کد خبر: 3012
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۳
گروه : فرهنگ

دولت یک صدم پول نفت را به فرهنگ بدهد

دولت یک صدم پول نفت را به فرهنگ بدهد

 زماني که دولت نفت را بشکه‌اي 100 دلار مي‌فروشد؛ مي‌تواند يک صدم آن را به فرهنگ اختصاص دهد و با اين پول مشکلات زيادي از بخش فرهنگ و هنر حل مي‌شود


سيدضياء الدين دري(کارگردان سينماي ايران) معتقد است: اگر دولت يک دهم پول حاصل از فروش نفت را به فرهنگ بدهد وضعيت فرهنگ بسيار خوب مي‌شود.
ضياء الدين دري در گفتگو با ايلنا؛ با اشاره به اختصاص بودجه براي فعاليتهاي سينمايي و فرهنگ گفت: دولتي که نفت را بشکه‌اي 100 دلار مي‌فروشد مي‌تواند قسمتي از آنرا به جشنواره‌ها اختصاص دهد. دولت بايد اعلام کند که پول نفتي که در طول سال عايدش مي‌شود را آيا حاضر است يک صدمش به فرهنگ اختصاص دهد؟ اگر اينکار را انجام دهد بسياري از مشکلات ما را حل مي‌کند و جشنواره‌ها و فعاليتهاي فرهنگي و هنري سامان مي‌يابند ضمن اينکه قدرت توليد را بالا مي‌برد.
کارگردان کلاه پهلوي با تاکيد بر اينکه بايد بودجه مستقيم به وزارت ارشاد افزايش پيدا کند؛ ادامه داد: اگر بودجه افزايش پيدا کند به واسطه آن حوزه‌هاي فرهنگي ما رشد مي‌کند. ضمن اينکه اگر دولت خودش يک ميليارد دلار در اختيار وزير ارشاد قرار دهد و يک هيات مورد اطمينان تعيين کند تا ارزيابي درستي از نوع هزينه کرد اين بودجه داشته باشند و اين پول را در حوزه توليد تقسيم کند؛ مي‌بينيم که مشکلات بسياري حل مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه بايد به نوعي بايد واسطه‌گري در وزارتخانه‌ها براي کاري فرهنگي از بين برود؛ گفت: چه اصراري است که هر کدام از وزارت خانه‌هاي رسمي يک فيلم با موضوع وزارتخانه مخصوص خود بسازند. ديده شده برخي وزارتخانه‌ها يک ميليارد تومان براي ساختن فيلمي براي وزارتخانه‌شان مي‌دهند. بعد عده‌اي هم به عنوان واسطه از اين پول برمي دارند در حاليکه اين روش درست نيست.
دري با اشاره به نامگذاري سال 93 به نام سال اقتصاد و فرهنگ گفت: بايد توجه داشت که تنها به صرف انکه سال فرهنگ نامگذاري شده است يک فعاليت فرهنگي صورت نمي‌گيرد و شاهد رشد نخواهيم بود.
وي ادامه داد: اگر اين همه بانک خصوصي که تشکيل مي‌شود و همه با پول مردم کار مي‌کنند هر کدام يک درصد از درآمدخود را در حوزه فرهنگ به کار گيرند و دولت تضمين کند که شرايطي را فراهم آورد تا سود آن‌ها را در دوره ? ساله تامين کند؛ قطعا در فرهنگ اتفاق‌هاي مثبتي خواهد افتاد.
دري با بيان اينکه مجلس بايد توجه ويژه‌اي به بودجه دولت در بخش فرهنگ داشته باشد؛ گفت: بايد اهالي فرهنگ و هنر و دولتمردان به کميسيون فرهنگي و سيار کميسيون‌هاي مجلس ثابت کند که ? ميليارد تومان بودجه براي فرهنگ کم است. قطعا اگر نمايندگان صنوف مختلف فرهنگي با کمسيسيون فرهنگي صحبت کنند آن‌ها هم مجاب مي‌شود تا بودجه فرهنگ را بالا ببرند. و هنرمندان بايد در بحث بودجه از دولت حمايت کنند.
وي در پاسخ به اين سوال که مهم‌ترين کاري که دولت مي‌تواند براي بخش فرهنگ انجام دهند چيست، گفت: امسال اولين سال مديريتي مديران جديد است و بايد توجه داشته باشند که محصولات تصميماتشان در سال جاري جلوي دوربين خواهد رفت و مورد قضاوت قرار مي‌گيرند. بايد تلاش کنند که خط معتدلي را پيش بگيرند تا تنش‌هاي موجود کم شود حاشيه‌ها را ازبين ببرند و بيش از هر چيز به معقوله خود فيلم سازي بپردازيم. زيرا در گيري‌هاي موجود چيزي جز اتلاف وقت نيست. در مرحله اول بايد بخواهيم که کار کنيم و به سمتي برويم که توليد رشد پيدا کند تا بتوانيم اهدافمان را در روند توليد به نتيجه برسانيم.
وي با اشاره به اهميت ساخت فيلم‌هاي درباره تاريخ و بخصوص تاريخ معاصر گفت: هرچند نبايد تمام تلاش‌هايي که صورت گرفته است را ناديده گرفت اما واقعيت اين است که کار زياد خاصي انجام نشده است و هنوز کار‌هاي زيادي براي انجام دادن وجود دارد. در در اين حوزه کار و سوژه فراوان وجود دارد.