کد خبر: 4862
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۳

دولت روسیه متقاضی خرید میوه از ایران شد

دولت روسیه متقاضی خرید میوه از ایران شد

ايلنا: عضو پيشين هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، گفت: به دليل ممنوع شدن واردات ميوه و مواد غذايي از اروپا توسط پوتين، دولت روسيه متقاضي خريد ميوه و صيفي جات از ايران است.‏

عباس وطن پرور، عضو پيشين هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: به دليل ممنوع شدن واردات ميوه و مواد غذايي از اروپا توسط پوتين، دولت روسيه متقاضي خريد ميوه و صيفي جات از ايران شده است.‏
وي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت صادرات ميوه به روسيه آيا نرخ آن در داخل افزايش مي يابد يا خير؟، افزود: در صورتي كه برنامه ريزي درستي صورت گيرد و محصولات باغي و صيفي جاتي كه بر روي زمين و يا درخت باقي مانده اند به خوبي مديريت شوند شاهد افزايش قيمت نخواهيم بود.‏
وي ادامه داد: امروز زمان آن فرا رسيده تا وزارت جهاد كشاورزي به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت سيستم ناهماهنگ توزيع را اصلاح كند و در صورتي که اين مهم انجام شود نه تنها به كشاورز كمك خواهد شد بلكه بر روي قيمت ها نيز تاثير گذار خواهد بود.‏
اين عضو پيشين هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، خاطر نشان كرد: با برنامه ريزي درست و اهميت به منافع ملي مي توان دست صادركنندگان فرصت طلب را نيز كوتاه كر