درآمد «فباهنر» ۱۶.۱ درصد رشد یافت

0
۱۰۱ بازدید

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، شرکت صنایع مس شهید باهنر در مرداد ماه سال جاری، در میزان تولید و فروش محصولات مسی و آلیاژی عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش نگذاشت اما توانست به درآمد قابل ملاحظه‌‌ای دست یابد. جزئیات عملکرد این شرکت در ماه مورد بررسی در ادامه آمده است.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در پنجمین ماه از سال ۱۳۹۹ در تولید و فروش محصولات آلیاژی نسبت به محصولات مسی عملکرد بهتری داشته و موفق به کسب درآمد ۳۰۲ میلیارد تومانی شده است که رشد ۷۵.۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گزارش می‌کند. درآمد «فباهنر» در مرداد ماه امسال نسبت به ماه پیش از آن نیز ۱۶.۱ درصد رشد داشته است.

رشد 15.5 درصدی تولید محصولات مسی

در این گزارش عملکرد شرکت صنایع مس باهنر در دومین ماه فصل تابستان سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

«فباهنر» در پنجمین ماه از سال جاری به میزان یک هزار و ۹۷ تن محصولات مسی که شامل مقطع، تسمه، ورق و لوله می‌شود را تولید کرده است. این شرکت در ماه مذکور همچون ماه گذشته لوله مسی را در سبد تولیدات خود قرار داد و ۳۳۹ تن از این محصول تولید کرد. قابل ذکر است که با این میزان تولید لوله مسی، ۲.۷ درصد رشد نسبت به ماه تیر سال جاری و همچنین ۲۷ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۸ داشته است. در مرداد ماه سهم تولید تسمه و ورق ۶۰۷ تن و مقاطع مسی ۱۵۱ تن بود که به ترتیب نسبت به تیر ماه، ۰.۸ درصد افت و ۵۲.۸ درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین تغییر میزان تولید تسمه، ورق و مقاطع مسی در ماه مورد بررسی نسبت به مرداد ماه ۱۳۹۸، به ترتیب ۳۸.۶ درصد رشد و ۳۸.۴ درصد افت بوده است.

به طور کلی، شرکت شهید باهنر در مرداد ماه سال جاری، با تولید یک هزار و ۹۷ تن محصولات مسی، افت ۱۳.۱ درصدی را نسبت به تیر ماه به ثبت رساند. همچنین این شرکت با این میزان تولید محصولات مسی نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۸، رشد ۱۵.۵ درصدی را گزارش می‌کند.

رشد ۵.۲ درصد فروش محصولات مسی

شرکت صنایع مس باهنر در مرداد ماه سال جاری، یک هزار و ۳۳۹ تن محصولات مسی فروخته است که ۱۳۶ تن آن مربوط به فروش خارجی و یک هزار و ۲۰۳ تن آن به فروش داخلی اختصاص دارد. لازم به ذکر است که ۱۳۶ تن فروش خارجی مربوط به صادرات تسمه، ورق، مقاطع و لوله مسی بود. این شرکت در ماه مذکور توانست ۳۱۳ تن لوله مسی را نیز در بازار داخلی مورد معامله قرار دهد و با این میزان فروش نسبت به فروش ۲۸۰ تنی لوله مسی در تیر ماه، رشد ۱۱.۷۸ درصدی را نشان می‌دهد. میزان فروش داخلی ورق، تسمه و مقاطع مسی به ترتیب ۵۹۶ تن و ۲۹۴ تن بود که نسبت به تیر ماه سال جاری ۴.۴۸ درصد افت و ۴.۶۲ درصد افزایش در فروش را گزارش می‌کند. در مجموع با توجه به میزان فروش یک هزار و ۳۳۹ تنی محصولات مسی، شرکت باهنر ۰.۸ درصد افت نسبت به تیر ماه سال جاری و ۵.۲ درصد رشد نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۸ را تجربه کرده است.

