دولت، توسعه خود اشتغالی را جدی بگیرد

0
۳۴۵ بازدید

در شرایطی که رکود، سبب کاهش توان بخش خصوصی شده، بهترین رویکرد می تواند توسعه خود اشتغالی باشد. ضمن این که با توجه به شرایط کشور ما باید اذعان کرد

در شرایطی که رکود، سبب کاهش توان بخش خصوصی شده، بهترین رویکرد می تواند توسعه خود اشتغالی باشد. ضمن این که با توجه به شرایط کشور ما باید اذعان کرد

محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با ایلنا اظهار اشت: در همه جای دنیا دولت‌ها در دوره‌های رکود و بحران اقتصادی که بسیاری از کسب و کارهای بزرگ به سمت کاهش نیروی کار سوق داده می شوند، سیاست‌های اشتغال‌زایی را مبتنی بر توسعه خود اشتغالی بنا می‌گذارند.

مدیر عامل سابق دخانیات کشور ادامه داد: به طور کلی دولت باید از روش سنتی اشتغالزایی یعنی اضافه کردن نیروی انسانی جدید به بدنه خود دست بردارد و باور کند که بخش خصوصی در همه جای دنیا متولی اصلی اشتغال است و اساس اشتغالزایی، همت افراد به کارآفرینی است که می‌تواند برای سایرین ایجاد شغل کند و نه پول نفتی که در اختیار دولت است.

برخوردار اضافه کرد: اما در شرایطی که رکود، سبب کاهش توان بخش خصوصی شده، بهترین رویکرد می تواند توسعه خود اشتغالی باشد. ضمن این که با توجه به شرایط کشور ما باید اذعان کرد که این موضوع قطعا مبتنی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

وی با تشریح مولفه های موثر بر انگیز خود اشتغالی ادامه داد: هر چند انگیزه اصلی خود اشتغالی می تواند مواردی همچون بیکار شدن و یا عدم کفایت درآمد باشد ولی به هر حال سیاست‌های حمایت دولت از این رویکرد می‌تواند در تأمین بخشی از نیازهای معیشتی نیروی کار مؤثر باشد و از عوارض اجتماعی دوره رکود بکاهد.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: نکته مهم در خصوص خود اشتغالی این است که برای تأسیس و راه‌اندازی این حرفه‌ها، از آنجایی که سرمایه اولیه برای خرید یا اجاره محل اداری یا تجاری چندان اولویت ندارد، نوعی مزیت رقابتی در مؤلفه هزینه‌ها ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث خود اشتغالی، بحث آموزش است. متاسفانه ارتباط میان صنعت و دانشگاه در کشور ما بسیار ضعیف و ناچیز است و در واقع ما نتوانسته ایم مطالعات و تحقیقات علمی را بر مدار تولید صنعتی و ایجاد ارزش افزوده استوار کنیم.

برخوردار در پایان تاکید کرد: البته باید توجه داشت که خود اشتغالی در سال‌های اولیه به هیچ وجه جایگزین تولید انبوه نخواهد شد و برای درستیابی به تعادل در بازار عرضه و تقاضا، حداقل به یک بازه زمانی پنج ساله نیاز است.

در شرایطی که رکود، سبب کاهش توان بخش خصوصی شده، بهترین رویکرد می تواند توسعه خود اشتغالی باشد. ضمن این که با توجه به شرایط کشور ما باید اذعان کرد

محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با ایلنا اظهار اشت: در همه جای دنیا دولت‌ها در دوره‌های رکود و بحران اقتصادی که بسیاری از کسب و کارهای بزرگ به سمت کاهش نیروی کار سوق داده می شوند، سیاست‌های اشتغال‌زایی را مبتنی بر توسعه خود اشتغالی بنا می‌گذارند.

مدیر عامل سابق دخانیات کشور ادامه داد: به طور کلی دولت باید از روش سنتی اشتغالزایی یعنی اضافه کردن نیروی انسانی جدید به بدنه خود دست بردارد و باور کند که بخش خصوصی در همه جای دنیا متولی اصلی اشتغال است و اساس اشتغالزایی، همت افراد به کارآفرینی است که می‌تواند برای سایرین ایجاد شغل کند و نه پول نفتی که در اختیار دولت است.

برخوردار اضافه کرد: اما در شرایطی که رکود، سبب کاهش توان بخش خصوصی شده، بهترین رویکرد می تواند توسعه خود اشتغالی باشد. ضمن این که با توجه به شرایط کشور ما باید اذعان کرد که این موضوع قطعا مبتنی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

وی با تشریح مولفه های موثر بر انگیز خود اشتغالی ادامه داد: هر چند انگیزه اصلی خود اشتغالی می تواند مواردی همچون بیکار شدن و یا عدم کفایت درآمد باشد ولی به هر حال سیاست‌های حمایت دولت از این رویکرد می‌تواند در تأمین بخشی از نیازهای معیشتی نیروی کار مؤثر باشد و از عوارض اجتماعی دوره رکود بکاهد.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: نکته مهم در خصوص خود اشتغالی این است که برای تأسیس و راه‌اندازی این حرفه‌ها، از آنجایی که سرمایه اولیه برای خرید یا اجاره محل اداری یا تجاری چندان اولویت ندارد، نوعی مزیت رقابتی در مؤلفه هزینه‌ها ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث خود اشتغالی، بحث آموزش است. متاسفانه ارتباط میان صنعت و دانشگاه در کشور ما بسیار ضعیف و ناچیز است و در واقع ما نتوانسته ایم مطالعات و تحقیقات علمی را بر مدار تولید صنعتی و ایجاد ارزش افزوده استوار کنیم.

برخوردار در پایان تاکید کرد: البته باید توجه داشت که خود اشتغالی در سال‌های اولیه به هیچ وجه جایگزین تولید انبوه نخواهد شد و برای درستیابی به تعادل در بازار عرضه و تقاضا، حداقل به یک بازه زمانی پنج ساله نیاز است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=35819