درصد سهام شناور آزاد بورس به ۲۲ درصد رسید

0
۴۶۹ بازدید

گروه بازارسرمایه : مدیر نظارت بر شرکت های بورسی گفت : در مجموع تعداد ۱۴۱ میلیارد سهم شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد که بر اساس آخرین محاسبات ، سهام شناور آزاد شرکت های بورسی به رقم ۲۱.۹۶ درصد رسیده است.
سید روح الله حسینی مقدم ادامه داد: این درحالی است که میانگین درصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حدود ۲۱ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۲ بوده است
وی با اشاره به تقسیم بندی شرکت ها در تابلوی اصلی، تابلوی فرعی و بازار دوم، ابراز داشت: درصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در تابلوی بازار اول از بقیه بازارها بیشتر است.
مدیر نظارت بر شرکت های بورسی تهران خاطر نشان کرد: بر اساس میانگین حسابی، در حال حاضر سهام شناور آزاد تابلوی اصلی بازار اول ۲۳.۴۸ درصد است. این نسبت در تابلوی فرعی بازار اول و بازار دوم به ترتیب ۲۱.۶ و ۲۱.۶۱ درصد است.
حسینی مقدم با بیان اینکه بر اساس میانگین وزنی در حال حاضر سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۹.۴۳ درصد است، تصریح کرد: این رقم در ابتدای سال ۹۲ حدود ۱۸ درصد بوده است. این رقم حاکی از آن است که شرکت های بزرگ بورس (با سرمایه بالا)، سهام بیشتری در بازار عرضه کردند.
وی افزود: میانگین وزنی درصد سهام شناور آزاد در تابلوی اصلی بازار اول ۲۰.۴۲ درصد، در تابلوی فرعی بازار اول ۲۱.۲۸ درصد و بازار دوم ۱۵.۱۷ درصد است.
مدیر نظارت بر شرکت های بورسی تهران گفت: در مجموع تعداد ۱۴۱ میلیارد سهم شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. این در حالی است که تلاش برای افزایش سهام شناور آزاد شرکت ها تا حداقل های تعیین شده با توجه به شرایط بازار و کشش هر سهم ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: از مزایای افزایش سهام شناور آزاد شرکت ها، نقدشوندگی بالاتر، دستیابی به قیمت واقعی و کاهش دستکاری قیمت ها است و انتظار می رود سهام داران عمده شرکت ها با درنظر گرفتن این موارد، بورس اوراق بهادار تهران را همراهی کنند.
حسینی مقدم گفت: در حال حاضر همچنان ۹۷ شرکت الزامات تعیین شده در دستورالعمل پذیرش را ندارند. از این میزان، ۲۳ شرکت در تابلوی اصلی بازار اول، ۲۰ شرکت در تابلوی فرعی بازار اول و ۵۴ شرکت در بازار دوم هستند.
 این در حالی است که چنانچه محاسبه سهام شناور آزاد به روش مرسوم بین المللی صورت گیرد، میانگین درصد سهام شناور آزاد بورسی تهران بیشتر خواهد بود.
وی تاکید کرد: بر اساس رویه پذیرفته شده در دنیا، سهام شناور آزاد شرکت ها به مضارب پنج و رو به بالا رند می شود. برای مثال، چنانچه درصد سهام شناور آزاد شرکتی ۲۲ درصد باشد، عدد ۲۵ گزارش می شود. بر این اساس، چنانچه بخواهیم سهام شناور شرکت ها را با رویه های بین المللی محاسبه کنیم، درصد سهام شناور آزاد بورس تهران از ۲۵ درصد نیز فراتر خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور حتم، بورس اوراق بهادار تهران، افزایش سهام شناور آزاد را با هدف بالا بردن نقدشوندگی سهام، کاهش دستکاری قیمت و دستیابی به قیمت های واقعی پیگیری می کند.

گروه بازارسرمایه : مدیر نظارت بر شرکت های بورسی گفت : در مجموع تعداد ۱۴۱ میلیارد سهم شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد که بر اساس آخرین محاسبات ، سهام شناور آزاد شرکت های بورسی به رقم ۲۱.۹۶ درصد رسیده است.
سید روح الله حسینی مقدم ادامه داد: این درحالی است که میانگین درصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حدود ۲۱ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۲ بوده است
وی با اشاره به تقسیم بندی شرکت ها در تابلوی اصلی، تابلوی فرعی و بازار دوم، ابراز داشت: درصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در تابلوی بازار اول از بقیه بازارها بیشتر است.
مدیر نظارت بر شرکت های بورسی تهران خاطر نشان کرد: بر اساس میانگین حسابی، در حال حاضر سهام شناور آزاد تابلوی اصلی بازار اول ۲۳.۴۸ درصد است. این نسبت در تابلوی فرعی بازار اول و بازار دوم به ترتیب ۲۱.۶ و ۲۱.۶۱ درصد است.
حسینی مقدم با بیان اینکه بر اساس میانگین وزنی در حال حاضر سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۹.۴۳ درصد است، تصریح کرد: این رقم در ابتدای سال ۹۲ حدود ۱۸ درصد بوده است. این رقم حاکی از آن است که شرکت های بزرگ بورس (با سرمایه بالا)، سهام بیشتری در بازار عرضه کردند.
وی افزود: میانگین وزنی درصد سهام شناور آزاد در تابلوی اصلی بازار اول ۲۰.۴۲ درصد، در تابلوی فرعی بازار اول ۲۱.۲۸ درصد و بازار دوم ۱۵.۱۷ درصد است.
مدیر نظارت بر شرکت های بورسی تهران گفت: در مجموع تعداد ۱۴۱ میلیارد سهم شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. این در حالی است که تلاش برای افزایش سهام شناور آزاد شرکت ها تا حداقل های تعیین شده با توجه به شرایط بازار و کشش هر سهم ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: از مزایای افزایش سهام شناور آزاد شرکت ها، نقدشوندگی بالاتر، دستیابی به قیمت واقعی و کاهش دستکاری قیمت ها است و انتظار می رود سهام داران عمده شرکت ها با درنظر گرفتن این موارد، بورس اوراق بهادار تهران را همراهی کنند.
حسینی مقدم گفت: در حال حاضر همچنان ۹۷ شرکت الزامات تعیین شده در دستورالعمل پذیرش را ندارند. از این میزان، ۲۳ شرکت در تابلوی اصلی بازار اول، ۲۰ شرکت در تابلوی فرعی بازار اول و ۵۴ شرکت در بازار دوم هستند.
 این در حالی است که چنانچه محاسبه سهام شناور آزاد به روش مرسوم بین المللی صورت گیرد، میانگین درصد سهام شناور آزاد بورسی تهران بیشتر خواهد بود.
وی تاکید کرد: بر اساس رویه پذیرفته شده در دنیا، سهام شناور آزاد شرکت ها به مضارب پنج و رو به بالا رند می شود. برای مثال، چنانچه درصد سهام شناور آزاد شرکتی ۲۲ درصد باشد، عدد ۲۵ گزارش می شود. بر این اساس، چنانچه بخواهیم سهام شناور شرکت ها را با رویه های بین المللی محاسبه کنیم، درصد سهام شناور آزاد بورس تهران از ۲۵ درصد نیز فراتر خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور حتم، بورس اوراق بهادار تهران، افزایش سهام شناور آزاد را با هدف بالا بردن نقدشوندگی سهام، کاهش دستکاری قیمت و دستیابی به قیمت های واقعی پیگیری می کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2057