دولت جدید برای ۸ سال بعد فکر کند

0
۴۵۰ بازدید

علیرضا خمسه از نبود فیلمنامه‌های خوب در سینما و تلویزیون سخن گفت و اینکه بازیگران حرفه‌ای برای گذران عمر مجبورند با همین آثار سر کنند و به این ترتیب هم سطح سلیقه‌ها و هم سطح دستمزدها پایین آمده است.
علیرضا خمسه در گفتگو با   مهر با اشاره به فیلمنامه‌های موجود سریال‌های تلویزیونی و سینمایی که امسال به او پیشنهاد شده است، گفت: اگر کار خوبی به من پیشنهاد شود چراکه نه حتما قبول می‌کنم اما کار خوبی که آدم راغب شود و انگیزه پیدا کند وجود ندارد.
وی در واکنش به اینکه دنبال نقشی متمایز از بابا پنجعلی است یا چنین نقش‌هایی را دوست دارد، گفت: بله حتما باید متمایز باشد. نقش‌ها و سوژه‌های جدید، قصه جدید و آدم‌هایی دیگر.
این بازیگر درباره پیشنهادهایی که امسال داشته است، عنوان کرد: امسال چند کار سینمایی به من پیشنهاد شد که آنها را دوست نداشتم و بعضی هم که بهتر بودند درمورد دستمزد به توافق نرسیدیم. فیلمنامه‌های سینمایی قصه‌های متوسطی دارند با بودجه‌هایی ضعیف که نه قصه‌ها شاهکار است و نه دستمزدها ایجاد انگیزه می‌کند و نه محیط پرنشاطی برای کار وجود دارد.
بازیگر سریال “پایتخت” درباره شرایط فعلی کار بیان کرد: فیلمنامه‌ها خوب نیستند در چنین شرایطی آنها که حرفه‌ای هستند و زندگیشان از حرفه بازیگری می‌گذرد مثل خود من مجبورند با همین کارها سر کنند اما آنها که امکان صبوری دارند و می توانند، صبر می‌کنند تا شرایط بهتری فراهم شود. در حال حاضر که هم سطح سلیقه‌ها و هم سطح دستمزدها پایین آمده است.
خمسه در پایان با بیان اینکه اوضاع مالی فعلی صداوسیما در ادامه برنامه‌های پیش آمده هشت سال گذشته است، گفت: دولت جدید اگر بخواهد کاری کند باید برای ۸ سال بعد فکر کند نه ۴ سال بعد، شرایطی که پیش آمده و چیزهایی که ریخته شده است برای جمع کردنش حداقل هشت سال زمان لازم است

علیرضا خمسه از نبود فیلمنامه‌های خوب در سینما و تلویزیون سخن گفت و اینکه بازیگران حرفه‌ای برای گذران عمر مجبورند با همین آثار سر کنند و به این ترتیب هم سطح سلیقه‌ها و هم سطح دستمزدها پایین آمده است.
علیرضا خمسه در گفتگو با   مهر با اشاره به فیلمنامه‌های موجود سریال‌های تلویزیونی و سینمایی که امسال به او پیشنهاد شده است، گفت: اگر کار خوبی به من پیشنهاد شود چراکه نه حتما قبول می‌کنم اما کار خوبی که آدم راغب شود و انگیزه پیدا کند وجود ندارد.
وی در واکنش به اینکه دنبال نقشی متمایز از بابا پنجعلی است یا چنین نقش‌هایی را دوست دارد، گفت: بله حتما باید متمایز باشد. نقش‌ها و سوژه‌های جدید، قصه جدید و آدم‌هایی دیگر.
این بازیگر درباره پیشنهادهایی که امسال داشته است، عنوان کرد: امسال چند کار سینمایی به من پیشنهاد شد که آنها را دوست نداشتم و بعضی هم که بهتر بودند درمورد دستمزد به توافق نرسیدیم. فیلمنامه‌های سینمایی قصه‌های متوسطی دارند با بودجه‌هایی ضعیف که نه قصه‌ها شاهکار است و نه دستمزدها ایجاد انگیزه می‌کند و نه محیط پرنشاطی برای کار وجود دارد.
بازیگر سریال “پایتخت” درباره شرایط فعلی کار بیان کرد: فیلمنامه‌ها خوب نیستند در چنین شرایطی آنها که حرفه‌ای هستند و زندگیشان از حرفه بازیگری می‌گذرد مثل خود من مجبورند با همین کارها سر کنند اما آنها که امکان صبوری دارند و می توانند، صبر می‌کنند تا شرایط بهتری فراهم شود. در حال حاضر که هم سطح سلیقه‌ها و هم سطح دستمزدها پایین آمده است.
خمسه در پایان با بیان اینکه اوضاع مالی فعلی صداوسیما در ادامه برنامه‌های پیش آمده هشت سال گذشته است، گفت: دولت جدید اگر بخواهد کاری کند باید برای ۸ سال بعد فکر کند نه ۴ سال بعد، شرایطی که پیش آمده و چیزهایی که ریخته شده است برای جمع کردنش حداقل هشت سال زمان لازم است

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2586