کد خبر: 11070
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳

در گفتگو با یک کارشناس بازار سرمایه بررسی شد:‏ فایده سرمایه گذاری در صندوق ها چیست؟

در گفتگو با یک کارشناس بازار سرمایه بررسی شد:‏ فایده سرمایه گذاری در صندوق ها چیست؟

گروه بازار سرمايه - با توجه به اين که طبق بخشنامه جديد، صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت هم مي توانند در ابزارهاي با ريسک کمتر سرمايه گذاري کنند کاهش ريسک سرمايه گذاري رخ مي دهد و همچنين مي توان به تقويت صندوق هاي بادرآمد ثابت و همزمان تقويت صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک اقدام کرد.

علي اسلامي بيدگلي، کارشناس بازار سرمايه، در خصوص بخشنامه جديد اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اين بخشنامه جديد اين امکان را براي صندوق هاي با درآمد ثابت ايجاد مي کند که هم از مزيت هاي حضور در بازار سرمايه استفاده بکنند و هم بتوانند ريسک سرمايه گذاري را کاهش دهند.

اسلامي بيدگلي تأکيد کرد: مفهومي در دنيا به معناي fund of fund بسيار متداول است و طي اين مفهوم، عمدتا صندوق هاي سرمايه گذاريي تشکيل مي شوند که وظيفه آنها سرمايه گذاري در ساير صندوق هاي سرمايه گذاري است .‏ وي ادامه داد: از اين طريق ريسک در يک مرحله ديگر هم توزيع مي شود و به اين طريق افرادي که با درجه احتياط بيشتري مي خواهند وارد بازار سرمايه شود از اين صندوق هايي که در صندوق هاي ديگر سرمايه گذاري مي کنند استفاده خواهند کرد و ريسک با دولايه غير مستقيم پوشش داده مي شود .‏ اسلامي بيدگلي در ادامه افزود: با توجه به اين که طبق اين بخشنامه صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت هم مي توانند در ابزارهاي با ريسک کمتر سرمايه گذاري کنند، کاهش ريسک سرمايه گذاري رخ مي دهد و همچنين مي توان به تقويت صندوق هاي با درآمد ثابت و همزمان تقويت صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک اقدام کرد.

اين کارشناس بازار سرمايه خاطرنشان ساخت: اميدواريم شاهد ورود منابع هاي جديد به سمت بازار سرمايه باشيم.‏ وي ادامه داد: اين بخشنامه مي تواند به کاهش هزينه هاي مديران صندوق هاي با درآمد ثابت کمک کند و فرصت حضور در بازار سرمايه به صورت غير مستقيم ايجاد مي شود.

بيدگلي افزود: در چند سال گذشته، صندوق هاي با درآمد ثابت اجازه سرمايه گذاري مستقيم در بازار سرمايه تا سقف 30 درصد منابع گردآوري شده را داشتند ولي با توجه به اين که اين صندوق ها مستقيم در بازار، سرمايه گذاري کردند و دچار افت بازار سرمايه شدند لذا ارزش صندوق ها به صورت قابل ملاحظه اي افت کرد در صورتي که بايد ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري کمتر از پرتفوي سهام آنها افت کند به اين دليل که مديران حرفه اي دارد .بيدگلي در ادامه تصريح داشت: اين بخشنامه هم به بهبود عملکرد صندوق هاي با درآمد ثابت کمک مي کند و هم موجب ورود منايع جديد در صندوق ها مي شود که به نظر اتفاق مثبتي است که اگر به درستي اطلاع رساني و بازاريابي شود؛ موفقيت خوبي را در افزايش بازده صندوق هاي با درآمد ثابت و افزايش جريان نقدي ورودي به بازار سرمايه به ثبت مي رساند.