دفاع بانک‌ها از افزایش سقف برداشت روزانه

0
۲۴۱ بازدید

ایسنا : در حالی بانک مرکزی عنوان می‌کند که مجوزی برای افزایش سقف برداشت روزانه از خودپردازها صادر نکرده است که بانک های ذیربط معتقدند که این یک تصمیم داخلی بوده و مغایر ضوابط بانک مرکزی نیست

نه در چند روز گذشته بلکه از سال قبل بود که در یک یا دو مورد، بانکها سقف برداشت روزانه از دستگاههای خودپرداز خود را افزایش دادند و در روزهای اخیر نیز یکی دیگر از بانک ها نسبت به این موضوع اقدام کرد.
بر این اساس متقاضیان می توانند با مراجعه به خودپردازهای بانک ملی، توسعه صادرات و سینا با کارتهای همین بانک ها در طول یک شبانه روز تا حدود ۵۰۰ هزار تومان را برداشت کنند. این در حالی است که برداشت روزانه از طریق شبکه شتاب تنها تا سقف ۲۰۰ هزار تومان امکان پذیر است.
اما این مساله با واکنش مقامات بانک مرکزی مبنی بر اینکه این بانک ها برای افزایش سقف برداشت روزانه از خودپردازهای خود از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان مجوزی از ما دریافت نکرده اند مواجه شد.
مدیر فنآوری اطلاعات بانک مرکزی عنوان کرد که با وجود اینکه این بانک در حال بررسی افزایش سقف برداشت و انتقال وجه از خودپردازهاست، اما هنوز در این مورد تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است.
با این وجود پیگیری این موضوع از سوی خبرنگار ایسنا از برخی بانکهایی که در این مورد اقدام کرده اند بیانگر آن بود که افزایش سقف برداشت بر خلاف ضوابط بانک مرکزی انجام نشده و نیازی به مجوز نداشته است.
بانک ملی: با هماهنگی بانک مرکزی اقدام کردیم
در این باره معاون فن آوری اطلاعات بانک ملی، افزایش سقف برداشت از خودپردازهای این بانک از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان را یک تصمیم داخلی عنوان کرد و گفت: این اقدام هیچ یک از قوانین و یا آیین نامه‌های بانک مرکزی را نقض نمی‌کند.
فاطمی یادآور شد: این تغییر با هماهنگی بانک مرکزی انجام شده و به ما اجازه این تصمیم داخلی را داده‌اند.
وی افزود: دستورالعمل بانک مرکزی درمورد میزان برداشت روزانه تا ۲۰۰ هزار تومان مربوط به شبکه شتاب است؛ بنابراین افزایش سقف برداشت از طریق خودپردازهای بانک‌ها مغایر قوانین بانک مرکزی نیست.
فاطمی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش نرخ تورم و فشار موجود و نیازی که مردم به نقدینگی داشته‌اند بانک ملی تصمیم گرفت تا میزان برداشت وجه از طریق کارت‌های این بانک به وسیله خودپردازدهای بانک ملی را تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهد.
وی با اشاره به این‌که افزایش سقف برداشت درخودپردازهای بانک ملی قبل از عید امسال انجام شده است گفت: با توجه به استقبالی که از این موضوع شد تصمیم گرفتیم که آن را ادامه بدهیم و اکنون نیز پابرجاست.
بانک سینا: محدودیت ۲۰۰ هزار تومانی برای شتاب است
همچنین معاون فن‌آوری اطلاعات بانک سینا گفت: مدت زمان زیادی بود که با وجود افزایش نرخ تورم رقم برداشت از بانک‌ها در ۲۰۰ هزار تومان ثابت مانده بود؛ بنابراین براساس تقاضاهایی که داشتیم تصمیم به افزایش سقف برداشت روزانه تا ۵۰۰ هزار تومان را اتخاذ کردیم.
پشم‌چی ادامه داد: با توجه به این که ضوابط بانک مرکزی محدودیت ۲۰۰ هزار تومانی برای تراکنش‌های داخلی را شامل نمی‌شود و مربوط به شتاب است ما تنها سقف برداشت داخلی را افزایش دادیم این درحالی است که ضوابط بانک مرکزی تنها مربوط به شبکه شتاب بوده و خود در مورد آن تصمیم گیری می کند.
وی با اشاره به اقدام برخی بانکهای دیگر در مورد افزایش سقف روزانه اعلام کرد: این اقدام هیچ مغایرتی با ضوابط بانک مرکزی ندارد مگر این که این بانک تصمیم بگیرد ضوابط جدیدی را لحاظ کند که آن گاه ما نیز آن را اجرا می‌کنیم.
اخطار بعد از چند ماه؟
در حالی بانک ها رقم قابل برداشت از طریق خود پردازهای خود را افزایش دادند که ظاهرا با توجه به اینکه رقم ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده بانک مرکزی برای شبکه شتاب از حدود سال ۱۳۸۷ که تورم در حدود ۲۵ درصد بود تاکنون تغییر نکرده و از ارزش پول کاسته شده است، تقاضای مردم برای افزایش سقف و اقدام بانک ها در این مورد با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی در این اواخر غیر منطقی به نظر نمی رسد هر چند که به گفته بانک مرکزی این تغییر در دستور کار این بانک نیز قرار دارد.
اما از سویی دیگر اگر بالابردن رقم قابل برداشت بر خلاف مقررات است چرا در سال گذشته که بانکها این کار را انجام دادند بانک مرکزی اخطاری نداد و یا آن را به طور رسمی اعلام نکرد؟ و اگر این تذکر داده شده است چرا همچنان برداشت های ۵۰۰ هزار تومانی در بانک های مربوطه در حال انجام است؟