رشد ۲۴ درصدی تولید محصولات آلیاژی «فباهنر»​

این شرکت نیز در مرداد ماه سال جاری، در مجموع یک هزار و ۹۷۲ تن محصولات آلیاژی تولید کرد که در این میان سهم هر محصول به تفکیک، لوله برنجی ۵۵ تن، تسمه و ورق برنجی یک هزار و ۳۱ تن و مقاطع برنجی ۸۸۶ تن بود. با این میزان تولید شاهد افت ۲۹.۵ درصدی تولید لوله برنجی، کاهش ۲۶.۱ درصدی تولید تسمه و ورق برنجی و رشد ۷ درصدی تولید مقاطع برنجی نسبت به تیر ماه سال جاری هستیم. همچنین این شرکت با میزان تولید لوله، تسمه و مقاطع برنجی در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب ۵۱.۸ درصد افت، ۲۷.۹ درصد رشد و ۳۲.۲ درصد افزایش را تجربه کرده است. «فباهنر» با تولید یک هزار و ۹۷۲ تنی محصولات آلیاژی در ماه مورد بررسی، ۸.۳ درصد افت نسبت به تیر ماه سال ۱۳۹۹ و ۲۴ درصد افزایش نسبت به تولید مرداد ماه سال ۱۳۹۸ داشته است.

رشد ۲.۷ درصدی فروش محصولات آلیاژی

شرکت صنایع مس باهنر در مرداد ماه، یک هزار و ۸۳۴ تن محصولات آلیاژی فروخته که ۲.۷ درصد رشد نسبت به ماه پیش از آن و ۱۶.۹ درصد افت نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۸ داشته است. از این میزان فروش، ۱۱ تن سهم صادرات و یک هزار و ۸۲۳ تن آن مربوط به فروش داخلی است. «فباهنر» در مرداد ماه ۱۱ تن تسمه ورق برنجی صادر کرد که در مقایسه با ماه پیش از آن افت ۷۳.۸ درصدی را بازگو می‌کند.

همچنین این شرکت در مرداد ماه فروش خارجی مقاطع و لوله برنجی نداشت. «فباهنر» با فروش داخلی یک هزار و ۳۱ تن تسمه و ورق برنجی رشد ۷.۲ درصدی را نسبت به تیر ماه سال جاری به ثبت رسانده است. همچنین این شرکت در فروش داخلی لوله برنجی افت ۲۸.۴ درصدی را نسبت به ماه پیش از آن گزارش می‌کند. فروش داخلی مقاطع برنجی در مرداد ماه سال جاری، ۷۴۰ تن بود که نسبت به تیر ماه شاهد رشد ۰.۵ درصدی هستیم.

شرکت صنایع مس باهنر در مرداد ماه هر کیلوگرم تسمه و ورق مسی را ۱۴۲ هزار و ۲۷۴ تومان، مقاطع مسی ۱۰۸ هزار و ۷۲۶ تومان و لوله مسی را ۹۶ هزار و ۱۷ تومان فروخته است که به ترتیب رشد ۱۵.۷ درصدی، افزایش ۲۰.۳ درصدی و رشد ۵۲.۳ درصدی را نسبت به تیر ماه به همراه داشته‌اند. بر اساس نمودار ۴ نرخ فروش محصولات آلیاژی این شرکت در مرداد ماه، هر کیلوگرم مقطع برنجی ۷۵ هزار و ۸۶۷ تومان، لوله برنجی ۱۰۰ هزار و ۷۵۴ تومان و تسمه و ورق برنجی ۷۴ هزار و ۵۹ تومان بوده است. نرخ فروش هر کدام از محصولات آلیاژی به ترتیبی که ذکر شده نسبت به تیر ماه سال جاری رشد ۶.۷ درصدی، افت ۵.۱ درصدی و رشد ۷.۴ درصدی را روایت می‌کنند. شرکت صنایع مس شهید باهنر در مرداد ماه سال جاری، ۳۰۲ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که ۱۶.۱ درصد رشد نسبت به ماه پیش از آن و ۷۵.۸ درصد افزایش نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۸ داشته که ۲۸۴ میلیارد و ۱۳ میلیون تومان درآمد «فباهنر» حاصل از فروش داخلی و ۱۸ میلیارد و ۲۴۴ میلیون تومان دیگر از فروش خارجی کسب شده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=111330

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید