کد خبر: 4710
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۳

دبیرکل سازمان کشورهای گروه هشت اعلام کرد: ‏ پیشنهاد همکاری ایران با گروه ۸ در زمینه کارآفرینی

دبیرکل سازمان کشورهای گروه هشت اعلام کرد: ‏ پیشنهاد همکاری ایران با گروه ۸ در زمینه کارآفرینی

مهر: دبیرکل سازمان کشورهای گروه هشت در حال توسعه با قائم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل دیدار کرد.‏

سید علی محمد موسوی دبیرکل سازمان کشورهای گروه هشت در حال توسعه، با محمدتقی حسینی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل دیدار کرد.‏
دبیرکل سازمان کشورهای گروه هشت در حال توسعه در این دیدار با توجه به نقش جمهوری اسلامی ایران در گروه کشورهای در حال توسعه، امکان افزایش همکاری های اعضای گروه در زمینه مسائل اجتماعی و توسعه کارآفرینی را مورد بررسی قرار داد.‏
وی ضمن معرفی قابلیت های سازمان متبوع خود پشنهاد کرد از ظرفیت های موجود در این سازمان برای تبادل تجربیات و ارتقای همکاری کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و گسترش کارآفرینی و تامین اجتماعی نیز استفاده شود.‏
موسوی افزود: جمهوری اسلامی ایران می تواند نقش تعیین کننده ای در این زمینه ایفا کند. همچنین حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل نیز از آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه افزایش همکاری ها با کشورهای عضو سازمان کشورهای گروه هشت در حال توسعه استقبال  کرد.‏
وی ادامه داد: به نظر می رسد در تکمیل نقش سیاسی که این سازمان بر عهده دارد افزایش سایر همکاری ها نیز ضروری است و می تواند به این کشورها کمک کند تا مدل های رشد و توسعه متناسب با شرایط اقلیمی خود را طراحی و اجرا کنند.‏
حسینی گفت: این وزارتخانه آمادگی دارد تا تجربیات خود را در زمینه های گشترش تعاونی ها، کارآفرینی و امور مربوط به روابط کار، گسترش مهارت آموزی و تامین اجتماعی و نیز توانمندسازی به اعضای این سازمان منتقل کند.‏
سازمان کشورهای گروه هشت در حال توسعه، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و چند کشور در حال توسعه در سال ۱۳۷۶ تشکیل شد و در حال حاضر کشورهای ایران، ترکیه، مصر، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی و نیجریه در آن عضو هستند.‏
گفتنی است، سید محمدعلی موسوی، اولین شخصیت ایرانی است که به سمت دبیرکلی این سازمان انتخاب شده است.‏