درنشست اصناف و اقتصاد مقاومتی مطرح شد:‏ نظام توزیع کشور شفاف نیست

0
۵۶۱ بازدید

معصومه میرعزیزی: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اصناف متولی اصلی ساماندهی نظام توزیع در کشور محسوب می شوند لذا بر نقش آنان در تامین نیازمندی های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و توزیعی تاکید کرد.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده درنشست اصناف و اقتصاد مقاومتی که با حضور روسای اصناف سراسر کشور برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: بزرگترین بنگاه های اقتصادی در دنیا به صورت زنجیره ای فعالیت می کنند و صنوف تولیدی ما نیز می توانند با تجمیع، به صادرکنندگان و واردکنندگان عمده تبدیل شوند و در صادرات غیرنفتی نقش آفرینی کنند.‏
وی اضافه کرد: طی چند ماه گذشته که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرده، با حمایت همه اقشار مردم، آرامش نسبی در جامعه بوجود آمده که نشانه همکاری و تلاش همه اصناف است.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: مردم با همه کارخانه ها و تجار ارتباط ندارند و از طریق صنوف به منظور تامین نیازمندی ها ، ارتباط خود را با اقتصاد و تجارت برقرار می کنند.‏
نعمت زاده تصریح کرد: مشتری مداری جزو اخلاق و رفتار و عادات اصناف شده و باعث خیر و برکت است.‏
وی، رشد منفی بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ را یادآور شد و گفت: رشد منفی به معنای عقبگرد در تمام زمینه ها محسوب می شود و سال گذشته نیز کم و بیش همین بوده و امیدواریم امسال روند روبه رشد تولید و فعالیت های اقتصادی و تولید ناخالص ملی تحقق پیدا کند.‏
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، سال ۹۱، اقتصاد کشور رشد منفی صادرات را تجربه کرد و با تلاش و جبران این کمبود، رشد چند دهم درصدی صادرات در سال گذشته عاید کشور شد.‏
وی پیشنهاد داد: اصناف نسبت به ایجا بانک، بیمه و مراکز آموزشی اختصاصی اقدام نمایند.‏
در ادامه این مراسم، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت گفت: نظام توزیع ما شفاف نیست و با کمک اتحادیه ها و اصناف باید مشکلات را پیدا کرده و آن را حل کنیم.‏
وی با تاکید بر آموزش واحدهای صنفی افزود: استفاده از تجربیات جهانی و حل مشکلات مالیاتی و ارزش افزوده باید با کمک خود اصناف انجام پذیرد.‏
خسروتاج اضافه کرد: برترین سرمایه اقتصاد نیروی انسانی است و باید امیدوار باشیم با همین سرمایه فضا برای تحقق اقتصاد مقاومتی مهیا شود.‏
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس با اشاره به سیاست های اقتصادی مقاومتی اظهار داشت: اصناف در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش مهم و تاثیرگذاری دارند.‏
وی افزود: از فرمایشات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی چهار محور به بازرگانی داخلی مرتبط است و اصناف در این زمینه می توانند نقش کلیدی داشته باشند.‏
همچنین محمد حسن نکویی مهر رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه این نشست گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تشکل های صنفی مشارکت فعال و موثری در تولید داشته باشند و تولید افزایش یابد و فضای کسب و کار و قوانین در بخش خصوصی اصلاح شود.‏
وی بر مشتری مداری و شفافیت و روان سازی در نظام توزیع و نظارت بر اصناف و نیز همکاری و تعامل سازنده با دولت تاکید کرد و افزود: برای تحقق استفاده از ظرفیت های تشکل ها باید برنامه داشته باشیم و اولین نیاز اصناف و تشکل های صنفی برای فعالیت های توسعه ای نیاز به راهبرد است.‏
نکویی مهر ادامه داد: صنوف بدنه اصلی نظام توزیع کالا در کشور هستند و باید نقش اساسی در شفاف سازی نظام توزیع، قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار ایفا کنند.‏
به گفته وی، ۲۲ درصد از واحدهای صنفی تولیدی هستند و حدود ۱۷ تا ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی به فعالیت های صنفی اختصاص دارد.‏
نکویی مهر سپس اعلام کرد: در حال حاضر حدود سه میلیون واحد صنفی و هشت هزار و ۳۰۰ اتحادیه صنفی و ۴۰۰ اتاق اصناف در کشور وجود دارد و حدود ۶.۵ میلیون اشتغال را در کشور به خود اختصاص داده است.‏
وی تصریح کرد: باید دیدگاه های رهبر انقلاب در اقتصاد مقاومتی از طریق اصناف پیاده شود.‏