ایسنا : در حالی بانک مرکزی عنوان می‌کند که مجوزی برای افزایش سقف برداشت روزانه از خودپردازها صادر نکرده است که بانک های ذیربط معتقدند که این یک تصمیم داخلی بوده و مغایر ضوابط بانک مرکزی نیست

نه در چند روز گذشته بلکه از سال قبل بود که در یک یا دو مورد، بانکها سقف برداشت روزانه از دستگاههای خودپرداز خود را افزایش دادند و در روزهای اخیر نیز یکی دیگر از بانک ها نسبت به این موضوع اقدام کرد.
بر این اساس متقاضیان می توانند با مراجعه به خودپردازهای بانک ملی، توسعه صادرات و سینا با کارتهای همین بانک ها در طول یک شبانه روز تا حدود ۵۰۰ هزار تومان را برداشت کنند. این در حالی است که برداشت روزانه از طریق شبکه شتاب تنها تا سقف ۲۰۰ هزار تومان امکان پذیر است.
اما این مساله با واکنش مقامات بانک مرکزی مبنی بر اینکه این بانک ها برای افزایش سقف برداشت روزانه از خودپردازهای خود از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان مجوزی از ما دریافت نکرده اند مواجه شد.
مدیر فنآوری اطلاعات بانک مرکزی عنوان کرد که با وجود اینکه این بانک در حال بررسی افزایش سقف برداشت و انتقال وجه از خودپردازهاست، اما هنوز در این مورد تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است.
با این وجود پیگیری این موضوع از سوی خبرنگار ایسنا از برخی بانکهایی که در این مورد اقدام کرده اند بیانگر آن بود که افزایش سقف برداشت بر خلاف ضوابط بانک مرکزی انجام نشده و نیازی به مجوز نداشته است.
بانک ملی: با هماهنگی بانک مرکزی اقدام کردیم
در این باره معاون فن آوری اطلاعات بانک ملی، افزایش سقف برداشت از خودپردازهای این بانک از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان را یک تصمیم داخلی عنوان کرد و گفت: این اقدام هیچ یک از قوانین و یا آیین نامه‌های بانک مرکزی را نقض نمی‌کند.
فاطمی یادآور شد: این تغییر با هماهنگی بانک مرکزی انجام شده و به ما اجازه این تصمیم داخلی را داده‌اند.
وی افزود: دستورالعمل بانک مرکزی درمورد میزان برداشت روزانه تا ۲۰۰ هزار تومان مربوط به شبکه شتاب است؛ بنابراین افزایش سقف برداشت از طریق خودپردازهای بانک‌ها مغایر قوانین بانک مرکزی نیست.
فاطمی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش نرخ تورم و فشار موجود و نیازی که مردم به نقدینگی داشته‌اند بانک ملی تصمیم گرفت تا میزان برداشت وجه از طریق کارت‌های این بانک به وسیله خودپردازدهای بانک ملی را تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهد.
وی با اشاره به این‌که افزایش سقف برداشت درخودپردازهای بانک ملی قبل از عید امسال انجام شده است گفت: با توجه به استقبالی که از این موضوع شد تصمیم گرفتیم که آن را ادامه بدهیم و اکنون نیز پابرجاست.
بانک سینا: محدودیت ۲۰۰ هزار تومانی برای شتاب است
همچنین معاون فن‌آوری اطلاعات بانک سینا گفت: مدت زمان زیادی بود که با وجود افزایش نرخ تورم رقم برداشت از بانک‌ها در ۲۰۰ هزار تومان ثابت مانده بود؛ بنابراین براساس تقاضاهایی که داشتیم تصمیم به افزایش سقف برداشت روزانه تا ۵۰۰ هزار تومان را اتخاذ کردیم.
پشم‌چی ادامه داد: با توجه به این که ضوابط بانک مرکزی محدودیت ۲۰۰ هزار تومانی برای تراکنش‌های داخلی را شامل نمی‌شود و مربوط به شتاب است ما تنها سقف برداشت داخلی را افزایش دادیم این درحالی است که ضوابط بانک مرکزی تنها مربوط به شبکه شتاب بوده و خود در مورد آن تصمیم گیری می کند.
وی با اشاره به اقدام برخی بانکهای دیگر در مورد افزایش سقف روزانه اعلام کرد: این اقدام هیچ مغایرتی با ضوابط بانک مرکزی ندارد مگر این که این بانک تصمیم بگیرد ضوابط جدیدی را لحاظ کند که آن گاه ما نیز آن را اجرا می‌کنیم.
اخطار بعد از چند ماه؟
در حالی بانک ها رقم قابل برداشت از طریق خود پردازهای خود را افزایش دادند که ظاهرا با توجه به اینکه رقم ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده بانک مرکزی برای شبکه شتاب از حدود سال ۱۳۸۷ که تورم در حدود ۲۵ درصد بود تاکنون تغییر نکرده و از ارزش پول کاسته شده است، تقاضای مردم برای افزایش سقف و اقدام بانک ها در این مورد با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی در این اواخر غیر منطقی به نظر نمی رسد هر چند که به گفته بانک مرکزی این تغییر در دستور کار این بانک نیز قرار دارد.
اما از سویی دیگر اگر بالابردن رقم قابل برداشت بر خلاف مقررات است چرا در سال گذشته که بانکها این کار را انجام دادند بانک مرکزی اخطاری نداد و یا آن را به طور رسمی اعلام نکرد؟ و اگر این تذکر داده شده است چرا همچنان برداشت های ۵۰۰ هزار تومانی در بانک های مربوطه در حال انجام است؟

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3080