در سال ۱۳۹۲ تحقق ‏/ امارات اصلی ترین مبدا و خودرو بیشترین کالای وارداتی به ایران

0
۶۳۲ بازدید

گروه بازار: بیش از ۷۵ درصد از واردات ایران در سال گذشته مربوط به کشورهای آسیایی بود.‏
براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران قاره آسیا در سال ۱۳۹۲ از نظر وزنی ۶۶.۶۵ و از نظر ارزشی ۷۵.۴۸ درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص داد.‏
قاره اروپا با سهم وزنی ۲۹.۸۲ درصدی و ارزشی ۲۱.۶۲ درصدی از واردات ایران رتبه دوم را به خود اختصاص داد.‏
قاره آمریکا نیز با سهم وزنی ۳.۱۸ درصدی ارزشی ۲.۶۱ درصدی در رده سوم قرار گرفت.‏
دو قاره اقیانوسیه و آفریقا نیز هر یک از کمتر از ۰.۳ درصد از واردات ایران را به خود اختصاص داده و به ترتیب در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.‏
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که بیش از ۹۷ درصد از کل واردات ایران در سال قبل فقط از دو قاره آسیا و اروپا انجام شد.‏
سهم قاره آسیا از واردات ایران در سال ۱۳۹۲ نسبت به ۱۳۹۱ بیش از هشت درصد افزایش یافت در حالی که سهم قاره اروپا از واردات ایران در همین مدت معادل هفت درصد کاهش یافت.‏
در پنج قاره یاد شده به صورت تفکیک شده امارات، آلمان، آرژانتین، استرالیا و آفریقای جنوبی اصلی‌ترین مبادی واردات کالا به ایران در سال ۱۳۹۲ بودند.‏
این گزارش همچنین می افزاید، هفت محصول از ۱۰ محصول عمده وارداتی ایران در سال ۱۳۹۲ محصولات کشاورزی و غذایی بودند.‏
براساس  آمار گمرک ایران در سال گذشته هفت محصول عمده کشاورزی و غذایی شامل برنج، کنجاله، ذرت دامی‌، گندم، شرکت تصفیه نشده، روغن خام و سویا و پالم اولئین عمده‌ترین محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی به کشور در بین ۱۰ محصول عمده وارداتی بودند.‏
همچنین خودروهای با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب، مکمل‌های دارویی فاقد تولید داخل و ماژول نمایشگر نیز سه محصول دیگر عمده وارداتی در سال قبل بودند.‏
از نظر ارزش واردات به ترتیب خودرو‌، برنج، کنجاله، ذرت دامی، گندم، شکر تصفیه نشده، ماژول نمایشگر، روغن خام سویا و پالم اولئین رده‌های اول تا دهم عمده‌ترین محصولات وارداتی را به ایران در سال ۱۳۹۲ به خود اختصاص دادند.‏
ارزش واردات این ۱۰ قلم کالا در سال قبل به ترتیب ۲.۸۶۳، ۲.۳۰۰، ۱.۸۲۷، ۱.۵۲۷، ۱.۲۷۳، ۸۳۲، ۸۲۸، ۷۸۳، ۷۶۶ و ۶۳۸ میلیون دلار رسید.‏
در بین ۱۰ قلم کالای عمده وارداتی بیشترین رشد واردات مربوط به خودروهای با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب به میزان ۴۵۲ درصد و برنج به میزان ۷۴.۵ درصد بوده است. بیشترین افت واردات هم مربوط به گندم به میزان ۵۰.۶ و شکر تصفیه نشده به میزان ۲۲.۳ درصد بوده است.‏
این ۱۰ قلم کالا در مجموع از نظر ارزشی سهمی معادل حدود ۲۷ درصد و از نظر وزنی حدود ۴۵ درصد از کل واردات به کشور را به خود اختصاص دادند.‏

گروه بازار: بیش از ۷۵ درصد از واردات ایران در سال گذشته مربوط به کشورهای آسیایی بود.‏
براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران قاره آسیا در سال ۱۳۹۲ از نظر وزنی ۶۶.۶۵ و از نظر ارزشی ۷۵.۴۸ درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص داد.‏
قاره اروپا با سهم وزنی ۲۹.۸۲ درصدی و ارزشی ۲۱.۶۲ درصدی از واردات ایران رتبه دوم را به خود اختصاص داد.‏
قاره آمریکا نیز با سهم وزنی ۳.۱۸ درصدی ارزشی ۲.۶۱ درصدی در رده سوم قرار گرفت.‏
دو قاره اقیانوسیه و آفریقا نیز هر یک از کمتر از ۰.۳ درصد از واردات ایران را به خود اختصاص داده و به ترتیب در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.‏
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که بیش از ۹۷ درصد از کل واردات ایران در سال قبل فقط از دو قاره آسیا و اروپا انجام شد.‏
سهم قاره آسیا از واردات ایران در سال ۱۳۹۲ نسبت به ۱۳۹۱ بیش از هشت درصد افزایش یافت در حالی که سهم قاره اروپا از واردات ایران در همین مدت معادل هفت درصد کاهش یافت.‏
در پنج قاره یاد شده به صورت تفکیک شده امارات، آلمان، آرژانتین، استرالیا و آفریقای جنوبی اصلی‌ترین مبادی واردات کالا به ایران در سال ۱۳۹۲ بودند.‏
این گزارش همچنین می افزاید، هفت محصول از ۱۰ محصول عمده وارداتی ایران در سال ۱۳۹۲ محصولات کشاورزی و غذایی بودند.‏
براساس  آمار گمرک ایران در سال گذشته هفت محصول عمده کشاورزی و غذایی شامل برنج، کنجاله، ذرت دامی‌، گندم، شرکت تصفیه نشده، روغن خام و سویا و پالم اولئین عمده‌ترین محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی به کشور در بین ۱۰ محصول عمده وارداتی بودند.‏
همچنین خودروهای با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب، مکمل‌های دارویی فاقد تولید داخل و ماژول نمایشگر نیز سه محصول دیگر عمده وارداتی در سال قبل بودند.‏
از نظر ارزش واردات به ترتیب خودرو‌، برنج، کنجاله، ذرت دامی، گندم، شکر تصفیه نشده، ماژول نمایشگر، روغن خام سویا و پالم اولئین رده‌های اول تا دهم عمده‌ترین محصولات وارداتی را به ایران در سال ۱۳۹۲ به خود اختصاص دادند.‏
ارزش واردات این ۱۰ قلم کالا در سال قبل به ترتیب ۲.۸۶۳، ۲.۳۰۰، ۱.۸۲۷، ۱.۵۲۷، ۱.۲۷۳، ۸۳۲، ۸۲۸، ۷۸۳، ۷۶۶ و ۶۳۸ میلیون دلار رسید.‏
در بین ۱۰ قلم کالای عمده وارداتی بیشترین رشد واردات مربوط به خودروهای با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب به میزان ۴۵۲ درصد و برنج به میزان ۷۴.۵ درصد بوده است. بیشترین افت واردات هم مربوط به گندم به میزان ۵۰.۶ و شکر تصفیه نشده به میزان ۲۲.۳ درصد بوده است.‏
این ۱۰ قلم کالا در مجموع از نظر ارزشی سهمی معادل حدود ۲۷ درصد و از نظر وزنی حدود ۴۵ درصد از کل واردات به کشور را به خود اختصاص دادند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1076