در ههت ماهه نخست امسال ‎۳.۴‎‏ میلیون برگ سند بانکی برگشت خورد

0
۳۱۸ بازدید

در هفت ماه اول سال ‏۱۳۹۳‏ در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود ‏۲۷.۷‏ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ‏۷۰۶۷.۱‏ هزار میلیارد ریال مبادله گردید

.معادل ۳.۴ میلیون برگ سند به مبلغ ۳۵۲.۳ هزار میلیارد ریال در هفت ماه اول سال ۹۳ در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد ۹۰.۶ و ۱۶۹.۶ رسید که نسبت به دوره مشابه سال ‏۱۳۹۲‏ به ترتیب ۱۹.۴ و ۳۰.۲ درصد افزایش یافته است. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد ۹۲.۴ و ۱۶۴.۵ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۱۵.۸ درصد افزایش داشته است.در هفت ماه او ل سال ‏۱۳۹۳‏ نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به ۱۲.۲ و ۵ درصد رسید. نسبت های مزبور در هفت ماه اول سال ‏۱۳۹۲‏ به ترتیب ۱۰.۹ و ۴.۴ درصد بوده است.‏

همچنین در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در مهر ماه ‏۱۳۹۳‏ بالغ بر ۴.۱ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۱۰۶۱.۲هزار میلیارد ریال مبادله گردید. در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به ۲.۵ و ۳.۴ درصد کاهش یافته و نسبت به ماه مشابه سال ‏۱۳۹۲‏ به ترتیب ۶.۶ و ۱۶.۲ درصد افزایش داشته است.طبق این گزارش ،در ماه مورد بررسی ‏۵۲۳‏ هزار برگ سند به مبلغی حدود ۶۲.۸ هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. شاخص های تعداد و مبلغ این اسناد در مهر ماه ‏۱۳۹۳‏ به ترتیب به اعداد ۹۸.۵ و ۲۱۱.۶ رسیده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۴.۶ و ۱۵.۳ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال ۹۲ به ترتیب ۲۳.۳ و ۷۰.۸ درصد افزایش نشان می دهد.در مهر ماه ‏۱۳۹۳‏ نسبت های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده به ترتیب به ۱۲.۶ و ۵.۹ درصد رسید. نسبت های مزبور در مهر ماه ‏۱۳۹۲‏ به ترتیب ۱۰.۹ و چهار درصد بوده است.‏

آمارها نشان می‌دهد که در سال جاری مقدار بیشتری از چک‌های مبادله‌ شده توسط اشخاص از قابلیت نقد شوندگی برخوردار نبوده است.این موضوع نشان می‌دهد که قابلیت تامین منابع مالی برای چک‌های مبادله‌ شده کاهش یافته است. یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش چک‌های برگشتی، “رکود” حاکم در بازار است.به بیان دیگر، تولید‌کننده و عرضه‌کننده کالا، برای تامین مواد اولیه، هنگام کمبود منابع مالی، اقدام به صدور چک می‌کنند، اما هنگام عرضه محصول نهایی، چون تقاضای مناسب در بازار وجود ندارد، برای فروش اجناس و به تبع آن تامین مبلغ چک‌های مبادله‌ شده با مشکل روبه‌رو می‌شوند. علاوه‌بر این، به‌نظر می‌رسد یکی از راه‌های افزایش میزان چک‌های برگشتی نبود سازوکار مناسب جهت شناسایی حساب‌های نامعتبر است. در این خصوص مسوولان بانک مرکزی در ماه‌های اخیر معتقدند که راهکارهایی برای کاهش حجم چک‌های برگشتی اتخاذ شده است.‏

به گفته حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، “اگر فردی چک برگشتی داشت مشمول یکی از کارهای معمول بانک‌ها نمی‌تواند باشد، ضمن آنکه دارندگان چک برگشتی در مقابل هر چک، ۷ سال از داشتن دسته چک محروم می‌شوند؛ بنابراین از نظر قانون و مقررات ضوابط سختی وجود دارد و اگر افراد رفع سوء‌اثر چک نشده باشند خیلی از کارهای بانکی از جمله دریافت تسهیلات و گشایش حساب بانکی را نمی‌توانند انجام دهند.” اما با استناد به آمار بانک مرکزی به نظر می‌رسد قوانین موجود، نتوانسته ترتیبی اتخاذ کند که از سهم چک‌های برگشتی کاسته شود.گفتنی است جدیدترین آمار از گزارش شاخص ماهانه اقتصادی حاکی از آن است که “تعداد چک‌های برگشتی” در مهرماه به ۵۲۳ هزار برگ رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی در مهرماه نسبت به شهریورماه ۶/۴ درصد افزایش یافته است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7364