ها و ناملایمت‌ها گذشت. در یک جمله بیست ‌و هشت‌ساله شدیم که در پس آن جملات زیادی نهفته است. دویدیم که نمانیم، خندیدیم که گریه‌مان راکسی نبیند، شادی‌هایمان سوز داشت روزگاری را گذراندیم که بیان آن فرصت بیست‌وهشت ساله می‌خواهد به مانند فرزندی نازپرورده رشدش دادیم؛ نخواستیم که زهرچشم بدخواهان و فرومایگان خللی بر آن وارد کند، به مانند دانشگاهی پُردانشجو دیدیمش، بزرگش کردیم و به اینجا رساندیمش از بودنش خوشحالیم رسالتش را به خوبی انجام داد و خواهد داد، نگذاشتیم تحریم‌ها از پای درش بیاورد، کاغذ از تورم صد درصدی گذشت، نبود اخبار مربوط به پیشرفت‌های اقتصادی، هیچکدام ما را از هدفمان دور نکرد. وجودش را همچون گوهری گرانقدر محافظت می‌کنیم و مانند همیشه به آن افتخار می‌کنیم؛ در این راستا باید بگوییم که عشق حرف اول را زد برای تداوم و شور و اشتیاق همراهان با وفای ما؛ امید به فردا و روزهای بهتر را سرلوحه قرار دادیم و مانند همیشه سرسختانه و مشتاقانه و خستگی‌ناپذیر در راهی که قدم نهادیم خواهیم ماند. جهان اقتصاد تولدت مبارک