معصومه میرعزیزی: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اصناف متولی اصلی ساماندهی نظام توزیع در کشور محسوب می شوند لذا بر نقش آنان در تامین نیازمندی های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و توزیعی تاکید کرد.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده درنشست اصناف و اقتصاد مقاومتی که با حضور روسای اصناف سراسر کشور برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: بزرگترین بنگاه های اقتصادی در دنیا به صورت زنجیره ای فعالیت می کنند و صنوف تولیدی ما نیز می توانند با تجمیع، به صادرکنندگان و واردکنندگان عمده تبدیل شوند و در صادرات غیرنفتی نقش آفرینی کنند.‏
وی اضافه کرد: طی چند ماه گذشته که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرده، با حمایت همه اقشار مردم، آرامش نسبی در جامعه بوجود آمده که نشانه همکاری و تلاش همه اصناف است.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: مردم با همه کارخانه ها و تجار ارتباط ندارند و از طریق صنوف به منظور تامین نیازمندی ها ، ارتباط خود را با اقتصاد و تجارت برقرار می کنند.‏
نعمت زاده تصریح کرد: مشتری مداری جزو اخلاق و رفتار و عادات اصناف شده و باعث خیر و برکت است.‏
وی، رشد منفی بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ را یادآور شد و گفت: رشد منفی به معنای عقبگرد در تمام زمینه ها محسوب می شود و سال گذشته نیز کم و بیش همین بوده و امیدواریم امسال روند روبه رشد تولید و فعالیت های اقتصادی و تولید ناخالص ملی تحقق پیدا کند.‏
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، سال ۹۱، اقتصاد کشور رشد منفی صادرات را تجربه کرد و با تلاش و جبران این کمبود، رشد چند دهم درصدی صادرات در سال گذشته عاید کشور شد.‏
وی پیشنهاد داد: اصناف نسبت به ایجا بانک، بیمه و مراکز آموزشی اختصاصی اقدام نمایند.‏
در ادامه این مراسم، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت گفت: نظام توزیع ما شفاف نیست و با کمک اتحادیه ها و اصناف باید مشکلات را پیدا کرده و آن را حل کنیم.‏
وی با تاکید بر آموزش واحدهای صنفی افزود: استفاده از تجربیات جهانی و حل مشکلات مالیاتی و ارزش افزوده باید با کمک خود اصناف انجام پذیرد.‏
خسروتاج اضافه کرد: برترین سرمایه اقتصاد نیروی انسانی است و باید امیدوار باشیم با همین سرمایه فضا برای تحقق اقتصاد مقاومتی مهیا شود.‏
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس با اشاره به سیاست های اقتصادی مقاومتی اظهار داشت: اصناف در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش مهم و تاثیرگذاری دارند.‏
وی افزود: از فرمایشات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی چهار محور به بازرگانی داخلی مرتبط است و اصناف در این زمینه می توانند نقش کلیدی داشته باشند.‏
همچنین محمد حسن نکویی مهر رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه این نشست گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تشکل های صنفی مشارکت فعال و موثری در تولید داشته باشند و تولید افزایش یابد و فضای کسب و کار و قوانین در بخش خصوصی اصلاح شود.‏
وی بر مشتری مداری و شفافیت و روان سازی در نظام توزیع و نظارت بر اصناف و نیز همکاری و تعامل سازنده با دولت تاکید کرد و افزود: برای تحقق استفاده از ظرفیت های تشکل ها باید برنامه داشته باشیم و اولین نیاز اصناف و تشکل های صنفی برای فعالیت های توسعه ای نیاز به راهبرد است.‏
نکویی مهر ادامه داد: صنوف بدنه اصلی نظام توزیع کالا در کشور هستند و باید نقش اساسی در شفاف سازی نظام توزیع، قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار ایفا کنند.‏
به گفته وی، ۲۲ درصد از واحدهای صنفی تولیدی هستند و حدود ۱۷ تا ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی به فعالیت های صنفی اختصاص دارد.‏
نکویی مهر سپس اعلام کرد: در حال حاضر حدود سه میلیون واحد صنفی و هشت هزار و ۳۰۰ اتحادیه صنفی و ۴۰۰ اتاق اصناف در کشور وجود دارد و حدود ۶.۵ میلیون اشتغال را در کشور به خود اختصاص داده است.‏
وی تصریح کرد: باید دیدگاه های رهبر انقلاب در اقتصاد مقاومتی از طریق اصناف پیاده شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1887